11111.htm

CÍMSZÓ: Dukla

SZEMÉLYNÉV: Dukla Izsák Hálévy

SZÓCIKK: Dukla Izsák Hálévy, rabbi (1759-1762). Előbb Duklán, később Zilzben működött. A pozsonyi hitközség 1759. választotta meg. főrabbijává. A nagy jesiva vezetése alatt egyre fejlődött, de a hitközségben szomorú viszály dühöngött az állítólagos szabbateusok ellen (l. Eibenschütz). D. 1762-ben halt meg Pozsonyban. Hátrahagyott műveit 1787. unokája adta ki. Műveinek bővített kiadása Varsóban 1892. Májne hájesuó c. alatt jelent meg (1. Weiss, Abne besz hajócer).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1111. címszó a lexikon => 207. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11111.htm

CÍMSZÓ: Dukla

SZEMÉLYNÉV: Dukla Izsák Hálévy

SZÓCIKK: Dukla Izsák Hálévy, rabbi 1759-1762 . Előbb Duklán, később Zilzben működött. A pozsonyi hitközség 1759. választotta meg. főrabbijává. A nagy jesiva vezetése alatt egyre fejlődött, de a hitközségben szomorú viszály dühöngött az állítólagos szabbateusok ellen l. Eibenschütz . D. 1762-ben halt meg Pozsonyban. Hátrahagyott műveit 1787. unokája adta ki. Műveinek bővített kiadása Varsóban 1892. Májne hájesuó c. alatt jelent meg 1. Weiss, Abne besz hajócer .

11111.ht

CÍMSZÓ Dukl

SZEMÉLYNÉV Dukl Izsá Hálév

SZÓCIKK Dukl Izsá Hálévy rabb 1759-176 Előb Duklán későb Zilzbe működött pozsony hitközsé 1759 választott meg főrabbijává nag jesiv vezetés alat egyr fejlődött d hitközségbe szomor viszál dühöngöt a állítólago szabbateuso elle l Eibenschüt D 1762-be hal me Pozsonyban Hátrahagyot művei 1787 unokáj adt ki Műveine bővítet kiadás Varsóba 1892 Májn hájesu c alat jelen me 1 Weiss Abn bes hajóce

11111.h

CÍMSZ Duk

SZEMÉLYNÉ Duk Izs Hálé

SZÓCIK Duk Izs Hálév rab 1759-17 Elő Duklá késő Zilzb működöt pozson hitközs 175 választot me főrabbijáv na jesi vezeté ala egy fejlődöt hitközségb szomo viszá dühöngö állítólag szabbateus ell Eibenschü 1762-b ha m Pozsonyba Hátrahagyo műve 178 unoká ad k Művein bővíte kiadá Varsób 189 Máj hájes ala jele m Weis Ab be hajóc

11111.

CÍMS Du

SZEMÉLYN Du Iz Hál

SZÓCI Du Iz Hálé ra 1759-1 El Dukl kés Zilz működö pozso hitköz 17 választo m főrabbijá n jes vezet al eg fejlődö hitközség szom visz dühöng állítóla szabbateu el Eibensch 1762- h Pozsonyb Hátrahagy műv 17 unok a Művei bővít kiad Varsó 18 Má háje al jel Wei A b hajó

11111

CÍM D

SZEMÉLY D I Há

SZÓC D I Hál r 1759- E Duk ké Zil működ pozs hitkö 1 választ főrabbij je veze a e fejlőd hitközsé szo vis dühön állítól szabbate e Eibensc 1762 Pozsony Hátrahag mű 1 uno Műve bőví kia Vars 1 M háj a je We haj

1111SZEMÉL H

SZÓ Há 1759 Du k Zi műkö poz hitk válasz főrabbi j vez fejlő hitközs sz vi dühö állító szabbat Eibens 176 Pozson Hátraha m un Műv bőv ki Var há j W ha