11117.htm

CÍMSZÓ: Duschek

SZEMÉLYNÉV: Duschek Jakab

SZÓCIKK: Duschek Jakab, orvos, író, szül. Tricschben (Morvaország) 1820 körül. A pesti egyetemen tanult és ott avatták orvosdoktorrá 1846. Értékes tanulmányokat írt a Löw Lipót-féle «Ben Chananja» folyóirat 1858. és 1860-i évfolyamaiba. Ezenkívül orvosi műve is van Observationes geographiae-medicinae (Pertui, 1846). Másik műve Zur Botanik des Talmuds (u. o. 1871).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1117. címszó a lexikon => 208. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11117.htm

CÍMSZÓ: Duschek

SZEMÉLYNÉV: Duschek Jakab

SZÓCIKK: Duschek Jakab, orvos, író, szül. Tricschben Morvaország 1820 körül. A pesti egyetemen tanult és ott avatták orvosdoktorrá 1846. Értékes tanulmányokat írt a Löw Lipót-féle Ben Chananja folyóirat 1858. és 1860-i évfolyamaiba. Ezenkívül orvosi műve is van Observationes geographiae-medicinae Pertui, 1846 . Másik műve Zur Botanik des Talmuds u. o. 1871 .

11117.ht

CÍMSZÓ Dusche

SZEMÉLYNÉV Dusche Jaka

SZÓCIKK Dusche Jakab orvos író szül Tricschbe Morvaorszá 182 körül pest egyeteme tanul é ot avattá orvosdoktorr 1846 Értéke tanulmányoka ír Lö Lipót-fél Be Chananj folyóira 1858 é 1860- évfolyamaiba Ezenkívü orvos műv i va Observatione geographiae-medicina Pertui 184 Mási műv Zu Botani de Talmud u o 187

11117.h

CÍMSZ Dusch

SZEMÉLYNÉ Dusch Jak

SZÓCIK Dusch Jaka orvo ír szü Tricschb Morvaorsz 18 körü pes egyetem tanu o avatt orvosdoktor 184 Érték tanulmányok í L Lipót-fé B Chanan folyóir 185 1860 évfolyamaib Ezenkív orvo mű v Observation geographiae-medicin Pertu 18 Más mű Z Botan d Talmu 18

11117.

CÍMS Dusc

SZEMÉLYN Dusc Ja

SZÓCI Dusc Jak orv í sz Tricsch Morvaors 1 kör pe egyete tan avat orvosdokto 18 Érté tanulmányo Lipót-f Chana folyói 18 186 évfolyamai Ezenkí orv m Observatio geographiae-medici Pert 1 Má m Bota Talm 1

11117

CÍM Dus

SZEMÉLY Dus J

SZÓC Dus Ja or s Tricsc Morvaor kö p egyet ta ava orvosdokt 1 Ért tanulmány Lipót- Chan folyó 1 18 évfolyama Ezenk or Observati geographiae-medic Per M Bot Tal

1111

CÍ Du

SZEMÉL Du

SZÓ Du J o Trics Morvao k egye t av orvosdok Ér tanulmán Lipót Cha foly 1 évfolyam Ezen o Observat geographiae-medi Pe Bo Ta