11066.htm

CÍMSZÓ: Dick

SZEMÉLYNÉV: Dick Bódog

SZÓCIKK: Dick, 1. Bódog, újságíró, szül. Miskolcon 1893. Egyetemi tanulmányai végeztével lépett a hírlapírói pályára, miután a gyorsírás tökéletesebbítéséhez jelentékenyen hozzájárult és számos díjat nyert el. Előbb Az Est, majd az Újság belső munkatársa, sokáig egyik szerkesztője volt. Publicisztikai közleményei u. o. jelentek meg. Jelenleg is az Újság belső munkatársa és kiadóhivatali igazgatója. Szerkesztette Az Újság 25 éves jubileumi számát és u. a. évi almanachjait.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1066. címszó a lexikon => 202. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11066.htm

CÍMSZÓ: Dick

SZEMÉLYNÉV: Dick Bódog

SZÓCIKK: Dick, 1. Bódog, újságíró, szül. Miskolcon 1893. Egyetemi tanulmányai végeztével lépett a hírlapírói pályára, miután a gyorsírás tökéletesebbítéséhez jelentékenyen hozzájárult és számos díjat nyert el. Előbb Az Est, majd az Újság belső munkatársa, sokáig egyik szerkesztője volt. Publicisztikai közleményei u. o. jelentek meg. Jelenleg is az Újság belső munkatársa és kiadóhivatali igazgatója. Szerkesztette Az Újság 25 éves jubileumi számát és u. a. évi almanachjait.

11066.ht

CÍMSZÓ Dic

SZEMÉLYNÉV Dic Bódo

SZÓCIKK Dick 1 Bódog újságíró szül Miskolco 1893 Egyetem tanulmánya végeztéve lépet hírlapíró pályára miutá gyorsírá tökéletesebbítéséhe jelentékenye hozzájárul é számo díja nyer el Előb A Est maj a Újsá bels munkatársa sokái egyi szerkesztőj volt Publicisztika közleménye u o jelente meg Jelenle i a Újsá bels munkatárs é kiadóhivatal igazgatója Szerkesztett A Újsá 2 éve jubileum számá é u a év almanachjait

11066.h

CÍMSZ Di

SZEMÉLYNÉ Di Bód

SZÓCIK Dic Bódo újságír szü Miskolc 189 Egyete tanulmány végeztév lépe hírlapír pályár miut gyorsír tökéletesebbítéséh jelentékeny hozzájáru szám díj nye e Elő Es ma Újs bel munkatárs soká egy szerkesztő vol Publicisztik közlemény jelent me Jelenl Újs bel munkatár kiadóhivata igazgatój Szerkesztet Újs év jubileu szám é almanachjai

11066.

CÍMS D

SZEMÉLYN D Bó

SZÓCI Di Bód újságí sz Miskol 18 Egyet tanulmán végezté lép hírlapí pályá miu gyorsí tökéletesebbítésé jelentéken hozzájár szá dí ny El E m Új be munkatár sok eg szerkeszt vo Publiciszti közlemén jelen m Jelen Új be munkatá kiadóhivat igazgató Szerkeszte Új é jubile szá almanachja

11066

CÍM

SZEMÉLY B

SZÓC D Bó újság s Misko 1 Egye tanulmá végezt lé hírlap pály mi gyors tökéletesebbítés jelentéke hozzájá sz d n E Ú b munkatá so e szerkesz v Publiciszt közlemé jele Jele Ú b munkat kiadóhiva igazgat Szerkeszt Ú jubil sz almanachj

1106SZEMÉL

SZÓ B újsá Misk Egy tanulm végez l hírla pál m gyor tökéletesebbíté jelenték hozzáj s munkat s szerkes Publicisz közlem jel Jel munka kiadóhiv igazga Szerkesz jubi s almanach