11048.htm

CÍMSZÓ: Deutsch

SZEMÉLYNÉV: Deutsch Mordecháj

SZÓCIKK: 19. D. Mordecháj, galgóci rabbi a XVIII. században, megh. u. o. 1773. Tanítványa volt Oppenheim Dávid prágai főrabbinak. 1712-től kezdve Polinban és Caslovban működött s az utóbbi helyt írta Mor Dérór (Prag. 1738) c. művét. Majd Csehországot a háborús viszonyok miatt elhagyta és 1740-től Galgócon volt rabbi haláláig. Fia volt D. Menáchem (l. o.) nyitrai. unokája D. Dávid (u. o.) rabbi, az Óhel Dávid szerzője.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1048. címszó a lexikon => 198. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11048.htm

CÍMSZÓ: Deutsch

SZEMÉLYNÉV: Deutsch Mordecháj

SZÓCIKK: 19. D. Mordecháj, galgóci rabbi a XVIII. században, megh. u. o. 1773. Tanítványa volt Oppenheim Dávid prágai főrabbinak. 1712-től kezdve Polinban és Caslovban működött s az utóbbi helyt írta Mor Dérór Prag. 1738 c. művét. Majd Csehországot a háborús viszonyok miatt elhagyta és 1740-től Galgócon volt rabbi haláláig. Fia volt D. Menáchem l. o. nyitrai. unokája D. Dávid u. o. rabbi, az Óhel Dávid szerzője.

11048.ht

CÍMSZÓ Deutsc

SZEMÉLYNÉV Deutsc Mordechá

SZÓCIKK 19 D Mordecháj galgóc rabb XVIII században megh u o 1773 Tanítvány vol Oppenhei Dávi prága főrabbinak 1712-tő kezdv Polinba é Caslovba működöt a utóbb hely írt Mo Déró Prag 173 c művét Maj Csehországo háború viszonyo miat elhagyt é 1740-tő Galgóco vol rabb haláláig Fi vol D Menáche l o nyitrai unokáj D Dávi u o rabbi a Óhe Dávi szerzője

11048.h

CÍMSZ Deuts

SZEMÉLYNÉ Deuts Mordech

SZÓCIK 1 Mordechá galgó rab XVII századba meg 177 Tanítván vo Oppenhe Dáv prág főrabbina 1712-t kezd Polinb Caslovb működö utób hel ír M Dér Pra 17 művé Ma Csehország hábor viszony mia elhagy 1740-t Galgóc vo rab halálái F vo Menách nyitra unoká Dáv rabb Óh Dáv szerzőj

11048.

CÍMS Deut

SZEMÉLYN Deut Mordec

SZÓCI Mordech galg ra XVI századb me 17 Tanítvá v Oppenh Dá prá főrabbin 1712- kez Polin Caslov működ utó he í Dé Pr 1 műv M Csehorszá hábo viszon mi elhag 1740- Galgó v ra halálá v Menác nyitr unok Dá rab Ó Dá szerző

11048

CÍM Deu

SZEMÉLY Deu Morde

SZÓC Mordec gal r XV század m 1 Tanítv Oppen D pr főrabbi 1712 ke Poli Caslo műkö ut h D P mű Csehorsz háb viszo m elha 1740 Galg r halál Mená nyit uno D ra D szerz

1104

CÍ De

SZEMÉL De Mord

SZÓ Morde ga X száza Tanít Oppe p főrabb 171 k Pol Casl műk u m Csehors há visz elh 174 Gal halá Men nyi un r szer