11056.htm

CÍMSZÓ: Devecseri

SZEMÉLYNÉV: Devecseri Ignác

SZÓCIKK: 2. D. Ignác, író, szül. Devecserben 1841 máj. 21., megh. Budapesten 1899 jún. 26. a Neues Pester Journalnak és Politisches Volksblattnak évtizedeken át szerkesztője. Részt vett minden nagyobb fővárosi közéleti mozgalomban. A tiszaeszlári per idejében Eötvös Károly mellett működött, mint tudósító. Kötetekre menő cikket írt zsidó folyóiratokba is. 1899-ben 50 éves születésnapját az egész magyar íróvilág ünnepelte.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1056. címszó a lexikon => 199. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11056.htm

CÍMSZÓ: Devecseri

SZEMÉLYNÉV: Devecseri Ignác

SZÓCIKK: 2. D. Ignác, író, szül. Devecserben 1841 máj. 21., megh. Budapesten 1899 jún. 26. a Neues Pester Journalnak és Politisches Volksblattnak évtizedeken át szerkesztője. Részt vett minden nagyobb fővárosi közéleti mozgalomban. A tiszaeszlári per idejében Eötvös Károly mellett működött, mint tudósító. Kötetekre menő cikket írt zsidó folyóiratokba is. 1899-ben 50 éves születésnapját az egész magyar íróvilág ünnepelte.

11056.ht

CÍMSZÓ Devecser

SZEMÉLYNÉV Devecser Igná

SZÓCIKK 2 D Ignác író szül Devecserbe 184 máj 21. megh Budapeste 189 jún 26 Neue Peste Journalna é Politische Volksblattna évtizedeke á szerkesztője Rész vet minde nagyob főváros közélet mozgalomban tiszaeszlár pe idejébe Eötvö Károl mellet működött min tudósító Kötetekr men cikke ír zsid folyóiratokb is 1899-be 5 éve születésnapjá a egés magya íróvilá ünnepelte

11056.h

CÍMSZ Devecse

SZEMÉLYNÉ Devecse Ign

SZÓCIK Igná ír szü Devecserb 18 má 21 meg Budapest 18 jú 2 Neu Pest Journaln Politisch Volksblattn évtizedek szerkesztőj Rés ve mind nagyo főváro közéle mozgalomba tiszaeszlá p idejéb Eötv Káro melle működöt mi tudósít Kötetek me cikk í zsi folyóiratok i 1899-b év születésnapj egé magy íróvil ünnepelt

11056.

CÍMS Devecs

SZEMÉLYN Devecs Ig

SZÓCI Ign í sz Devecser 1 m 2 me Budapes 1 j Ne Pes Journal Politisc Volksblatt évtizede szerkesztő Ré v min nagy fővár közél mozgalomb tiszaeszl idejé Eöt Kár mell működö m tudósí Kötete m cik zs folyóirato 1899- é születésnap eg mag íróvi ünnepel

11056

CÍM Devec

SZEMÉLY Devec I

SZÓC Ig s Devecse m Budape N Pe Journa Politis Volksblat évtized szerkeszt R mi nag fővá közé mozgalom tiszaesz idej Eö Ká mel működ tudós Kötet ci z folyóirat 1899 születésna e ma íróv ünnepe

1105

CÍ Deve

SZEMÉL Deve

SZÓ I Devecs Budap P Journ Politi Volksbla évtize szerkesz m na főv köz mozgalo tiszaes ide E K me műkö tudó Köte c folyóira 189 születésn m író ünnep