11098.htm

CÍMSZÓ: Dormándi

SZEMÉLYNÉV: Dormándi László

SZÓCIKK: Dormándi László*, regény- és novellaíró, szül. 1898. Vihar és Tűzsárkány c. regénye a modern korban játszik, Sólyommadár c. regénye Balassi Bálint életéből meríti tárgyát. Igen sok novellája jelent meg Az Újság, A Hét, Magyar Hírlap, Korunk, Magyar Írás hasábjain. A Pantheon-könyvkiadó igazgatója.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1098. címszó a lexikon => 206. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11098.htm

CÍMSZÓ: Dormándi

SZEMÉLYNÉV: Dormándi László

SZÓCIKK: Dormándi László*, regény- és novellaíró, szül. 1898. Vihar és Tűzsárkány c. regénye a modern korban játszik, Sólyommadár c. regénye Balassi Bálint életéből meríti tárgyát. Igen sok novellája jelent meg Az Újság, A Hét, Magyar Hírlap, Korunk, Magyar Írás hasábjain. A Pantheon-könyvkiadó igazgatója.

11098.ht

CÍMSZÓ Dormánd

SZEMÉLYNÉV Dormánd Lászl

SZÓCIKK Dormánd László* regény é novellaíró szül 1898 Viha é Tűzsárkán c regény moder korba játszik Sólyommadá c regény Balass Bálin életébő merít tárgyát Ige so novelláj jelen me A Újság Hét Magya Hírlap Korunk Magya Írá hasábjain Pantheon-könyvkiad igazgatója

11098.h

CÍMSZ Dormán

SZEMÉLYNÉ Dormán Lász

SZÓCIK Dormán László regén novellaír szü 189 Vih Tűzsárká regén mode korb játszi Sólyommad regén Balas Báli életéb merí tárgyá Ig s novellá jele m Újsá Hé Magy Hírla Korun Magy Ír hasábjai Pantheon-könyvkia igazgatój

11098.

CÍMS Dormá

SZEMÉLYN Dormá Lás

SZÓCI Dormá Lászl regé novellaí sz 18 Vi Tűzsárk regé mod kor játsz Sólyomma regé Bala Bál életé mer tárgy I novell jel Újs H Mag Hírl Koru Mag Í hasábja Pantheon-könyvki igazgató

11098

CÍM Dorm

SZEMÉLY Dorm Lá

SZÓC Dorm Lász reg novella s 1 V Tűzsár reg mo ko játs Sólyomm reg Bal Bá élet me tárg novel je Új Ma Hír Kor Ma hasábj Pantheon-könyvk igazgat

1109

CÍ Dor

SZEMÉL Dor L

SZÓ Dor Lás re novell Tűzsá re m k ját Sólyom re Ba B éle m tár nove j Ú M Hí Ko M hasáb Pantheon-könyv igazga