11067.htm

CÍMSZÓ: Dick

SZEMÉLYNÉV: Dick Marcell

SZÓCIKK: D. Marcell, hegedűművész, szül. Miskolcon 1898 aug. 30. Nyolcéves korában már hangversenyen szerepelt s 17 éves korában művészi és tanári oklevelet szerzett a Zeneművészeti Főiskolán. Hosszú ideig a Magy. Kir. Operaház zenekarában játszott, jelenleg a bécsi Simphonie Orchester tagja. Kvartettet szervezett, mely évek óta nagy sikerrel hangversenyezik Európa minden országában. Zenei szaklapok állandó munkatársa, azonkívül komponálással is foglalkozik.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1067. címszó a lexikon => 202. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11067.htm

CÍMSZÓ: Dick

SZEMÉLYNÉV: Dick Marcell

SZÓCIKK: D. Marcell, hegedűművész, szül. Miskolcon 1898 aug. 30. Nyolcéves korában már hangversenyen szerepelt s 17 éves korában művészi és tanári oklevelet szerzett a Zeneművészeti Főiskolán. Hosszú ideig a Magy. Kir. Operaház zenekarában játszott, jelenleg a bécsi Simphonie Orchester tagja. Kvartettet szervezett, mely évek óta nagy sikerrel hangversenyezik Európa minden országában. Zenei szaklapok állandó munkatársa, azonkívül komponálással is foglalkozik.

11067.ht

CÍMSZÓ Dic

SZEMÉLYNÉV Dic Marcel

SZÓCIKK D Marcell hegedűművész szül Miskolco 189 aug 30 Nyolcéve korába má hangversenye szerepel 1 éve korába művész é tanár oklevele szerzet Zeneművészet Főiskolán Hossz idei Magy Kir Operahá zenekarába játszott jelenle bécs Simphoni Orcheste tagja Kvartette szervezett mel éve ót nag sikerre hangversenyezi Európ minde országában Zene szaklapo álland munkatársa azonkívü komponálássa i foglalkozik

11067.h

CÍMSZ Di

SZEMÉLYNÉ Di Marce

SZÓCIK Marcel hegedűművés szü Miskolc 18 au 3 Nyolcév koráb m hangverseny szerepe év koráb művés taná oklevel szerze Zeneművésze Főiskolá Hoss ide Mag Ki Operah zenekaráb játszot jelenl béc Simphon Orchest tagj Kvartett szervezet me év ó na sikerr hangversenyez Euró mind országába Zen szaklap állan munkatárs azonkív komponáláss foglalkozi

11067.

CÍMS D

SZEMÉLYN D Marc

SZÓCI Marce hegedűművé sz Miskol 1 a Nyolcé korá hangversen szerep é korá művé tan okleve szerz Zeneművész Főiskol Hos id Ma K Opera zenekará játszo jelen bé Simpho Orches tag Kvartet szerveze m é n siker hangversenye Eur min országáb Ze szakla álla munkatár azonkí komponálás foglalkoz

11067

CÍM

SZEMÉLY Mar

SZÓC Marc hegedűműv s Misko Nyolc kor hangverse szere kor műv ta oklev szer Zeneművés Főisko Ho i M Oper zenekar játsz jele b Simph Orche ta Kvarte szervez sike hangverseny Eu mi országá Z szakl áll munkatá azonk komponálá foglalko

1106SZEMÉL Ma

SZÓ Mar hegedűmű Misk Nyol ko hangvers szer ko mű t okle sze Zeneművé Főisk H Ope zeneka játs jel Simp Orch t Kvart szerve sik hangversen E m ország szak ál munkat azon komponál foglalk