11072.htm

CÍMSZÓ: Dikdik

SZÓCIKK: Dikdik. (h.) Pontos mérlegelés, vagy pontos eljárás, amilyen a grammatikai megfontoltság. Most már a héber nyelvtan neve. A zsargon nyelv­használat igét is képzett belőle : medaktek sein, ami annyit jelent, hogy pedánsul venni valamit. Bal medaktek: pedáns ember.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1072. címszó a lexikon => 202. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11072.htm

CÍMSZÓ: Dikdik

SZÓCIKK: Dikdik. h. Pontos mérlegelés, vagy pontos eljárás, amilyen a grammatikai megfontoltság. Most már a héber nyelvtan neve. A zsargon nyelv­használat igét is képzett belőle : medaktek sein, ami annyit jelent, hogy pedánsul venni valamit. Bal medaktek: pedáns ember.

11072.ht

CÍMSZÓ Dikdi

SZÓCIKK Dikdik h Ponto mérlegelés vag ponto eljárás amilye grammatika megfontoltság Mos má hébe nyelvta neve zsargo nyelv­használa igé i képzet belől medakte sein am annyi jelent hog pedánsu venn valamit Ba medaktek pedán ember

11072.h

CÍMSZ Dikd

SZÓCIK Dikdi Pont mérlegelé va pont eljárá amily grammatik megfontoltsá Mo m héb nyelvt nev zsarg nyelv­használ ig képze belő medakt sei a anny jelen ho pedáns ven valami B medakte pedá embe

11072.

CÍMS Dik

SZÓCI Dikd Pon mérlegel v pon eljár amil grammati megfontolts M hé nyelv ne zsar nyelv­haszná i képz bel medak se ann jele h pedán ve valam medakt ped emb

11072

CÍM Di

SZÓC Dik Po mérlege po eljá ami grammat megfontolt h nyel n zsa nyelv­haszn kép be meda s an jel pedá v vala medak pe em

1107

CÍ D

SZÓ Di P mérleg p elj am gramma megfontol nye zs nyelv­hasz ké b med a je ped val meda p e