11051.htm

CÍMSZÓ: Deutsch

SZEMÉLYNÉV: Deutsch Sámuel

SZÓCIKK: 22. D. Sámuel filantróp, szül. 1830., megh. 1916. Tagja volt annak a kuratóriumnak, melyet Fochs Antal (l. o.), az Izr. Siketnémák Orsz. Intézetének megalapítója végrendeletileg az intézet megalapításával és megszervezésével bízott meg. Mint jótékony, áldozatkész emberbarát, vagyonának és idejének tekintélyes részét az embervédelem szolgálatába, állította. Később a Pesti Izr. Hitközség alelnökévé választották, majd pedig a siketnéma intézet elnökévé nevezték ki, mely tisztséget haláláig megtartotta.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1051. címszó a lexikon => 198. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11051.htm

CÍMSZÓ: Deutsch

SZEMÉLYNÉV: Deutsch Sámuel

SZÓCIKK: 22. D. Sámuel filantróp, szül. 1830., megh. 1916. Tagja volt annak a kuratóriumnak, melyet Fochs Antal l. o. , az Izr. Siketnémák Orsz. Intézetének megalapítója végrendeletileg az intézet megalapításával és megszervezésével bízott meg. Mint jótékony, áldozatkész emberbarát, vagyonának és idejének tekintélyes részét az embervédelem szolgálatába, állította. Később a Pesti Izr. Hitközség alelnökévé választották, majd pedig a siketnéma intézet elnökévé nevezték ki, mely tisztséget haláláig megtartotta.

11051.ht

CÍMSZÓ Deutsc

SZEMÉLYNÉV Deutsc Sámue

SZÓCIKK 22 D Sámue filantróp szül 1830. megh 1916 Tagj vol anna kuratóriumnak melye Foch Anta l o a Izr Siketnémá Orsz Intézeténe megalapítój végrendeletile a intéze megalapításáva é megszervezéséve bízot meg Min jótékony áldozatkés emberbarát vagyonána é idejéne tekintélye részé a embervédele szolgálatába állította Későb Pest Izr Hitközsé alelnökév választották maj pedi siketném intéze elnökév nevezté ki mel tisztsége halálái megtartotta

11051.h

CÍMSZ Deuts

SZEMÉLYNÉ Deuts Sámu

SZÓCIK 2 Sámu filantró szü 1830 meg 191 Tag vo ann kuratóriumna mely Foc Ant Iz Siketném Ors Intézetén megalapító végrendeletil intéz megalapításáv megszervezésév bízo me Mi jótékon áldozatké emberbará vagyonán idején tekintély rész embervédel szolgálatáb állított Késő Pes Iz Hitközs alelnöké választottá ma ped siketné intéz elnöké nevezt k me tisztség halálá megtartott

11051.

CÍMS Deut

SZEMÉLYN Deut Sám

SZÓCI Sám filantr sz 183 me 19 Ta v an kuratóriumn mel Fo An I Siketné Or Intézeté megalapít végrendeleti inté megalapításá megszervezésé bíz m M jótéko áldozatk emberbar vagyoná idejé tekintél rés embervéde szolgálatá állítot Kés Pe I Hitköz alelnök választott m pe siketn inté elnök nevez m tisztsé halál megtartot

11051

CÍM Deu

SZEMÉLY Deu Sá

SZÓC Sá filant s 18 m 1 T a kuratórium me F A Siketn O Intézet megalapí végrendelet int megalapítás megszervezés bí jóték áldozat emberba vagyon idej tekinté ré embervéd szolgálat állíto Ké P Hitkö alelnö választot p siket int elnö neve tiszts halá megtarto

1105

CÍ De

SZEMÉL De S

SZÓ S filan 1 kuratóriu m Siket Intéze megalap végrendele in megalapítá megszervezé b jóté áldoza emberb vagyo ide tekint r embervé szolgála állít K Hitk aleln választo sike in eln nev tiszt hal megtart