11093.htm

CÍMSZÓ: Domony

SZEMÉLYNÉV: Domony Móric

SZÓCIKK: Domony Móric* (domonyi), vezérigazgató szül. Budapesten 1872. Néhai Brüll Miksa holland konzul fia. Jogi tanulmányai elvégzése után a Kereskedelmi Minisztérium szolgálatába lépett, mint segédfogalmazó. Itt gyorsan haladt előre s csakhamar miniszteri tanácsos lett. Később, mikor meghívást kapott a Magyar Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság vezérigazgatói székébe, nyugdíjaztatta magát Közgazdasági téren szerzett érdemei elismeréséül domonyi előnévvel megkapta a magyar nemességet. Néhány évvel ezelőtt a hitközségi életben is vezető szerepet játszott.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1093. címszó a lexikon => 205. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11093.htm

CÍMSZÓ: Domony

SZEMÉLYNÉV: Domony Móric

SZÓCIKK: Domony Móric* domonyi , vezérigazgató szül. Budapesten 1872. Néhai Brüll Miksa holland konzul fia. Jogi tanulmányai elvégzése után a Kereskedelmi Minisztérium szolgálatába lépett, mint segédfogalmazó. Itt gyorsan haladt előre s csakhamar miniszteri tanácsos lett. Később, mikor meghívást kapott a Magyar Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság vezérigazgatói székébe, nyugdíjaztatta magát Közgazdasági téren szerzett érdemei elismeréséül domonyi előnévvel megkapta a magyar nemességet. Néhány évvel ezelőtt a hitközségi életben is vezető szerepet játszott.

11093.ht

CÍMSZÓ Domon

SZEMÉLYNÉV Domon Móri

SZÓCIKK Domon Móric domony vezérigazgat szül Budapeste 1872 Néha Brül Miks hollan konzu fia Jog tanulmánya elvégzés utá Kereskedelm Minisztériu szolgálatáb lépett min segédfogalmazó It gyorsa halad előr csakhama miniszter tanácso lett Később miko meghívás kapot Magya Folyam é Tengerhajózás Részvénytársasá vezérigazgató székébe nyugdíjaztatt magá Közgazdaság tére szerzet érdeme elismeréséü domony előnévve megkapt magya nemességet Néhán évve ezelőt hitközség életbe i vezet szerepe játszott

11093.h

CÍMSZ Domo

SZEMÉLYNÉ Domo Mór

SZÓCIK Domo Móri domon vezérigazga szü Budapest 187 Néh Brü Mik holla konz fi Jo tanulmány elvégzé ut Kereskedel Minisztéri szolgálatá lépet mi segédfogalmaz I gyors hala elő csakham miniszte tanács let Későb mik meghívá kapo Magy Folya Tengerhajózá Részvénytársas vezérigazgat székéb nyugdíjaztat mag Közgazdasá tér szerze érdem elismerésé domon előnévv megkap magy nemessége Néhá évv ezelő hitközsé életb veze szerep játszot

11093.

CÍMS Dom

SZEMÉLYN Dom Mó

SZÓCI Dom Mór domo vezérigazg sz Budapes 18 Né Br Mi holl kon f J tanulmán elvégz u Kereskede Minisztér szolgálat lépe m segédfogalma gyor hal el csakha miniszt tanác le Késő mi meghív kap Mag Foly Tengerhajóz Részvénytársa vezérigazga széké nyugdíjazta ma Közgazdas té szerz érde elismerés domo előnév megka mag nemesség Néh év ezel hitközs élet vez szere játszo

11093

CÍM Do

SZEMÉLY Do M

SZÓC Do Mó dom vezérigaz s Budape 1 N B M hol ko tanulmá elvég Keresked Miniszté szolgála lép segédfogalm gyo ha e csakh minisz taná l Kés m meghí ka Ma Fol Tengerhajó Részvénytárs vezérigazg szék nyugdíjazt m Közgazda t szer érd elismeré dom előné megk ma nemessé Né é eze hitköz éle ve szer játsz

1109

CÍ D

SZEMÉL D

SZÓ D M do vezériga Budap ho k tanulm elvé Kereske Miniszt szolgál lé segédfogal gy h csak minis tan Ké megh k M Fo Tengerhaj Részvénytár vezérigaz szé nyugdíjaz Közgazd sze ér elismer do előn meg m nemess N ez hitkö él v sze játs