11097.htm

CÍMSZÓ: Donáth

SZEMÉLYNÉV: Donáth Lipót

SZÓCIKK: "3. D. Lipót, rabbi, szül. Vágújhelyen 1845., megh. Güstrowban (Mecklenburg) 1876. Hildesheimer Izráel (l. o.) tanítványa volt, majd elvégezte a berlini egyetemet és Güstrowban lett rabbi. Tanulmányai a Berliner-féle Magazin für jüdische Geschichte und Litteratur-ban jelentek meg. Önálló művei: Die Alexandersage in Talmud und Midrasch (1873); Geschichte der Juden in Mecklenburg von den ältesten Zeiten bis zur Gégenwart (1874). Hitszónoklatai Aus der Zeit auf der Kanzel címen jelentek meg."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1097. címszó a lexikon => 206. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11097.htm

CÍMSZÓ: Donáth

SZEMÉLYNÉV: Donáth Lipót

SZÓCIKK: 3. D. Lipót, rabbi, szül. Vágújhelyen 1845., megh. Güstrowban Mecklenburg 1876. Hildesheimer Izráel l. o. tanítványa volt, majd elvégezte a berlini egyetemet és Güstrowban lett rabbi. Tanulmányai a Berliner-féle Magazin für jüdische Geschichte und Litteratur-ban jelentek meg. Önálló művei: Die Alexandersage in Talmud und Midrasch 1873 ; Geschichte der Juden in Mecklenburg von den ältesten Zeiten bis zur Gégenwart 1874 . Hitszónoklatai Aus der Zeit auf der Kanzel címen jelentek meg.

11097.ht

CÍMSZÓ Donát

SZEMÉLYNÉV Donát Lipó

SZÓCIKK 3 D Lipót rabbi szül Vágújhelye 1845. megh Güstrowba Mecklenbur 1876 Hildesheime Izráe l o tanítvány volt maj elvégezt berlin egyeteme é Güstrowba let rabbi Tanulmánya Berliner-fél Magazi fü jüdisch Geschicht un Litteratur-ba jelente meg Önáll művei Di Alexandersag i Talmu un Midrasc 187 Geschicht de Jude i Mecklenbur vo de älteste Zeite bi zu Gégenwar 187 Hitszónoklata Au de Zei au de Kanze címe jelente meg

11097.h

CÍMSZ Doná

SZEMÉLYNÉ Doná Lip

SZÓCIK Lipó rabb szü Vágújhely 1845 meg Güstrowb Mecklenbu 187 Hildesheim Izrá tanítván vol ma elvégez berli egyetem Güstrowb le rabb Tanulmány Berliner-fé Magaz f jüdisc Geschich u Litteratur-b jelent me Önál műve D Alexandersa Talm u Midras 18 Geschich d Jud Mecklenbu v d ältest Zeit b z Gégenwa 18 Hitszónoklat A d Ze a d Kanz cím jelent me

11097.

CÍMS Don

SZEMÉLYN Don Li

SZÓCI Lip rab sz Vágújhel 184 me Güstrow Mecklenb 18 Hildeshei Izr tanítvá vo m elvége berl egyete Güstrow l rab Tanulmán Berliner-f Maga jüdis Geschic Litteratur- jelen m Öná műv Alexanders Tal Midra 1 Geschic Ju Mecklenb ältes Zei Gégenw 1 Hitszónokla Z Kan cí jelen m

11097

CÍM Do

SZEMÉLY Do L

SZÓC Li ra s Vágújhe 18 m Güstro Mecklen 1 Hildeshe Iz tanítv v elvég ber egyet Güstro ra Tanulmá Berliner- Mag jüdi Geschi Litteratur jele Ön mű Alexander Ta Midr Geschi J Mecklen älte Ze Gégen Hitszónokl Ka c jele

1109

CÍ D

SZEMÉL D

SZÓ L r Vágújh 1 Güstr Meckle Hildesh I tanít elvé be egye Güstr r Tanulm Berliner Ma jüd Gesch Litteratu jel Ö m Alexande T Mid Gesch Meckle ält Z Gége Hitszónok K jel