11049.htm

CÍMSZÓ: Deutsch

SZEMÉLYNÉV: Deutsch Lipót

SZÓCIKK: 20. D. Lipót filantróp, szül. Óbudán 1841., megh. u. o. 1913. Fiatal korától kezdve élénk részt vett az óbudai hitközség eletében. Később, mint a hitközség alelnöke, majd mint a Chevra Kadisa elnöke és örökös díszelnöke minden idejét és energiáját a hitközség fellendítésének és a szegények istápolásának szentelte. Jótékonyságáért a «Der Armenvater von Óbuda» melléknevet kapta.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1049. címszó a lexikon => 198. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11049.htm

CÍMSZÓ: Deutsch

SZEMÉLYNÉV: Deutsch Lipót

SZÓCIKK: 20. D. Lipót filantróp, szül. Óbudán 1841., megh. u. o. 1913. Fiatal korától kezdve élénk részt vett az óbudai hitközség eletében. Később, mint a hitközség alelnöke, majd mint a Chevra Kadisa elnöke és örökös díszelnöke minden idejét és energiáját a hitközség fellendítésének és a szegények istápolásának szentelte. Jótékonyságáért a Der Armenvater von Óbuda melléknevet kapta.

11049.ht

CÍMSZÓ Deutsc

SZEMÉLYNÉV Deutsc Lipó

SZÓCIKK 20 D Lipó filantróp szül Óbudá 1841. megh u o 1913 Fiata korátó kezdv élén rész vet a óbuda hitközsé eletében Később min hitközsé alelnöke maj min Chevr Kadis elnök é örökö díszelnök minde idejé é energiájá hitközsé fellendítéséne é szegénye istápolásána szentelte Jótékonyságáér De Armenvate vo Óbud mellékneve kapta

11049.h

CÍMSZ Deuts

SZEMÉLYNÉ Deuts Lip

SZÓCIK 2 Lip filantró szü Óbud 1841 meg 191 Fiat korát kezd élé rés ve óbud hitközs eletébe Későb mi hitközs alelnök ma mi Chev Kadi elnö örök díszelnö mind idej energiáj hitközs fellendítésén szegény istápolásán szentelt Jótékonyságáé D Armenvat v Óbu melléknev kapt

11049.

CÍMS Deut

SZEMÉLYN Deut Li

SZÓCI Li filantr sz Óbu 184 me 19 Fia korá kez él ré v óbu hitköz eletéb Késő m hitköz alelnö m m Che Kad eln örö díszeln min ide energiá hitköz fellendítésé szegén istápolásá szentel Jótékonyságá Armenva Ób mellékne kap

11049

CÍM Deu

SZEMÉLY Deu L

SZÓC L filant s Ób 18 m 1 Fi kor ke é r ób hitkö eleté Kés hitkö aleln Ch Ka el ör díszel mi id energi hitkö fellendítés szegé istápolás szente Jótékonyság Armenv Ó mellékn ka

1104

CÍ De

SZEMÉL De

SZÓ filan Ó 1 F ko k ó hitk elet Ké hitk alel C K e ö dísze m i energ hitk fellendíté szeg istápolá szent Jótékonysá Armen mellék k