11046.htm

CÍMSZÓ: Deutsch

SZEMÉLYNÉV: Deutsch Menáchem

SZÓCIKK: 17. D. III. Menáchem, köpcsényi rabbi, D. Mordechai (l. o.) galgóci rabbinak, a Mor dérór híres szerzőjének fia, D. Dávid (l. o.) rabbinak, az Óhel Dóvid szerzőjének atyja. 1750-62-ig Nyitrán, attól kezdve 1780-ig a morvaországi Tucapon működött 1785. bekövetkezett haláláig.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1046. címszó a lexikon => 198. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11046.htm

CÍMSZÓ: Deutsch

SZEMÉLYNÉV: Deutsch Menáchem

SZÓCIKK: 17. D. III. Menáchem, köpcsényi rabbi, D. Mordechai l. o. galgóci rabbinak, a Mor dérór híres szerzőjének fia, D. Dávid l. o. rabbinak, az Óhel Dóvid szerzőjének atyja. 1750-62-ig Nyitrán, attól kezdve 1780-ig a morvaországi Tucapon működött 1785. bekövetkezett haláláig.

11046.ht

CÍMSZÓ Deutsc

SZEMÉLYNÉV Deutsc Menáche

SZÓCIKK 17 D III Menáchem köpcsény rabbi D Mordecha l o galgóc rabbinak Mo déró híre szerzőjéne fia D Dávi l o rabbinak a Óhe Dóvi szerzőjéne atyja 1750-62-i Nyitrán attó kezdv 1780-i morvaország Tucapo működöt 1785 bekövetkezet haláláig

11046.h

CÍMSZ Deuts

SZEMÉLYNÉ Deuts Menách

SZÓCIK 1 II Menáche köpcsén rabb Mordech galgó rabbina M dér hír szerzőjén fi Dáv rabbina Óh Dóv szerzőjén atyj 1750-62- Nyitrá att kezd 1780- morvaorszá Tucap működö 178 bekövetkeze halálái

11046.

CÍMS Deut

SZEMÉLYN Deut Menác

SZÓCI I Menách köpcsé rab Mordec galg rabbin dé hí szerzőjé f Dá rabbin Ó Dó szerzőjé aty 1750-62 Nyitr at kez 1780 morvaorsz Tuca működ 17 bekövetkez halálá

11046

CÍM Deu

SZEMÉLY Deu Mená

SZÓC Menác köpcs ra Morde gal rabbi d h szerzőj D rabbi D szerzőj at 1750-6 Nyit a ke 178 morvaors Tuc műkö 1 bekövetke halál

1104

CÍ De

SZEMÉL De Men

SZÓ Mená köpc r Mord ga rabb szerző rabb szerző a 1750- Nyi k 17 morvaor Tu műk bekövetk halá