11125.htm

CÍMSZÓ: Edelmann

SZEMÉLYNÉV: Edelmann Menyhért

SZÓCIKK: "Edelmann Menyhért, természettudományi író, orvos, szül. Nagyváradon 1862. Cikkei Nemes M. néven napilapokban és folyóiratokban jelentek meg. Művei: A földrengésről (Nagyvárad 1886); Babona és kuruzslás (Budapest 1889); Ahol a qond támad (Nagyvárad 1889); Az influenzáról (Budapest 1892)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1125. címszó a lexikon => 209. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11125.htm

CÍMSZÓ: Edelmann

SZEMÉLYNÉV: Edelmann Menyhért

SZÓCIKK: Edelmann Menyhért, természettudományi író, orvos, szül. Nagyváradon 1862. Cikkei Nemes M. néven napilapokban és folyóiratokban jelentek meg. Művei: A földrengésről Nagyvárad 1886 ; Babona és kuruzslás Budapest 1889 ; Ahol a qond támad Nagyvárad 1889 ; Az influenzáról Budapest 1892 .

11125.ht

CÍMSZÓ Edelman

SZEMÉLYNÉV Edelman Menyhér

SZÓCIKK Edelman Menyhért természettudomány író orvos szül Nagyvárado 1862 Cikke Neme M néve napilapokba é folyóiratokba jelente meg Művei földrengésrő Nagyvára 188 Babon é kuruzslá Budapes 188 Aho qon táma Nagyvára 188 A influenzáró Budapes 189

11125.h

CÍMSZ Edelma

SZEMÉLYNÉ Edelma Menyhé

SZÓCIK Edelma Menyhér természettudomán ír orvo szü Nagyvárad 186 Cikk Nem név napilapokb folyóiratokb jelent me Műve földrengésr Nagyvár 18 Babo kuruzsl Budape 18 Ah qo tám Nagyvár 18 influenzár Budape 18

11125.

CÍMS Edelm

SZEMÉLYN Edelm Menyh

SZÓCI Edelm Menyhé természettudomá í orv sz Nagyvára 18 Cik Ne né napilapok folyóiratok jelen m Műv földrengés Nagyvá 1 Bab kuruzs Budap 1 A q tá Nagyvá 1 influenzá Budap 1

11125

CÍM Edel

SZEMÉLY Edel Meny

SZÓC Edel Menyh természettudom or s Nagyvár 1 Ci N n napilapo folyóirato jele Mű földrengé Nagyv Ba kuruz Buda t Nagyv influenz Buda

1112

CÍ Ede

SZEMÉL Ede Men

SZÓ Ede Meny természettudo o Nagyvá C napilap folyóirat jel M földreng Nagy B kuru Bud Nagy influen Bud