11120.htm

CÍMSZÓ: Dux

SZEMÉLYNÉV: Dux Adolf

SZÓCIKK: "Dux, 1. Adolf, író, szül. Pozsonyban 1822 okt. 25., megh. Budapesten 1881 nov. 20. Unokatestvére volt Dukes Lipótnak (l. o.). A bécsi egyetemen tanult jogot és filozófiát, majd a Pressburger Zeitung főmunkatársa, 1855-től kezdve pedig a Pester Lloyd levelezője volt. Ő fordította le először németre Petőfit és Eötvös József verseit; Katona Bánk bánját. Egyéb tárcái: Zwo Ungarn és Deutsch-Ungarisches címen jelenik meg"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1120. címszó a lexikon => 208. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11120.htm

CÍMSZÓ: Dux

SZEMÉLYNÉV: Dux Adolf

SZÓCIKK: Dux, 1. Adolf, író, szül. Pozsonyban 1822 okt. 25., megh. Budapesten 1881 nov. 20. Unokatestvére volt Dukes Lipótnak l. o. . A bécsi egyetemen tanult jogot és filozófiát, majd a Pressburger Zeitung főmunkatársa, 1855-től kezdve pedig a Pester Lloyd levelezője volt. Ő fordította le először németre Petőfit és Eötvös József verseit; Katona Bánk bánját. Egyéb tárcái: Zwo Ungarn és Deutsch-Ungarisches címen jelenik meg

11120.ht

CÍMSZÓ Du

SZEMÉLYNÉV Du Adol

SZÓCIKK Dux 1 Adolf író szül Pozsonyba 182 okt 25. megh Budapeste 188 nov 20 Unokatestvér vol Duke Lipótna l o bécs egyeteme tanul jogo é filozófiát maj Pressburge Zeitun főmunkatársa 1855-tő kezdv pedi Peste Lloy levelezőj volt fordított l előszö németr Petőfi é Eötvö Józse verseit Katon Bán bánját Egyé tárcái Zw Ungar é Deutsch-Ungarische címe jeleni me

11120.h

CÍMSZ D

SZEMÉLYNÉ D Ado

SZÓCIK Du Adol ír szü Pozsonyb 18 ok 25 meg Budapest 18 no 2 Unokatestvé vo Duk Lipótn béc egyetem tanu jog filozófiá ma Pressburg Zeitu főmunkatárs 1855-t kezd ped Pest Llo levelező vol fordítot elősz német Petőf Eötv Józs versei Kato Bá bánjá Egy tárcá Z Unga Deutsch-Ungarisch cím jelen m

11120.

CÍMS

SZEMÉLYN Ad

SZÓCI D Ado í sz Pozsony 1 o 2 me Budapes 1 n Unokatestv v Du Lipót bé egyete tan jo filozófi m Pressbur Zeit főmunkatár 1855- kez pe Pes Ll levelez vo fordíto elős néme Pető Eöt Józ verse Kat B bánj Eg tárc Ung Deutsch-Ungarisc cí jele

11120

CÍM

SZEMÉLY A

SZÓC Ad s Pozson m Budape Unokatest D Lipó b egyet ta j filozóf Pressbu Zei főmunkatá 1855 ke p Pe L levele v fordít elő ném Pet Eö Jó vers Ka bán E tár Un Deutsch-Ungaris c jel

1112SZEMÉL

SZÓ A Pozso Budap Unokates Lip egye t filozó Pressb Ze főmunkat 185 k P level fordí el né Pe E J ver K bá tá U Deutsch-Ungari je