11071.htm

CÍMSZÓ: Diener-Dénes

SZEMÉLYNÉV: Diener-Dénes Rezső

SZÓCIKK: "Diener-Dénes Rezső, festő, szül. Nyíregyházán 1889. Művészi tanulmányait az Iparművészeti iskola esti tanfolyamain kezdte, majd Nagybányán tanult. Utána rövidebb ideig Bécsben és Münchenben járt. Először a Művészházban szerepelt, azután a Műcsarnokban (Feketeruhás hölgy; Tájkép). 1917-ben több fiatal művésszel kisebb gyűjteményt mutatott be a Nemzeti Szalonban (Rálátás a gázgyár udvarára; Tisza Kálmán-tér; Városligeti táj; arcképek). A Belvedere Szalonban rendezett gyűjteményes kiállításon a posztimpresszionizmus képviselőjeként mutatkozott be. 1925 óta Párisban él. Néhány képe az állam tulajdonában van (Gyermekfej; Útmenti házak)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1071. címszó a lexikon => 202. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11071.htm

CÍMSZÓ: Diener-Dénes

SZEMÉLYNÉV: Diener-Dénes Rezső

SZÓCIKK: Diener-Dénes Rezső, festő, szül. Nyíregyházán 1889. Művészi tanulmányait az Iparművészeti iskola esti tanfolyamain kezdte, majd Nagybányán tanult. Utána rövidebb ideig Bécsben és Münchenben járt. Először a Művészházban szerepelt, azután a Műcsarnokban Feketeruhás hölgy; Tájkép . 1917-ben több fiatal művésszel kisebb gyűjteményt mutatott be a Nemzeti Szalonban Rálátás a gázgyár udvarára; Tisza Kálmán-tér; Városligeti táj; arcképek . A Belvedere Szalonban rendezett gyűjteményes kiállításon a posztimpresszionizmus képviselőjeként mutatkozott be. 1925 óta Párisban él. Néhány képe az állam tulajdonában van Gyermekfej; Útmenti házak .

11071.ht

CÍMSZÓ Diener-Déne

SZEMÉLYNÉV Diener-Déne Rezs

SZÓCIKK Diener-Déne Rezső festő szül Nyíregyházá 1889 Művész tanulmányai a Iparművészet iskol est tanfolyamai kezdte maj Nagybányá tanult Után rövideb idei Bécsbe é Münchenbe járt Előszö Művészházba szerepelt azutá Műcsarnokba Feketeruhá hölgy Tájké 1917-be töb fiata művéssze kiseb gyűjtemény mutatot b Nemzet Szalonba Rálátá gázgyá udvarára Tisz Kálmán-tér Városliget táj arcképe Belveder Szalonba rendezet gyűjteménye kiállításo posztimpresszionizmu képviselőjekén mutatkozot be 192 ót Párisba él Néhán kép a álla tulajdonába va Gyermekfej Útment háza

11071.h

CÍMSZ Diener-Dén

SZEMÉLYNÉ Diener-Dén Rez

SZÓCIK Diener-Dén Rezs fest szü Nyíregyház 188 Művés tanulmánya Iparművésze isko es tanfolyama kezdt ma Nagybány tanul Utá rövide ide Bécsb Münchenb jár Elősz Művészházb szerepel azut Műcsarnokb Feketeruh hölg Tájk 1917-b tö fiat művéssz kise gyűjtemén mutato Nemze Szalonb Rálát gázgy udvarár Tis Kálmán-té Városlige tá arckép Belvede Szalonb rendeze gyűjtemény kiállítás posztimpresszionizm képviselőjeké mutatkozo b 19 ó Párisb é Néhá ké áll tulajdonáb v Gyermekfe Útmen ház

11071.

CÍMS Diener-Dé

SZEMÉLYN Diener-Dé Re

SZÓCI Diener-Dé Rez fes sz Nyíregyhá 18 Művé tanulmány Iparművész isk e tanfolyam kezd m Nagybán tanu Ut rövid id Bécs München já Elős Művészház szerepe azu Műcsarnok Feketeru höl Táj 1917- t fia művéss kis gyűjtemé mutat Nemz Szalon Rálá gázg udvará Ti Kálmán-t Városlig t arcké Belved Szalon rendez gyűjtemén kiállítá posztimpresszioniz képviselőjek mutatkoz 1 Páris Néh k ál tulajdoná Gyermekf Útme há

11071

CÍM Diener-D

SZEMÉLY Diener-D R

SZÓC Diener-D Re fe s Nyíregyh 1 Műv tanulmán Iparművés is tanfolya kez Nagybá tan U rövi i Béc Münche j Elő Művészhá szerep az Műcsarno Feketer hö Tá 1917 fi művés ki gyűjtem muta Nem Szalo Rál gáz udvar T Kálmán- Városli arck Belve Szalo rende gyűjtemé kiállít posztimpresszioni képviselője mutatko Pári Né á tulajdon Gyermek Útm h

1107

CÍ Diener-

SZEMÉL Diener-

SZÓ Diener- R f Nyíregy Mű tanulmá Iparművé i tanfoly ke Nagyb ta röv Bé Münch El Művészh szere a Műcsarn Fekete h T 191 f művé k gyűjte mut Ne Szal Rá gá udva Kálmán Városl arc Belv Szal rend gyűjtem kiállí posztimpresszion képviselőj mutatk Pár N tulajdo Gyerme Út