11062.htm

CÍMSZÓ: Diamant

SZEMÉLYNÉV: Diamant Izsó

SZÓCIKK: D. Izsó, közgazdász Kolozsváron, szül. Vágújhelyen 1886. Kereskedelmi iskoláit Pozsonyban végezte. 1911-ben a vágújhelyi sodronyszeggyár vezetője volt. 1920-ban alapította a kolozsvári Sodronyipar r.-t.-ot, amelynek 1923 óta vezérigazgatója. Jelentős közgazdasági irodalmi tevékenységet fejt ki. A modern üzemvezetésről és többtermelésről számos tanulmányt írt. Unokaöccse Horn Edének (l. o.) és Horn Antalnak, a leningrádi «Izvesztija» szerkesztőjének.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1062. címszó a lexikon => 200. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11062.htm

CÍMSZÓ: Diamant

SZEMÉLYNÉV: Diamant Izsó

SZÓCIKK: D. Izsó, közgazdász Kolozsváron, szül. Vágújhelyen 1886. Kereskedelmi iskoláit Pozsonyban végezte. 1911-ben a vágújhelyi sodronyszeggyár vezetője volt. 1920-ban alapította a kolozsvári Sodronyipar r.-t.-ot, amelynek 1923 óta vezérigazgatója. Jelentős közgazdasági irodalmi tevékenységet fejt ki. A modern üzemvezetésről és többtermelésről számos tanulmányt írt. Unokaöccse Horn Edének l. o. és Horn Antalnak, a leningrádi Izvesztija szerkesztőjének.

11062.ht

CÍMSZÓ Diaman

SZEMÉLYNÉV Diaman Izs

SZÓCIKK D Izsó közgazdás Kolozsváron szül Vágújhelye 1886 Kereskedelm iskolái Pozsonyba végezte 1911-be vágújhely sodronyszeggyá vezetőj volt 1920-ba alapított kolozsvár Sodronyipa r.-t.-ot amelyne 192 ót vezérigazgatója Jelentő közgazdaság irodalm tevékenysége fej ki moder üzemvezetésrő é többtermelésrő számo tanulmány írt Unokaöccs Hor Edéne l o é Hor Antalnak leningrád Izvesztij szerkesztőjének

11062.h

CÍMSZ Diama

SZEMÉLYNÉ Diama Iz

SZÓCIK Izs közgazdá Kolozsváro szü Vágújhely 188 Kereskedel iskolá Pozsonyb végezt 1911-b vágújhel sodronyszeggy vezető vol 1920-b alapítot kolozsvá Sodronyip r.-t.-o amelyn 19 ó vezérigazgatój Jelent közgazdasá irodal tevékenység fe k mode üzemvezetésr többtermelésr szám tanulmán ír Unokaöcc Ho Edén Ho Antalna leningrá Izveszti szerkesztőjéne

11062.

CÍMS Diam

SZEMÉLYN Diam I

SZÓCI Iz közgazd Kolozsvár sz Vágújhel 18 Kereskede iskol Pozsony végez 1911- vágújhe sodronyszegg vezet vo 1920- alapíto kolozsv Sodronyi r.-t.- amely 1 vezérigazgató Jelen közgazdas iroda tevékenysé f mod üzemvezetés többtermelés szá tanulmá í Unokaöc H Edé H Antaln leningr Izveszt szerkesztőjén

11062

CÍM Dia

SZEMÉLY Dia

SZÓC I közgaz Kolozsvá s Vágújhe 1 Keresked isko Pozson vége 1911 vágújh sodronyszeg veze v 1920 alapít kolozs Sodrony r.-t. amel vezérigazgat Jele közgazda irod tevékenys mo üzemvezeté többtermelé sz tanulm Unokaö Ed Antal lening Izvesz szerkesztőjé

1106

CÍ Di

SZEMÉL Di

SZÓ közga Kolozsv Vágújh Kereske isk Pozso vég 191 vágúj sodronysze vez 192 alapí koloz Sodron r.-t ame vezérigazga Jel közgazd iro tevékeny m üzemvezet többtermel s tanul Unoka E Anta lenin Izves szerkesztőj