11118.htm

CÍMSZÓ: Duschinsky

SZEMÉLYNÉV: Duschinsky Dov Ber

SZÓCIKK: Duschinsky, 1. Dov Ber, rabbi, szül. a Pozsony megyei Nádason 1838. Tanulmányainak, befejezése után, rabbiképesitését Pozsonyban szerzi. 1866-ban hívták meg a námesztói rabbiszékbe és itt nagy tudásával tekintélyt szerzett. Működési helyén nagy jesivát tartott fenn. Mint az 1868-i kongresszus résztvevője az orthodox felfogást vallotta. Községét 52 esztendőn keresztül vezette, az 1919-i forradalom elpusztította házát, könyveit, iratait. Fiánál Rákospalotán telepedett le és itt maradt élete végéig, 1922-ig. Fiai D. Jakab Kopel, londoni rabbi és héber író és D. Mihály rákospalotai rabbi.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1118. címszó a lexikon => 208. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11118.htm

CÍMSZÓ: Duschinsky

SZEMÉLYNÉV: Duschinsky Dov Ber

SZÓCIKK: Duschinsky, 1. Dov Ber, rabbi, szül. a Pozsony megyei Nádason 1838. Tanulmányainak, befejezése után, rabbiképesitését Pozsonyban szerzi. 1866-ban hívták meg a námesztói rabbiszékbe és itt nagy tudásával tekintélyt szerzett. Működési helyén nagy jesivát tartott fenn. Mint az 1868-i kongresszus résztvevője az orthodox felfogást vallotta. Községét 52 esztendőn keresztül vezette, az 1919-i forradalom elpusztította házát, könyveit, iratait. Fiánál Rákospalotán telepedett le és itt maradt élete végéig, 1922-ig. Fiai D. Jakab Kopel, londoni rabbi és héber író és D. Mihály rákospalotai rabbi.

11118.ht

CÍMSZÓ Duschinsk

SZEMÉLYNÉV Duschinsk Do Be

SZÓCIKK Duschinsky 1 Do Ber rabbi szül Pozson megye Nádaso 1838 Tanulmányainak befejezés után rabbiképesitésé Pozsonyba szerzi 1866-ba hívtá me námesztó rabbiszékb é it nag tudásáva tekintély szerzett Működés helyé nag jesivá tartot fenn Min a 1868- kongresszu résztvevőj a orthodo felfogás vallotta Községé 5 esztendő keresztü vezette a 1919- forradalo elpusztított házát könyveit iratait Fiáná Rákospalotá telepedet l é it marad élet végéig 1922-ig Fia D Jaka Kopel london rabb é hébe ír é D Mihál rákospalota rabbi

11118.h

CÍMSZ Duschins

SZEMÉLYNÉ Duschins D B

SZÓCIK Duschinsk D Be rabb szü Pozso megy Nádas 183 Tanulmányaina befejezé utá rabbiképesités Pozsonyb szerz 1866-b hívt m námeszt rabbiszék i na tudásáv tekintél szerzet Működé hely na jesiv tarto fen Mi 1868 kongressz résztvevő orthod felfogá vallott Község esztend kereszt vezett 1919 forradal elpusztítot házá könyvei iratai Fián Rákospalot telepede i mara éle végéi 1922-i Fi Jak Kope londo rab héb í Mihá rákospalot rabb

11118.

CÍMS Duschin

SZEMÉLYN Duschin

SZÓCI Duschins B rab sz Pozs meg Náda 18 Tanulmányain befejez ut rabbiképesité Pozsony szer 1866- hív námesz rabbiszé n tudásá tekinté szerze Működ hel n jesi tart fe M 186 kongress résztvev ortho felfog vallot Közsé eszten keresz vezet 191 forrada elpusztíto ház könyve irata Fiá Rákospalo teleped mar él végé 1922- F Ja Kop lond ra hé Mih rákospalo rab

11118

CÍM Duschi

SZEMÉLY Duschi

SZÓC Duschin ra s Poz me Nád 1 Tanulmányai befeje u rabbiképesit Pozson sze 1866 hí námes rabbisz tudás tekint szerz Műkö he jes tar f 18 kongres résztve orth felfo vallo Közs eszte keres veze 19 forrad elpusztít há könyv irat Fi Rákospal telepe ma é vég 1922 J Ko lon r h Mi rákospal ra

1111

CÍ Dusch

SZEMÉL Dusch

SZÓ Duschi r Po m Ná Tanulmánya befej rabbiképesi Pozso sz 186 h náme rabbis tudá tekin szer Műk h je ta 1 kongre résztv ort felf vall Köz eszt kere vez 1 forra elpusztí h köny ira F Rákospa telep m vé 192 K lo M rákospa r