11085.htm

CÍMSZÓ: Dóczi

SZEMÉLYNÉV: Dóczi Imre

SZÓCIKK: "Dóczi, 1. Imre, orvos, az alkoholellenes irodalom irányítója. Szerkesztette az Alkoholellenes könyvek tárát. Igen sok füzetet, értekezést, tanulmányt írt az alkoholkérdésről. Főbb művei: Nemzetgazdasági szempontok az alkoholkérdésben (1906); A nők feladata az alkoholellenes mozgalomban (1907); A közigazgatás föladata az alkoholellenes küzdelemben (1913)"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1085. címszó a lexikon => 203. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11085.htm

CÍMSZÓ: Dóczi

SZEMÉLYNÉV: Dóczi Imre

SZÓCIKK: Dóczi, 1. Imre, orvos, az alkoholellenes irodalom irányítója. Szerkesztette az Alkoholellenes könyvek tárát. Igen sok füzetet, értekezést, tanulmányt írt az alkoholkérdésről. Főbb művei: Nemzetgazdasági szempontok az alkoholkérdésben 1906 ; A nők feladata az alkoholellenes mozgalomban 1907 ; A közigazgatás föladata az alkoholellenes küzdelemben 1913

11085.ht

CÍMSZÓ Dócz

SZEMÉLYNÉV Dócz Imr

SZÓCIKK Dóczi 1 Imre orvos a alkoholellene irodalo irányítója Szerkesztett a Alkoholellene könyve tárát Ige so füzetet értekezést tanulmány ír a alkoholkérdésről Főb művei Nemzetgazdaság szemponto a alkoholkérdésbe 190 nő feladat a alkoholellene mozgalomba 190 közigazgatá föladat a alkoholellene küzdelembe 191

11085.h

CÍMSZ Dóc

SZEMÉLYNÉ Dóc Im

SZÓCIK Dócz Imr orvo alkoholellen irodal irányítój Szerkesztet Alkoholellen könyv tárá Ig s füzete értekezés tanulmán í alkoholkérdésrő Fő műve Nemzetgazdasá szempont alkoholkérdésb 19 n felada alkoholellen mozgalomb 19 közigazgat fölada alkoholellen küzdelemb 19

11085.

CÍMS Dó

SZEMÉLYN Dó I

SZÓCI Dóc Im orv alkoholelle iroda irányító Szerkeszte Alkoholelle köny tár I füzet értekezé tanulmá alkoholkérdésr F műv Nemzetgazdas szempon alkoholkérdés 1 felad alkoholelle mozgalom 1 közigazga fölad alkoholelle küzdelem 1

11085

CÍM D

SZEMÉLY D

SZÓC Dó I or alkoholell irod irányít Szerkeszt Alkoholell kön tá füze értekez tanulm alkoholkérdés mű Nemzetgazda szempo alkoholkérdé fela alkoholell mozgalo közigazg föla alkoholell küzdele

1108SZEMÉL

SZÓ D o alkoholel iro irányí Szerkesz Alkoholel kö t füz érteke tanul alkoholkérdé m Nemzetgazd szemp alkoholkérd fel alkoholel mozgal közigaz föl alkoholel küzdel