11116.htm

CÍMSZÓ: Dunaszerdahely

SZÓCIKK: Dunaszerdahely (Dunajská Streda, Cs.-Szl.). Régi zsidó község. Az Orsz. Levéltárban őrzött 1774. évi összeírás szerint a D.-i rabbinátus alá 121 családfő tartozott, köztük volt sok dohány- és gyertyakereskedő. 1761 óta a következő rabbik működtek D.-en: Simon Dávid, Meisels Raphael Alexander, Deutsch Dávid, Grünsfeld Zalman Leb, Stein Lipmann, Aszód Juda, Aszód Sámuel, Áron. R. Juda Aszód alatt nagy jesiva virágzott D.-en.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1116. címszó a lexikon => 208. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11116.htm

CÍMSZÓ: Dunaszerdahely

SZÓCIKK: Dunaszerdahely Dunajská Streda, Cs.-Szl. . Régi zsidó község. Az Orsz. Levéltárban őrzött 1774. évi összeírás szerint a D.-i rabbinátus alá 121 családfő tartozott, köztük volt sok dohány- és gyertyakereskedő. 1761 óta a következő rabbik működtek D.-en: Simon Dávid, Meisels Raphael Alexander, Deutsch Dávid, Grünsfeld Zalman Leb, Stein Lipmann, Aszód Juda, Aszód Sámuel, Áron. R. Juda Aszód alatt nagy jesiva virágzott D.-en.

11116.ht

CÍMSZÓ Dunaszerdahel

SZÓCIKK Dunaszerdahel Dunajsk Streda Cs.-Szl Rég zsid község A Orsz Levéltárba őrzöt 1774 év összeírá szerin D.- rabbinátu al 12 családf tartozott köztü vol so dohány é gyertyakereskedő 176 ót következ rabbi működte D.-en Simo Dávid Meisel Raphae Alexander Deutsc Dávid Grünsfel Zalma Leb Stei Lipmann Aszó Juda Aszó Sámuel Áron R Jud Aszó alat nag jesiv virágzot D.-en

11116.h

CÍMSZ Dunaszerdahe

SZÓCIK Dunaszerdahe Dunajs Stred Cs.-Sz Ré zsi közsé Ors Levéltárb őrzö 177 é összeír szeri D. rabbinát a 1 család tartozot közt vo s dohán gyertyakeresked 17 ó követke rabb működt D.-e Sim Dávi Meise Rapha Alexande Deuts Dávi Grünsfe Zalm Le Ste Lipman Asz Jud Asz Sámue Áro Ju Asz ala na jesi virágzo D.-e

11116.

CÍMS Dunaszerdah

SZÓCI Dunaszerdah Dunaj Stre Cs.-S R zs közs Or Levéltár őrz 17 összeí szer D rabbiná csalá tartozo köz v dohá gyertyakereske 1 követk rab működ D.- Si Dáv Meis Raph Alexand Deut Dáv Grünsf Zal L St Lipma As Ju As Sámu Ár J As al n jes virágz D.-

11116

CÍM Dunaszerda

SZÓC Dunaszerda Duna Str Cs.- z köz O Levéltá őr 1 össze sze rabbin csal tartoz kö doh gyertyakeresk követ ra műkö D. S Dá Mei Rap Alexan Deu Dá Grüns Za S Lipm A J A Sám Á A a je virág D.

1111

CÍ Dunaszerd

SZÓ Dunaszerd Dun St Cs. kö Levélt ő össz sz rabbi csa tarto k do gyertyakeres köve r műk D D Me Ra Alexa De D Grün Z Lip Sá j virá D