11099.htm

CÍMSZÓ: Dov Ber ben Feiwel

SZÓCIKK: Dov Ber ben Feiwel, rabbi. Atyja Stomfán működött. A Lengyelországból kiüldözöttek közül való, sok hánykódás után 1720. telepedett le Pozsonyban. Halachikus munkájának címe: Beér Tov, Altonában jelent meg 1737. Kortársai jeles tudását dicsérik.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1099. címszó a lexikon => 206. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11099.htm

CÍMSZÓ: Dov Ber ben Feiwel

SZÓCIKK: Dov Ber ben Feiwel, rabbi. Atyja Stomfán működött. A Lengyelországból kiüldözöttek közül való, sok hánykódás után 1720. telepedett le Pozsonyban. Halachikus munkájának címe: Beér Tov, Altonában jelent meg 1737. Kortársai jeles tudását dicsérik.

11099.ht

CÍMSZÓ Do Be be Feiwe

SZÓCIKK Do Be be Feiwel rabbi Atyj Stomfá működött Lengyelországbó kiüldözötte közü való so hánykódá utá 1720 telepedet l Pozsonyban Halachiku munkájána címe Beé Tov Altonába jelen me 1737 Kortársa jele tudásá dicsérik

11099.h

CÍMSZ D B b Feiw

SZÓCIK D B b Feiwe rabb Aty Stomf működöt Lengyelországb kiüldözött köz val s hánykód ut 172 telepede Pozsonyba Halachik munkáján cím Be To Altonáb jele m 173 Kortárs jel tudás dicséri

11099.

CÍMS Fei

SZÓCI Feiw rab At Stom működö Lengyelország kiüldözöt kö va hánykó u 17 teleped Pozsonyb Halachi munkájá cí B T Altoná jel 17 Kortár je tudá dicsér

11099

CÍM Fe

SZÓC Fei ra A Sto működ Lengyelorszá kiüldözö k v hányk 1 telepe Pozsony Halach munkáj c Alton je 1 Kortá j tud dicsé

1109

CÍ F

SZÓ Fe r St műkö Lengyelorsz kiüldöz hány telep Pozson Halac munká Alto j Kort tu dics