11105.htm

CÍMSZÓ: Drosegeschenk

SZÓCIKK: Drosegeschenk (j.). Prédikációs ajándék. A vőlegénynek adott nászajándék, abból az alka­lomból, hogy talmudikus képzettségének bemu­tatása végett a zsinagógában, vagy a lakásán talmudikus előadást tart. A drósó-t (prédikáció, előadás) az esküvőt megelőző szombaton mondja el a vőlegény.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1105. címszó a lexikon => 206. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11105.htm

CÍMSZÓ: Drosegeschenk

SZÓCIKK: Drosegeschenk j. . Prédikációs ajándék. A vőlegénynek adott nászajándék, abból az alka­lomból, hogy talmudikus képzettségének bemu­tatása végett a zsinagógában, vagy a lakásán talmudikus előadást tart. A drósó-t prédikáció, előadás az esküvőt megelőző szombaton mondja el a vőlegény.

11105.ht

CÍMSZÓ Drosegeschen

SZÓCIKK Drosegeschen j Prédikáció ajándék vőlegényne adot nászajándék abbó a alka­lomból hog talmudiku képzettségéne bemu­tatás véget zsinagógában vag lakásá talmudiku előadás tart drósó- prédikáció előadá a esküvő megelőz szombato mondj e vőlegény

11105.h

CÍMSZ Drosegesche

SZÓCIK Drosegesche Prédikáci ajándé vőlegényn ado nászajándé abb alka­lombó ho talmudik képzettségén bemu­tatá vége zsinagógába va lakás talmudik előadá tar drósó prédikáci előad esküv megelő szombat mond vőlegén

11105.

CÍMS Drosegesch

SZÓCI Drosegesch Prédikác ajánd vőlegény ad nászajánd ab alka­lomb h talmudi képzettségé bemu­tat vég zsinagógáb v laká talmudi előad ta drós prédikác előa eskü megel szomba mon vőlegé

11105

CÍM Drosegesc

SZÓC Drosegesc Prédiká aján vőlegén a nászaján a alka­lom talmud képzettség bemu­ta vé zsinagógá lak talmud előa t dró prédiká elő esk mege szomb mo vőleg

1110

CÍ Droseges

SZÓ Droseges Prédik ajá vőlegé nászajá alka­lo talmu képzettsé bemu­t v zsinagóg la talmu elő dr prédik el es meg szom m vőle