11124.htm

CÍMSZÓ: Eckstein

SZEMÉLYNÉV: Eckstein Eliezer

SZÓCIKK: Eckstein Eliezer, pesti orth. rabbisági ülnök, megh. Budapesten 1908., ahol 38 éven át töltötte be tisztségét. Előbb Balatonfüreden működött. Mint hitközsége intézményeinek vallási felügyelője fáradságos, szigorú és ritka önzetlen tevékenységet fejtett ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1124. címszó a lexikon => 209. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11124.htm

CÍMSZÓ: Eckstein

SZEMÉLYNÉV: Eckstein Eliezer

SZÓCIKK: Eckstein Eliezer, pesti orth. rabbisági ülnök, megh. Budapesten 1908., ahol 38 éven át töltötte be tisztségét. Előbb Balatonfüreden működött. Mint hitközsége intézményeinek vallási felügyelője fáradságos, szigorú és ritka önzetlen tevékenységet fejtett ki.

11124.ht

CÍMSZÓ Eckstei

SZEMÉLYNÉV Eckstei Elieze

SZÓCIKK Eckstei Eliezer pest orth rabbiság ülnök megh Budapeste 1908. aho 3 éve á töltött b tisztségét Előb Balatonfürede működött Min hitközség intézményeine vallás felügyelőj fáradságos szigor é ritk önzetle tevékenysége fejtet ki

11124.h

CÍMSZ Eckste

SZEMÉLYNÉ Eckste Eliez

SZÓCIK Eckste Elieze pes ort rabbisá ülnö meg Budapest 1908 ah év töltöt tisztségé Elő Balatonfüred működöt Mi hitközsé intézményein vallá felügyelő fáradságo szigo rit önzetl tevékenység fejte k

11124.

CÍMS Eckst

SZEMÉLYN Eckst Elie

SZÓCI Eckst Eliez pe or rabbis üln me Budapes 190 a é töltö tisztség El Balatonfüre működö M hitközs intézményei vall felügyel fáradság szig ri önzet tevékenysé fejt

11124

CÍM Ecks

SZEMÉLY Ecks Eli

SZÓC Ecks Elie p o rabbi ül m Budape 19 tölt tisztsé E Balatonfür működ hitköz intézménye val felügye fáradsá szi r önze tevékenys fej

1112

CÍ Eck

SZEMÉL Eck El

SZÓ Eck Eli rabb ü Budap 1 töl tiszts Balatonfü műkö hitkö intézmény va felügy fárads sz önz tevékeny fe