11127.htm

CÍMSZÓ: Eferl

SZÓCIKK: Eferl. (Efraim). Smerl nevű fivérével Ausztriában telepedett meg 1360 körül, azután, hogy a zsidókat kiűzték Magyarországból. Nagyjelentőségű hitelüzletekkel foglalkozott (l. Smerl). Pécs városának 1367-1421.-ről való számadási könyvei igen gyakran említenek Magyarországai származó zsidókat s ezekben E. mint Eferlein Juden von Oedenburg szerepel, tehát mint a Sopronból való E. zsidó. Abban az időben még csak kevés zsidónak volt öröklött családi neve, a legtöbbet annak a helységnek a nevével jelöltek meg, ahol született, vagy ahonnan elszármazott. 


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1127. címszó a lexikon => 209. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11127.htm

CÍMSZÓ: Eferl

SZÓCIKK: Eferl. Efraim . Smerl nevű fivérével Ausztriában telepedett meg 1360 körül, azután, hogy a zsidókat kiűzték Magyarországból. Nagyjelentőségű hitelüzletekkel foglalkozott l. Smerl . Pécs városának 1367-1421.-ről való számadási könyvei igen gyakran említenek Magyarországai származó zsidókat s ezekben E. mint Eferlein Juden von Oedenburg szerepel, tehát mint a Sopronból való E. zsidó. Abban az időben még csak kevés zsidónak volt öröklött családi neve, a legtöbbet annak a helységnek a nevével jelöltek meg, ahol született, vagy ahonnan elszármazott.

11127.ht

CÍMSZÓ Efer

SZÓCIKK Eferl Efrai Smer nev fivéréve Ausztriába telepedet me 136 körül azután hog zsidóka kiűzté Magyarországból Nagyjelentőség hitelüzletekke foglalkozot l Smer Péc városána 1367-1421.-rő val számadás könyve ige gyakra említene Magyarországa származ zsidóka ezekbe E min Eferlei Jude vo Oedenbur szerepel tehá min Sopronbó val E zsidó Abba a időbe mé csa kevé zsidóna vol öröklöt család neve legtöbbe anna helységne nevéve jelölte meg aho született vag ahonna elszármazott

11127.h

CÍMSZ Efe

SZÓCIK Efer Efra Sme ne fivérév Ausztriáb telepede m 13 körü azutá ho zsidók kiűzt Magyarországbó Nagyjelentősé hitelüzletekk foglalkozo Sme Pé városán 1367-1421.-r va számadá könyv ig gyakr említen Magyarország szárma zsidók ezekb mi Eferle Jud v Oedenbu szerepe teh mi Sopronb va zsid Abb időb m cs kev zsidón vo öröklö csalá nev legtöbb ann helységn nevév jelölt me ah születet va ahonn elszármazot

11127.

CÍMS Ef

SZÓCI Efe Efr Sm n fivéré Ausztriá teleped 1 kör azut h zsidó kiűz Magyarországb Nagyjelentős hitelüzletek foglalkoz Sm P városá 1367-1421.- v számad köny i gyak említe Magyarorszá szárm zsidó ezek m Eferl Ju Oedenb szerep te m Sopron v zsi Ab idő c ke zsidó v örökl csal ne legtöb an helység nevé jelöl m a születe v ahon elszármazo

11127

CÍM E

SZÓC Ef Ef S fivér Ausztri telepe kö azu zsid kiű Magyarország Nagyjelentő hitelüzlete foglalko S város 1367-1421. száma kön gya említ Magyarorsz szár zsid eze Efer J Oeden szere t Sopro zs A id k zsid örök csa n legtö a helysé nev jelö szület aho elszármaz

1112SZÓ E E fivé Ausztr telep k az zsi ki Magyarorszá Nagyjelent hitelüzlet foglalk váro 1367-1421 szám kö gy emlí Magyarors szá zsi ez Efe Oede szer Sopr z i zsi örö cs legt helys ne jel szüle ah elszárma