11063.htm

CÍMSZÓ: Diamant

SZEMÉLYNÉV: Diamant Salamon

SZÓCIKK: D. Salamon (sabszai), pécsújfalvi rabbi szül. Trebicsben, megh. Pécsújfalván 1865. Szófer Mózes pozsonyi rabbinak tanítványa volt és az ő ajánlatára választotta meg a gálszécsi, majd utóbb a pécsújfalvi hitközség rabbijának. Itt működött haláláig. Jesivája országos hírű volt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1063. címszó a lexikon => 200. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11063.htm

CÍMSZÓ: Diamant

SZEMÉLYNÉV: Diamant Salamon

SZÓCIKK: D. Salamon sabszai , pécsújfalvi rabbi szül. Trebicsben, megh. Pécsújfalván 1865. Szófer Mózes pozsonyi rabbinak tanítványa volt és az ő ajánlatára választotta meg a gálszécsi, majd utóbb a pécsújfalvi hitközség rabbijának. Itt működött haláláig. Jesivája országos hírű volt.

11063.ht

CÍMSZÓ Diaman

SZEMÉLYNÉV Diaman Salamo

SZÓCIKK D Salamo sabsza pécsújfalv rabb szül Trebicsben megh Pécsújfalvá 1865 Szófe Móze pozsony rabbina tanítvány vol é a ajánlatár választott me gálszécsi maj utób pécsújfalv hitközsé rabbijának It működöt haláláig Jesiváj országo hír volt

11063.h

CÍMSZ Diama

SZEMÉLYNÉ Diama Salam

SZÓCIK Salam sabsz pécsújfal rab szü Trebicsbe meg Pécsújfalv 186 Szóf Móz pozson rabbin tanítván vo ajánlatá választot m gálszécs ma utó pécsújfal hitközs rabbijána I működö halálái Jesivá ország hí vol

11063.

CÍMS Diam

SZEMÉLYN Diam Sala

SZÓCI Sala sabs pécsújfa ra sz Trebicsb me Pécsújfal 18 Szó Mó pozso rabbi tanítvá v ajánlat választo gálszéc m ut pécsújfa hitköz rabbiján működ halálá Jesiv orszá h vo

11063

CÍM Dia

SZEMÉLY Dia Sal

SZÓC Sal sab pécsújf r s Trebics m Pécsújfa 1 Sz M pozs rabb tanítv ajánla választ gálszé u pécsújf hitkö rabbijá műkö halál Jesi orsz v

1106

CÍ Di

SZEMÉL Di Sa

SZÓ Sa sa pécsúj Trebic Pécsújf S poz rab tanít ajánl válasz gálsz pécsúj hitk rabbij műk halá Jes ors