11052.htm

CÍMSZÓ: Deutsch

SZEMÉLYNÉV: Deutsch Vilmos

SZÓCIKK: "23. D. Vilmos, zongoraművész és zeneszerző, szül. Budapesten 1825., megh. u. o. 1896 máj. 28. Zenei tehetsége már igen korán megnyilvánult. Képességeit, mint Thern Károly és Erkel Bécsi miniatűrök; Ferenc tanítványa fejlesztette. Kitűnő zongora virtuóz volt, aki külföldön is, a közönségnél és kritikánál egyaránt, nagy sikereket aratott. Szép tevékenységet fejtett ki a zenepedagógia terén is. Legnagyobb érdeme azonban Budapest zenei életének fejlesztése és kiszélesítése. Jelentékeny része van abban, hogy szakadatlan propagandájával, koncertjeinek nemes ízléssel összeválogatott programjával és egyéni hatásával jelentékeny közönséget szerzett a klasszikus zene remekeinek. Mint zeneszerző klasszikus orkesztrális műveknek zongorára való hatásos átírásával tűnt ki"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1052. címszó a lexikon => 198. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11052.htm

CÍMSZÓ: Deutsch

SZEMÉLYNÉV: Deutsch Vilmos

SZÓCIKK: 23. D. Vilmos, zongoraművész és zeneszerző, szül. Budapesten 1825., megh. u. o. 1896 máj. 28. Zenei tehetsége már igen korán megnyilvánult. Képességeit, mint Thern Károly és Erkel Bécsi miniatűrök; Ferenc tanítványa fejlesztette. Kitűnő zongora virtuóz volt, aki külföldön is, a közönségnél és kritikánál egyaránt, nagy sikereket aratott. Szép tevékenységet fejtett ki a zenepedagógia terén is. Legnagyobb érdeme azonban Budapest zenei életének fejlesztése és kiszélesítése. Jelentékeny része van abban, hogy szakadatlan propagandájával, koncertjeinek nemes ízléssel összeválogatott programjával és egyéni hatásával jelentékeny közönséget szerzett a klasszikus zene remekeinek. Mint zeneszerző klasszikus orkesztrális műveknek zongorára való hatásos átírásával tűnt ki

11052.ht

CÍMSZÓ Deutsc

SZEMÉLYNÉV Deutsc Vilmo

SZÓCIKK 23 D Vilmos zongoraművés é zeneszerző szül Budapeste 1825. megh u o 189 máj 28 Zene tehetség má ige korá megnyilvánult Képességeit min Ther Károl é Erke Bécs miniatűrök Feren tanítvány fejlesztette Kitűn zongor virtuó volt ak külföldö is közönségné é kritikáná egyaránt nag sikereke aratott Szé tevékenysége fejtet k zenepedagógi teré is Legnagyob érdem azonba Budapes zene életéne fejlesztés é kiszélesítése Jelentéken rész va abban hog szakadatla propagandájával koncertjeine neme ízlésse összeválogatot programjáva é egyén hatásáva jelentéken közönsége szerzet klassziku zen remekeinek Min zeneszerz klassziku orkesztráli művekne zongorár val hatáso átírásáva tűn k

11052.h

CÍMSZ Deuts

SZEMÉLYNÉ Deuts Vilm

SZÓCIK 2 Vilmo zongoraművé zeneszerz szü Budapest 1825 meg 18 má 2 Zen tehetsé m ig kor megnyilvánul Képességei mi The Káro Erk Béc miniatűrö Fere tanítván fejlesztett Kitű zongo virtu vol a külföld i közönségn kritikán egyarán na sikerek aratot Sz tevékenység fejte zenepedagóg ter i Legnagyo érde azonb Budape zen életén fejleszté kiszélesítés Jelentéke rés v abba ho szakadatl propagandájáva koncertjein nem ízléss összeválogato programjáv egyé hatásáv jelentéke közönség szerze klasszik ze remekeine Mi zeneszer klasszik orkesztrál művekn zongorá va hatás átírásáv tű

11052.

CÍMS Deut

SZEMÉLYN Deut Vil

SZÓCI Vilm zongoraműv zeneszer sz Budapes 182 me 1 m Ze tehets i ko megnyilvánu Képessége m Th Kár Er Bé miniatűr Fer tanítvá fejlesztet Kit zong virt vo külföl közönség kritiká egyará n sikere arato S tevékenysé fejt zenepedagó te Legnagy érd azon Budap ze életé fejleszt kiszélesíté Jelenték ré abb h szakadat propagandájáv koncertjei ne ízlés összeválogat programjá egy hatásá jelenték közönsé szerz klasszi z remekein M zenesze klasszi orkesztrá művek zongor v hatá átírásá t

11052

CÍM Deu

SZEMÉLY Deu Vi

SZÓC Vil zongoramű zenesze s Budape 18 m Z tehet k megnyilván Képesség T Ká E B miniatű Fe tanítv fejleszte Ki zon vir v külfö közönsé kritik egyar siker arat tevékenys fej zenepedag t Legnag ér azo Buda z élet fejlesz kiszélesít Jelenté r ab szakada propagandájá koncertje n ízlé összeváloga programj eg hatás jelenté közöns szer klassz remekei zenesz klassz orkesztr műve zongo hat átírás

1105

CÍ De

SZEMÉL De V

SZÓ Vi zongoram zenesz Budap 1 tehe megnyilvá Képessé K miniat F tanít fejleszt K zo vi külf közöns kriti egya sike ara tevékeny fe zenepeda Legna é az Bud éle fejles kiszélesí Jelent a szakad propagandáj koncertj ízl összeválog program e hatá jelent közön sze klass remeke zenes klass orkeszt műv zong ha átírá