11135.htm

CÍMSZÓ: Egészségügyi törvények

SZÓCIKK: "Egészségügyi törvények. A testi épség, az egészség és élet megőrzése a judaizmus felfogása szerint vallási parancsolat. A bibliai törvények egészségügyi részét a legújabb korig nem tudták megközelíteni törvényhozás útján a modern államok. A Biblia törvényhozását szem előtt tartva mondja a Talmud: «Élj általuk, de ne halj meg általuk» (Jóma 85b, a Levit 18. 5 alapján). Ezt az alapelvet tartatták szem előtt a talmudszerző rabbik és a későbbi törvénymagyarázók, amikor kijelentették, hogy életveszedelem esetében minden törvény ideiglenesen felfüggeszthető, kivévén az idolatriára, fajtalanságra és gyilkosságra vonatkozó törvényeket, amelyeket akkor sem szabad megszegni, ha életveszély fenyeget (Peszáchim 25a, Maimonides Jad Hachazaka: Jeszóde ha-Tóra 5. 7). Az egészség elhanyagolását a zsidó fölfogás mindenkor bűnnek tekintette, így a nazirokat, akik minden testiségtől tartózkodtak s ok nélküli böjtökkel sanyargatták magukat, bűnözőknek tekintették. A tisztaság, amely a bibliai R. célja, nem csupán a testi, hanem az erkölcsi és vallásos tisztaságot is felöleli. A régi zsidó államban nem volt külön közigazgatási szerv a közegészségügyre vonatkozóan, ámbár a levitákból álló rendészet ennek ellenőrzésére számos esetben fel volt jogosítva. A ragályos betegeket, mint a leprásokat, bujakórosokat, a papokhoz utalták, ámbár a régi zsidóknál nem a papok voltak kizárólag az orvosok, hanem hivatásos orvosaik is voltak (l. Orvostudomány címszót). A Talmud említi, hogy a jeruzsálemi Nagy Templomban alkalmazva volt egy hivatásos orvos, aki a papság egészségét rendszeres felügyelet alatt tartotta (Sekálim 5. 12). A talmudi korszakban minden helyiségnek megvolt az orvosa, aki felügyelni tartozott a circumcisióra, de egyszersmind a közegészségügyre is. A tudósoknak meg volt tiltva, hogy olyan községen éljenek, ahol nem volt orvos (Szanhedrin 17b; Majmuni I. H. Déót 4. 23). A rabbiknak különböző intézkedéseik voltak a napi étrendre vonatkozólag, egyszersmind pedig különböző rendszabályokkal gondoskodtak a község egészségügyéről. Különös nyomatékkal előírták a kora reggeli étkezést a ezt R. Akiba testamentumában fiainak is utasításul adja (Peszáchim 112a, Bábá Mecia 107b). Hasonló intézkedések voltak még a következők: Senkit sem szabad kényszeríteni az evésre; meg kell várni, amíg valaki megéhezik (Beráchót 62b); nem szabad mohón enni (u. o. 54a), sem evés közben beszélni (Taánit 5b). A rabbik még külön részletesen előírták az ételeket is, amelyeket szabad volt fogyasztani a s azokat is, amelyek tiltva voltak, jóllehet a Biblia is megnevezi a tiltott állatokat. Leginkább a búzakenyeret, a megengedett állatok húsát és az óbort ajánlották (Peszáchim 42a), de a sót és a forró levest mindenekelőtt főkövetelménynek tartották az ebédnél (Beráchót 44a); «minden hús után sót, minden italra vizet», így szól az utasítás (u- o. 40a). Házi tisztaságra különösen gondoltak. Elő volt írva az állatok véres részeinek hamuval és az excrementumoknak földdel való befedése a főzőhelyiségen kívüli udvarban (Levit. 17.13; Deuter. 18.12-15). Bőrcserző helyeket és temetőket csak a város határán túl ötven ölnyire volt szabad felállítani s állati hullákat sem volt szabad közelebb elföldelni; a cserzőket pedig ezen a határon belül is csupán a helység keleti oldalán tűrték, hogy a nyugati szól a kellemetlen illatot tovább vigye. A taposómalmokat szintén a község határától ötven ölre volt szabad felállítani (Bába Bátra 24b, 25a; Zekénim 10. 2, 3; Chósen Mispot 155, 22-23). Kimchi Dávid középkori provencei exegeta egy helyből arra következtet, hogy a Jeruzsálem falain kívül eső Hinnom-völgyében örök-tűz égett, amely a város elhasznált szennyes feleslegeinek elégetésére szolgált. A leprától való óvakodást teljesen kidolgozott izoláló rendszer segítette elő (Levit-13. 1-30, 47-59; u. o. 14. 33-48; Szifra 60a; Negáim 3. 1, 2, 4, 11. 1, 8. 2, 4, Chullin 141a, 1, 7, 9; 6. 7, 8; 9. 2, 9b és köv.). Kitűnően ismerték ezt a betegséget, amelyen azonban segíteni természetesen nem tudtak, jóllehet gyógyítását megpróbálták; de óvórendszabályokat internálással annál nagyobb mértékben alkalmaztak, hogy az infekciót elkerüljék. Néha azonban az eccemát is leprának minősítették, mint némely leírásból következtetni lehet. A tisztaságra vonatkozó bibliai törvényhozást a Talmud rabbijai oly részletesen kiegészítették, hogy az a Misnának egy egész szakaszát teszi ki (Tehórót). Ezek a törvények két részre oszlanak: olyanokra, amelyek a test tisztátalanságát (ragályos betegségnél, menstruációnál, nemi betegségeknél stb.) megakadályozzák és olyanokra, amelyek az érintkezést tisztátalan tárgyakkal vagy személyekkel, vagy hullákkal szabályozzák. Ily esetben az izolálás módszerét alkalmazták, továbbá a részletesen előírt fürdést és lemosási módszereket, miáltal kétségtelenül elejét vették számos ragálynak, ami a Keleten állandóan pusztított. A rabbik az E.-et sokkal rigorózusabban fogták fel és alkalmazták, mint a tisztán rituális törvényeket: «Sokkal nagyobb gondot kell fordítani azokra az esetekre, amelyek veszedelmet vonhatnak maguk után, mint azokra, amelyek csupán rituális természetűek » (Chullin 10a). Tilos volt p.o. olyan állat húsát megenni, amelyik mérget vett be, továbbá húst és halat együtt enni vagy olyan vizet inni, amelyet éjjel fedetlenül hagytak. Veszedelmesnek tartották a tekufó, az időszak beálltával esővíz ivását. Ragály esetén a rabbik az otthoni tartózkodást és a társaság elkerülését ajánlották (Bába Káma 60b). A kilehelés veszélyességet is ismerték, azt veszélyesnek tartották s eltiltották étkezésnél a fedetlen testrészek érintését, a kenyérnek a hónalj alatti vitelét, a pénz szájba vevését, a táplálékoknak ágy alá való helyezését (Jerus. Terumót 8. 3; Jóre Deá 116. 4, 8). Tiltva volt tisztátalan edényekből enni vagy olyan edényekből, amelyeknek nem volt meghatározott rendeltetésük, vagy lemosatlan kézzel enni (l. Kézmosás). Úgy ezen, mint számos más hasonló E.-t a rabbik ezzel a bibliai kitétellel okoltak: «Ti pedig ne tegyétek lelketeket ocsmánnyá». (Levit. 20. 25). A kéz- és arcmosást reggel és este, a kézmosást külön minden étkezés előtt és tisztálkodás után rendkívül szigorúan vették, ,úgy, hogy erre külön benedikciót írtak elő. (Órach Chájim 116: 4-7). Az étkezés előtti kézmosás leöntéssel, azaz folyó vízzel, részletesen előírt ceremónia volt, amely máig érintetlenül fennmaradt. A kézmosáshoz használt edény térfogatát is meghatározták, úgyszintén a víz minőségét. Ezek a tisztasági intézkedések és a részletesen előírt rituális fürdés, (l. Mikvó) nem csekély okai voltak annak, hogy a zsidóság a későbbi korok borzalmait, a vaskos középkori tudatlanság következtében mindenütt elterjedt járványokat túlélte, sőt a kolera feltűnő módon megkímélte őket (l. Kút-mérgezés alatt is). A rabbik a Talmudban az alvásról is intézkedtek. Eltiltották az étkezés utáni közvetlen lefekvést s azt tanácsolták, hogy előbb a bal, később a jobb oldalon kell feküdni. Maimonides, aki korának híres orvosa volt, a szexuális élettel is kimerítően foglalkozik s előírja annak a test ép fenntartása és magas kor elérése érdekében való gyakorlását, meghatározva annak idejét. A testi épség biztosításáról a rendészeti törvények intézkednek. Aki magát önként veszélynek tette ki, azt ütlegelésre ítélték, mert az életet nem az ember, hanem Isten tulajdonának tekintette a zsidó erkölcsi felfogás (Chósen Mispot 427: 9 -10, 116 : 5). S. R. Irodalom. Saalschütz, Das mosaische Recht (Berlin 1853); Bloch Mózes, Das Polizeirecht im Talmud (Budapest 1879; De Sola, Sanatory Institutions of the Hebrews; Rabinovitz, La Médicine du Talmud (Paris 1880). Fichberg, Jew. Enc."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1135. címszó a lexikon => 211. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11135.htm

CÍMSZÓ: Egészségügyi törvények

SZÓCIKK: Egészségügyi törvények. A testi épség, az egészség és élet megőrzése a judaizmus felfogása szerint vallási parancsolat. A bibliai törvények egészségügyi részét a legújabb korig nem tudták megközelíteni törvényhozás útján a modern államok. A Biblia törvényhozását szem előtt tartva mondja a Talmud: Élj általuk, de ne halj meg általuk Jóma 85b, a Levit 18. 5 alapján . Ezt az alapelvet tartatták szem előtt a talmudszerző rabbik és a későbbi törvénymagyarázók, amikor kijelentették, hogy életveszedelem esetében minden törvény ideiglenesen felfüggeszthető, kivévén az idolatriára, fajtalanságra és gyilkosságra vonatkozó törvényeket, amelyeket akkor sem szabad megszegni, ha életveszély fenyeget Peszáchim 25a, Maimonides Jad Hachazaka: Jeszóde ha-Tóra 5. 7 . Az egészség elhanyagolását a zsidó fölfogás mindenkor bűnnek tekintette, így a nazirokat, akik minden testiségtől tartózkodtak s ok nélküli böjtökkel sanyargatták magukat, bűnözőknek tekintették. A tisztaság, amely a bibliai R. célja, nem csupán a testi, hanem az erkölcsi és vallásos tisztaságot is felöleli. A régi zsidó államban nem volt külön közigazgatási szerv a közegészségügyre vonatkozóan, ámbár a levitákból álló rendészet ennek ellenőrzésére számos esetben fel volt jogosítva. A ragályos betegeket, mint a leprásokat, bujakórosokat, a papokhoz utalták, ámbár a régi zsidóknál nem a papok voltak kizárólag az orvosok, hanem hivatásos orvosaik is voltak l. Orvostudomány címszót . A Talmud említi, hogy a jeruzsálemi Nagy Templomban alkalmazva volt egy hivatásos orvos, aki a papság egészségét rendszeres felügyelet alatt tartotta Sekálim 5. 12 . A talmudi korszakban minden helyiségnek megvolt az orvosa, aki felügyelni tartozott a circumcisióra, de egyszersmind a közegészségügyre is. A tudósoknak meg volt tiltva, hogy olyan községen éljenek, ahol nem volt orvos Szanhedrin 17b; Majmuni I. H. Déót 4. 23 . A rabbiknak különböző intézkedéseik voltak a napi étrendre vonatkozólag, egyszersmind pedig különböző rendszabályokkal gondoskodtak a község egészségügyéről. Különös nyomatékkal előírták a kora reggeli étkezést a ezt R. Akiba testamentumában fiainak is utasításul adja Peszáchim 112a, Bábá Mecia 107b . Hasonló intézkedések voltak még a következők: Senkit sem szabad kényszeríteni az evésre; meg kell várni, amíg valaki megéhezik Beráchót 62b ; nem szabad mohón enni u. o. 54a , sem evés közben beszélni Taánit 5b . A rabbik még külön részletesen előírták az ételeket is, amelyeket szabad volt fogyasztani a s azokat is, amelyek tiltva voltak, jóllehet a Biblia is megnevezi a tiltott állatokat. Leginkább a búzakenyeret, a megengedett állatok húsát és az óbort ajánlották Peszáchim 42a , de a sót és a forró levest mindenekelőtt főkövetelménynek tartották az ebédnél Beráchót 44a ; minden hús után sót, minden italra vizet , így szól az utasítás u- o. 40a . Házi tisztaságra különösen gondoltak. Elő volt írva az állatok véres részeinek hamuval és az excrementumoknak földdel való befedése a főzőhelyiségen kívüli udvarban Levit. 17.13; Deuter. 18.12-15 . Bőrcserző helyeket és temetőket csak a város határán túl ötven ölnyire volt szabad felállítani s állati hullákat sem volt szabad közelebb elföldelni; a cserzőket pedig ezen a határon belül is csupán a helység keleti oldalán tűrték, hogy a nyugati szól a kellemetlen illatot tovább vigye. A taposómalmokat szintén a község határától ötven ölre volt szabad felállítani Bába Bátra 24b, 25a; Zekénim 10. 2, 3; Chósen Mispot 155, 22-23 . Kimchi Dávid középkori provencei exegeta egy helyből arra következtet, hogy a Jeruzsálem falain kívül eső Hinnom-völgyében örök-tűz égett, amely a város elhasznált szennyes feleslegeinek elégetésére szolgált. A leprától való óvakodást teljesen kidolgozott izoláló rendszer segítette elő Levit-13. 1-30, 47-59; u. o. 14. 33-48; Szifra 60a; Negáim 3. 1, 2, 4, 11. 1, 8. 2, 4, Chullin 141a, 1, 7, 9; 6. 7, 8; 9. 2, 9b és köv. . Kitűnően ismerték ezt a betegséget, amelyen azonban segíteni természetesen nem tudtak, jóllehet gyógyítását megpróbálták; de óvórendszabályokat internálással annál nagyobb mértékben alkalmaztak, hogy az infekciót elkerüljék. Néha azonban az eccemát is leprának minősítették, mint némely leírásból következtetni lehet. A tisztaságra vonatkozó bibliai törvényhozást a Talmud rabbijai oly részletesen kiegészítették, hogy az a Misnának egy egész szakaszát teszi ki Tehórót . Ezek a törvények két részre oszlanak: olyanokra, amelyek a test tisztátalanságát ragályos betegségnél, menstruációnál, nemi betegségeknél stb. megakadályozzák és olyanokra, amelyek az érintkezést tisztátalan tárgyakkal vagy személyekkel, vagy hullákkal szabályozzák. Ily esetben az izolálás módszerét alkalmazták, továbbá a részletesen előírt fürdést és lemosási módszereket, miáltal kétségtelenül elejét vették számos ragálynak, ami a Keleten állandóan pusztított. A rabbik az E.-et sokkal rigorózusabban fogták fel és alkalmazták, mint a tisztán rituális törvényeket: Sokkal nagyobb gondot kell fordítani azokra az esetekre, amelyek veszedelmet vonhatnak maguk után, mint azokra, amelyek csupán rituális természetűek Chullin 10a . Tilos volt p.o. olyan állat húsát megenni, amelyik mérget vett be, továbbá húst és halat együtt enni vagy olyan vizet inni, amelyet éjjel fedetlenül hagytak. Veszedelmesnek tartották a tekufó, az időszak beálltával esővíz ivását. Ragály esetén a rabbik az otthoni tartózkodást és a társaság elkerülését ajánlották Bába Káma 60b . A kilehelés veszélyességet is ismerték, azt veszélyesnek tartották s eltiltották étkezésnél a fedetlen testrészek érintését, a kenyérnek a hónalj alatti vitelét, a pénz szájba vevését, a táplálékoknak ágy alá való helyezését Jerus. Terumót 8. 3; Jóre Deá 116. 4, 8 . Tiltva volt tisztátalan edényekből enni vagy olyan edényekből, amelyeknek nem volt meghatározott rendeltetésük, vagy lemosatlan kézzel enni l. Kézmosás . Úgy ezen, mint számos más hasonló E.-t a rabbik ezzel a bibliai kitétellel okoltak: Ti pedig ne tegyétek lelketeket ocsmánnyá . Levit. 20. 25 . A kéz- és arcmosást reggel és este, a kézmosást külön minden étkezés előtt és tisztálkodás után rendkívül szigorúan vették, ,úgy, hogy erre külön benedikciót írtak elő. Órach Chájim 116: 4-7 . Az étkezés előtti kézmosás leöntéssel, azaz folyó vízzel, részletesen előírt ceremónia volt, amely máig érintetlenül fennmaradt. A kézmosáshoz használt edény térfogatát is meghatározták, úgyszintén a víz minőségét. Ezek a tisztasági intézkedések és a részletesen előírt rituális fürdés, l. Mikvó nem csekély okai voltak annak, hogy a zsidóság a későbbi korok borzalmait, a vaskos középkori tudatlanság következtében mindenütt elterjedt járványokat túlélte, sőt a kolera feltűnő módon megkímélte őket l. Kút-mérgezés alatt is . A rabbik a Talmudban az alvásról is intézkedtek. Eltiltották az étkezés utáni közvetlen lefekvést s azt tanácsolták, hogy előbb a bal, később a jobb oldalon kell feküdni. Maimonides, aki korának híres orvosa volt, a szexuális élettel is kimerítően foglalkozik s előírja annak a test ép fenntartása és magas kor elérése érdekében való gyakorlását, meghatározva annak idejét. A testi épség biztosításáról a rendészeti törvények intézkednek. Aki magát önként veszélynek tette ki, azt ütlegelésre ítélték, mert az életet nem az ember, hanem Isten tulajdonának tekintette a zsidó erkölcsi felfogás Chósen Mispot 427: 9 -10, 116 : 5 . S. R. Irodalom. Saalschütz, Das mosaische Recht Berlin 1853 ; Bloch Mózes, Das Polizeirecht im Talmud Budapest 1879; De Sola, Sanatory Institutions of the Hebrews; Rabinovitz, La Médicine du Talmud Paris 1880 . Fichberg, Jew. Enc.

11135.ht

CÍMSZÓ Egészségügy törvénye

SZÓCIKK Egészségügy törvények test épség a egészsé é éle megőrzés judaizmu felfogás szerin vallás parancsolat biblia törvénye egészségügy részé legújab kori ne tudtá megközelíten törvényhozá útjá moder államok Bibli törvényhozásá sze előt tartv mondj Talmud Él általuk d n hal me általu Jóm 85b Levi 18 alapjá Ez a alapelve tartattá sze előt talmudszerz rabbi é később törvénymagyarázók amiko kijelentették hog életveszedele esetébe minde törvén ideiglenese felfüggeszthető kivévé a idolatriára fajtalanságr é gyilkosságr vonatkoz törvényeket amelyeke akko se szaba megszegni h életveszél fenyege Peszáchi 25a Maimonide Ja Hachazaka Jeszód ha-Tór 5 A egészsé elhanyagolásá zsid fölfogá mindenko bűnne tekintette íg nazirokat aki minde testiségtő tartózkodta o nélkül böjtökke sanyargattá magukat bűnözőkne tekintették tisztaság amel biblia R célja ne csupá testi hane a erkölcs é valláso tisztaságo i felöleli rég zsid államba ne vol külö közigazgatás szer közegészségügyr vonatkozóan ámbá levitákbó áll rendésze enne ellenőrzésér számo esetbe fe vol jogosítva ragályo betegeket min leprásokat bujakórosokat papokho utalták ámbá rég zsidókná ne papo volta kizáróla a orvosok hane hivatáso orvosai i volta l Orvostudomán címszó Talmu említi hog jeruzsálem Nag Templomba alkalmazv vol eg hivatáso orvos ak papsá egészségé rendszere felügyele alat tartott Sekáli 5 1 talmud korszakba minde helyiségne megvol a orvosa ak felügyeln tartozot circumcisióra d egyszersmin közegészségügyr is tudósokna me vol tiltva hog olya községe éljenek aho ne vol orvo Szanhedri 17b Majmun I H Déó 4 2 rabbikna különböz intézkedései volta nap étrendr vonatkozólag egyszersmin pedi különböz rendszabályokka gondoskodta közsé egészségügyéről Különö nyomatékka előírtá kor reggel étkezés ez R Akib testamentumába fiaina i utasításu adj Peszáchi 112a Báb Meci 107 Hasonl intézkedése volta mé következők Senki se szaba kényszeríten a evésre me kel várni amí valak megéhezi Beráchó 62 ne szaba mohó enn u o 54 se evé közbe beszéln Taáni 5 rabbi mé külö részletese előírtá a ételeke is amelyeke szaba vol fogyasztan azoka is amelye tiltv voltak jóllehe Bibli i megnevez tiltot állatokat Leginkáb búzakenyeret megengedet állato húsá é a óbor ajánlottá Peszáchi 42 d só é forr leves mindenekelőt főkövetelményne tartottá a ebédné Beráchó 44 minde hú utá sót minde italr vize íg szó a utasítá u o 40 Ház tisztaságr különöse gondoltak El vol írv a állato vére részeine hamuva é a excrementumokna földde val befedés főzőhelyisége kívül udvarba Levit 17.13 Deuter 18.12-1 Bőrcserz helyeke é temetőke csa váro határá tú ötve ölnyir vol szaba felállítan állat hulláka se vol szaba közeleb elföldelni cserzőke pedi eze határo belü i csupá helysé kelet oldalá tűrték hog nyugat szó kellemetle illato továb vigye taposómalmoka szinté közsé határátó ötve ölr vol szaba felállítan Báb Bátr 24b 25a Zekéni 10 2 3 Chóse Mispo 155 22-2 Kimch Dávi középkor provence exeget eg helybő arr következtet hog Jeruzsále falai kívü es Hinnom-völgyébe örök-tű égett amel váro elhasznál szennye feleslegeine elégetésér szolgált leprátó val óvakodás teljese kidolgozot izolál rendsze segített el Levit-13 1-30 47-59 u o 14 33-48 Szifr 60a Negái 3 1 2 4 11 1 8 2 4 Chulli 141a 1 7 9 6 7 8 9 2 9 é köv Kitűnőe ismerté ez betegséget amelye azonba segíten természetese ne tudtak jóllehe gyógyításá megpróbálták d óvórendszabályoka internálássa anná nagyob mértékbe alkalmaztak hog a infekció elkerüljék Néh azonba a eccemá i leprána minősítették min némel leírásbó következtetn lehet tisztaságr vonatkoz biblia törvényhozás Talmu rabbija ol részletese kiegészítették hog a Misnána eg egés szakaszá tesz k Tehóró Eze törvénye ké részr oszlanak olyanokra amelye tes tisztátalanságá ragályo betegségnél menstruációnál nem betegségekné stb megakadályozzá é olyanokra amelye a érintkezés tisztátala tárgyakka vag személyekkel vag hullákka szabályozzák Il esetbe a izolálá módszeré alkalmazták tovább részletese előír fürdés é lemosás módszereket miálta kétségtelenü elejé vetté számo ragálynak am Kelete állandóa pusztított rabbi a E.-e sokka rigorózusabba fogtá fe é alkalmazták min tisztá rituáli törvényeket Sokka nagyob gondo kel fordítan azokr a esetekre amelye veszedelme vonhatna magu után min azokra amelye csupá rituáli természetűe Chulli 10 Tilo vol p.o olya álla húsá megenni amelyi mérge vet be tovább hús é hala együt enn vag olya vize inni amelye éjje fedetlenü hagytak Veszedelmesne tartottá tekufó a idősza beálltáva esőví ivását Ragál eseté rabbi a otthon tartózkodás é társasá elkerülésé ajánlottá Báb Kám 60 kilehelé veszélyessége i ismerték az veszélyesne tartottá eltiltottá étkezésné fedetle testrésze érintését kenyérne hónal alatt vitelét pén szájb vevését táplálékokna ág al val helyezésé Jerus Terumó 8 3 Jór De 116 4 Tiltv vol tisztátala edényekbő enn vag olya edényekből amelyekne ne vol meghatározot rendeltetésük vag lemosatla kézze enn l Kézmosá Úg ezen min számo má hasonl E.- rabbi ezze biblia kitételle okoltak T pedi n tegyéte lelketeke ocsmánny Levit 20 2 kéz é arcmosás regge é este kézmosás külö minde étkezé előt é tisztálkodá utá rendkívü szigorúa vették ,úgy hog err külö benedikció írta elő Órac Cháji 116 4- A étkezé előtt kézmosá leöntéssel aza foly vízzel részletese előír ceremóni volt amel mái érintetlenü fennmaradt kézmosásho használ edén térfogatá i meghatározták úgyszinté ví minőségét Eze tisztaság intézkedése é részletese előír rituáli fürdés l Mikv ne csekél oka volta annak hog zsidósá később koro borzalmait vasko középkor tudatlansá következtébe mindenüt elterjed járványoka túlélte ső koler feltűn módo megkímélt őke l Kút-mérgezé alat i rabbi Talmudba a alvásró i intézkedtek Eltiltottá a étkezé után közvetle lefekvés az tanácsolták hog előb bal későb job oldalo kel feküdni Maimonides ak korána híre orvos volt szexuáli élette i kimerítőe foglalkozi előírj anna tes é fenntartás é maga ko elérés érdekébe val gyakorlását meghatározv anna idejét test épsé biztosításáró rendészet törvénye intézkednek Ak magá önkén veszélyne tett ki az ütlegelésr ítélték mer a élete ne a ember hane Iste tulajdonána tekintett zsid erkölcs felfogá Chóse Mispo 427 -10 11 S R Irodalom Saalschütz Da mosaisch Rech Berli 185 Bloc Mózes Da Polizeirech i Talmu Budapes 1879 D Sola Sanator Institution o th Hebrews Rabinovitz L Médicin d Talmu Pari 188 Fichberg Jew Enc

11135.h

CÍMSZ Egészségüg törvény

SZÓCIK Egészségüg törvénye tes épsé egészs él megőrzé judaizm felfogá szeri vallá parancsola bibli törvény egészségüg rész legúja kor n tudt megközelíte törvényhoz útj mode államo Bibl törvényhozás sz elő tart mond Talmu É általu ha m által Jó 85 Lev 1 alapj E alapelv tartatt sz elő talmudszer rabb későb törvénymagyarázó amik kijelentetté ho életveszedel esetéb mind törvé ideiglenes felfüggeszthet kivév idolatriár fajtalanság gyilkosság vonatko törvényeke amelyek akk s szab megszegn életveszé fenyeg Peszách 25 Maimonid J Hachazak Jeszó ha-Tó egészs elhanyagolás zsi fölfog mindenk bűnn tekintett í naziroka ak mind testiségt tartózkodt nélkü böjtökk sanyargatt maguka bűnözőkn tekintetté tisztasá ame bibli célj n csup test han erkölc vallás tisztaság felölel ré zsi államb n vo kül közigazgatá sze közegészségügy vonatkozóa ámb levitákb ál rendész enn ellenőrzésé szám esetb f vo jogosítv ragály betegeke mi leprásoka bujakórosoka papokh utaltá ámb ré zsidókn n pap volt kizáról orvoso han hivatás orvosa volt Orvostudomá címsz Talm említ ho jeruzsále Na Templomb alkalmaz vo e hivatás orvo a paps egészség rendszer felügyel ala tartot Sekál talmu korszakb mind helyiségn megvo orvos a felügyel tartozo circumcisiór egyszersmi közegészségügy i tudósokn m vo tiltv ho oly község éljene ah n vo orv Szanhedr 17 Majmu Dé rabbikn különbö intézkedése volt na étrend vonatkozóla egyszersmi ped különbö rendszabályokk gondoskodt közs egészségügyérő Külön nyomatékk előírt ko regge étkezé e Aki testamentumáb fiain utasítás ad Peszách 112 Bá Mec 10 Hason intézkedés volt m következő Senk s szab kényszeríte evésr m ke várn am vala megéhez Berách 6 n szab moh en 5 s ev közb beszél Taán rabb m kül részletes előírt ételek i amelyek szab vo fogyaszta azok i amely tilt volta jólleh Bibl megneve tilto állatoka Leginká búzakenyere megengede állat hús óbo ajánlott Peszách 4 s for leve mindenekelő főkövetelményn tartott ebédn Berách 4 mind h ut só mind ital viz í sz utasít 4 Há tisztaság különös gondolta E vo ír állat vér részein hamuv excrementumokn földd va befedé főzőhelyiség kívü udvarb Levi 17.1 Deute 18.12- Bőrcser helyek temetők cs vár határ t ötv ölnyi vo szab felállíta álla hullák s vo szab közele elföldeln cserzők ped ez határ bel csup helys kele oldal tűrté ho nyuga sz kellemetl illat tová vigy taposómalmok szint közs határát ötv öl vo szab felállíta Bá Bát 24 25 Zekén 1 Chós Misp 15 22- Kimc Dáv középko provenc exege e helyb ar következte ho Jeruzsál fala kív e Hinnom-völgyéb örök-t éget ame vár elhaszná szenny feleslegein elégetésé szolgál leprát va óvakodá teljes kidolgozo izolá rendsz segítet e Levit-1 1-3 47-5 1 33-4 Szif 60 Negá 1 Chull 141  kö Kitűnő ismert e betegsége amely azonb segíte természetes n tudta jólleh gyógyítás megpróbáltá óvórendszabályok internáláss ann nagyo mértékb alkalmazta ho infekci elkerüljé Né azonb eccem leprán minősítetté mi néme leírásb következtet lehe tisztaság vonatko bibli törvényhozá Talm rabbij o részletes kiegészítetté ho Misnán e egé szakasz tes Tehór Ez törvény k rész oszlana olyanokr amely te tisztátalanság ragály betegségné menstruációná ne betegségekn st megakadályozz olyanokr amely érintkezé tisztátal tárgyakk va személyekke va hullákk szabályozzá I esetb izolál módszer alkalmaztá továb részletes előí fürdé lemosá módszereke miált kétségtelen elej vett szám ragályna a Kelet állandó pusztítot rabb E.- sokk rigorózusabb fogt f alkalmaztá mi tiszt rituál törvényeke Sokk nagyo gond ke fordíta azok esetekr amely veszedelm vonhatn mag utá mi azokr amely csup rituál természetű Chull 1 Til vo p. oly áll hús megenn amely mérg ve b továb hú hal együ en va oly viz inn amely éjj fedetlen hagyta Veszedelmesn tartott tekuf idősz beálltáv esőv ivásá Ragá eset rabb ottho tartózkodá társas elkerülés ajánlott Bá Ká 6 kilehel veszélyesség ismerté a veszélyesn tartott eltiltott étkezésn fedetl testrész érintésé kenyérn hóna alat vitelé pé száj vevésé táplálékokn á a va helyezés Jeru Terum Jó D 11 Tilt vo tisztátal edényekb en va oly edényekbő amelyekn n vo meghatározo rendeltetésü va lemosatl kézz en Kézmos Ú eze mi szám m hason E. rabb ezz bibli kitétell okolta ped tegyét lelketek ocsmánn Levi 2 ké arcmosá regg est kézmosá kül mind étkez elő tisztálkod ut rendkív szigorú vetté ,úg ho er kül benedikci írt el Óra Cháj 11 4 étkez előt kézmos leöntésse az fol vízze részletes előí ceremón vol ame má érintetlen fennmarad kézmosásh haszná edé térfogat meghatároztá úgyszint v minőségé Ez tisztasá intézkedés részletes előí rituál fürdé Mik n cseké ok volt anna ho zsidós későb kor borzalmai vask középko tudatlans következtéb mindenü elterje járványok túlélt s kole feltű mód megkímél ők Kút-mérgez ala rabb Talmudb alvásr intézkedte Eltiltott étkez utá közvetl lefekvé a tanácsoltá ho elő ba késő jo oldal ke feküdn Maimonide a korán hír orvo vol szexuál élett kimerítő foglalkoz előír ann te fenntartá mag k eléré érdekéb va gyakorlásá meghatároz ann idejé tes éps biztosításár rendésze törvény intézkedne A mag önké veszélyn tet k a ütlegelés ítélté me élet n embe han Ist tulajdonán tekintet zsi erkölc felfog Chós Misp 42 -1 1 Irodalo Saalschüt D mosaisc Rec Berl 18 Blo Móze D Polizeirec Talm Budape 187 Sol Sanato Institutio t Hebrew Rabinovit Médici Talm Par 18 Fichber Je En

11135.

CÍMS Egészségü törvén

SZÓCI Egészségü törvény te éps egész é megőrz judaiz felfog szer vall parancsol bibl törvén egészségü rés legúj ko tud megközelít törvényho út mod állam Bib törvényhozá s el tar mon Talm által h álta J 8 Le alap alapel tartat s el talmudsze rab késő törvénymagyaráz ami kijelentett h életveszede eseté min törv ideiglene felfüggeszthe kivé idolatriá fajtalansá gyilkossá vonatk törvények amelye ak sza megszeg életvesz fenye Peszác 2 Maimoni Hachaza Jesz ha-T egész elhanyagolá zs fölfo minden bűn tekintet nazirok a min testiség tartózkod nélk böjtök sanyargat maguk bűnözők tekintett tisztas am bibl cél csu tes ha erköl vallá tisztasá felöle r zs állam v kü közigazgat sz közegészségüg vonatkozó ám leviták á rendés en ellenőrzés szá eset v jogosít ragál betegek m leprások bujakórosok papok utalt ám r zsidók pa vol kizáró orvos ha hivatá orvos vol Orvostudom címs Tal emlí h jeruzsál N Templom alkalma v hivatá orv pap egészsé rendsze felügye al tarto Seká talm korszak min helyiség megv orvo felügye tartoz circumcisió egyszersm közegészségüg tudósok v tilt h ol közsé éljen a v or Szanhed 1 Majm D rabbik különb intézkedés vol n étren vonatkozól egyszersm pe különb rendszabályok gondoskod köz egészségügyér Külö nyomaték előír k regg étkez Ak testamentumá fiai utasítá a Peszác 11 B Me 1 Haso intézkedé vol következ Sen sza kényszerít evés k vár a val megéhe Berác sza mo e e köz beszé Taá rab kü részlete előír étele amelye sza v fogyaszt azo amel til volt jólle Bib megnev tilt állatok Legink búzakenyer megenged álla hú ób ajánlot Peszác fo lev mindenekel főkövetelmény tartot ebéd Berác min u s min ita vi s utasí H tisztasá különö gondolt v í álla vé részei hamu excrementumok föld v befed főzőhelyisé kív udvar Lev 17. Deut 18.12 Bőrcse helye temető c vá hatá öt ölny v sza felállít áll hullá v sza közel elföldel cserző pe e hatá be csu hely kel olda tűrt h nyug s kellemet illa tov vig taposómalmo szin köz határá öt ö v sza felállít B Bá 2 2 Zeké Chó Mis 1 22 Kim Dá középk proven exeg hely a következt h Jeruzsá fal kí Hinnom-völgyé örök- ége am vá elhaszn szenn feleslegei elégetés szolgá leprá v óvakod telje kidolgoz izol rends segíte Levit- 1- 47- 33- Szi 6 Neg Chul 14 k Kitűn ismer betegség amel azon segít természete tudt jólle gyógyítá megpróbált óvórendszabályo internálás an nagy mérték alkalmazt h infekc elkerülj N azon ecce leprá minősített m ném leírás következte leh tisztasá vonatk bibl törvényhoz Tal rabbi részlete kiegészített h Misná eg szakas te Tehó E törvén rés oszlan olyanok amel t tisztátalansá ragál betegségn menstruáción n betegségek s megakadályoz olyanok amel érintkez tisztáta tárgyak v személyekk v hullák szabályozz eset izolá módsze alkalmazt tová részlete elő fürd lemos módszerek miál kétségtele ele vet szá ragályn Kele álland pusztíto rab E. sok rigorózusab fog alkalmazt m tisz rituá törvények Sok nagy gon k fordít azo esetek amel veszedel vonhat ma ut m azok amel csu rituá természet Chul Ti v p ol ál hú megen amel mér v tová h ha egy e v ol vi in amel éj fedetle hagyt Veszedelmes tartot teku idős beálltá eső ivás Rag ese rab otth tartózkod társa elkerülé ajánlot B K kilehe veszélyessé ismert veszélyes tartot eltiltot étkezés fedet testrés érintés kenyér hón ala vitel p szá vevés táplálékok v helyezé Jer Teru J 1 Til v tisztáta edények e v ol edényekb amelyek v meghatároz rendeltetés v lemosat kéz e Kézmo ez m szá haso E rab ez bibl kitétel okolt pe tegyé lelkete ocsmán Lev k arcmos reg es kézmos kü min étke el tisztálko u rendkí szigor vett ,ú h e kü benedikc ír e Ór Chá 1 étke elő kézmo leöntéss a fo vízz részlete elő ceremó vo am m érintetle fennmara kézmosás haszn ed térfoga meghatározt úgyszin minőség E tisztas intézkedé részlete elő rituá fürd Mi csek o vol ann h zsidó késő ko borzalma vas középk tudatlan következté minden elterj járványo túlél kol felt mó megkímé ő Kút-mérge al rab Talmud alvás intézkedt Eltiltot étke ut közvet lefekv tanácsolt h el b kés j olda k feküd Maimonid korá hí orv vo szexuá élet kimerít foglalko előí an t fenntart ma elér érdeké v gyakorlás meghatáro an idej te ép biztosításá rendész törvén intézkedn ma önk veszély te ütlegelé ítélt m éle emb ha Is tulajdoná tekinte zs erköl felfo Chó Mis 4 - Irodal Saalschü mosais Re Ber 1 Bl Móz Polizeire Tal Budap 18 So Sanat Instituti Hebre Rabinovi Médic Tal Pa 1 Fichbe J E

11135

CÍM Egészség törvé

SZÓC Egészség törvén t ép egés megőr judai felfo sze val parancso bib törvé egészség ré legú k tu megközelí törvényh ú mo álla Bi törvényhoz e ta mo Tal álta ált L ala alape tarta e talmudsz ra kés törvénymagyará am kijelentet életveszed eset mi tör ideiglen felfüggeszth kiv idolatri fajtalans gyilkoss vonat törvénye amely a sz megsze életves feny Peszá Maimon Hachaz Jes ha- egés elhanyagol z fölf minde bű tekinte naziro mi testisé tartózko nél böjtö sanyarga magu bűnöző tekintet tiszta a bib cé cs te h erkö vall tisztas felöl z álla k közigazga s közegészségü vonatkoz á levitá rendé e ellenőrzé sz ese jogosí ragá betege lepráso bujakóroso papo utal á zsidó p vo kizár orvo h hivat orvo vo Orvostudo cím Ta eml jeruzsá Templo alkalm hivat or pa egészs rendsz felügy a tart Sek tal korsza mi helyisé meg orv felügy tarto circumcisi egyszers közegészségü tudóso til o közs élje o Szanhe Maj rabbi külön intézkedé vo étre vonatkozó egyszers p külön rendszabályo gondosko kö egészségügyé Kül nyomaté előí reg étke A testamentum fia utasít Peszá 1 M Has intézked vo követke Se sz kényszerí evé vá va megéh Berá sz m kö besz Ta ra k részlet előí étel amely sz fogyasz az ame ti vol jóll Bi megne til állato Legin búzakenye megenge áll h ó ajánlo Peszá f le mindeneke főkövetelmén tarto ebé Berá mi mi it v utas tisztas külön gondol áll v része ham excrementumo föl befe főzőhelyis kí udva Le 17 Deu 18.1 Bőrcs hely temet v hat ö öln sz felállí ál hull sz köze elfölde cserz p hat b cs hel ke old tűr nyu kelleme ill to vi taposómalm szi kö határ ö sz felállí B Zek Ch Mi 2 Ki D közép prove exe hel következ Jeruzs fa k Hinnom-völgy örök ég a v elhasz szen feleslege elégeté szolg lepr óvako telj kidolgo izo rend segít Levit 1 47 33 Sz Ne Chu 1 Kitű isme betegsé ame azo segí természet tud jóll gyógyít megpróbál óvórendszabály internálá a nag mérté alkalmaz infek elkerül azo ecc lepr minősítet né leírá következt le tisztas vonat bib törvényho Ta rabb részlet kiegészítet Misn e szaka t Teh törvé ré oszla olyano ame tisztátalans ragá betegség menstruáció betegsége megakadályo olyano ame érintke tisztát tárgya személyek hullá szabályoz ese izol módsz alkalmaz tov részlet el für lemo módszere miá kétségtel el ve sz ragály Kel állan pusztít ra E so rigorózusa fo alkalmaz tis ritu törvénye So nag go fordí az esete ame veszede vonha m u azo ame cs ritu természe Chu T o á h mege ame mé tov h eg o v i ame é fedetl hagy Veszedelme tarto tek idő beállt es ivá Ra es ra ott tartózko társ elkerül ajánlo kileh veszélyess ismer veszélye tarto eltilto étkezé fede testré érinté kenyé hó al vite sz vevé tápláléko helyez Je Ter Ti tisztát edénye o edények amelye meghatáro rendelteté lemosa ké Kézm e sz has ra e bib kitéte okol p tegy lelket ocsmá Le arcmo re e kézmo k mi étk e tisztálk rendk szigo vet , k benedik í Ó Ch étk el kézm leöntés f víz részlet el cerem v a érintetl fennmar kézmosá hasz e térfog meghatároz úgyszi minősé tiszta intézked részlet el ritu für M cse vo an zsid kés k borzalm va közép tudatla következt minde elter járvány túlé ko fel m megkím Kút-mérg a ra Talmu alvá intézked Eltilto étk u közve lefek tanácsol e ké old fekü Maimoni kor h or v szexu éle kimerí foglalk elő a fenntar m elé érdek gyakorlá meghatár a ide t é biztosítás rendés törvé intézked m ön veszél t ütlegel ítél él em h I tulajdon tekint z erkö felf Ch Mi Iroda Saalsch mosai R Be B Mó Polizeir Ta Buda 1 S Sana Institut Hebr Rabinov Médi Ta P Fichb

1113

CÍ Egészsé törv

SZÓ Egészsé törvé é egé megő juda felf sz va parancs bi törv egészsé r leg t megközel törvény m áll B törvényho t m Ta ált ál al alap tart talmuds r ké törvénymagyar a kijelente életvesze ese m tö ideigle felfüggeszt ki idolatr fajtalan gyilkos vona törvény amel s megsz életve fen Pesz Maimo Hacha Je ha egé elhanyago föl mind b tekint nazir m testis tartózk né böjt sanyarg mag bűnöz tekinte tiszt bi c c t erk val tiszta felö áll közigazg közegészség vonatko levit rend ellenőrz s es jogos rag beteg leprás bujakóros pap uta zsid v kizá orv hiva orv v Orvostud cí T em jeruzs Templ alkal hiva o p egész rends felüg tar Se ta korsz m helyis me or felüg tart circumcis egyszer közegészség tudós ti köz élj Szanh Ma rabb külö intézked v étr vonatkoz egyszer külö rendszabály gondosk k egészségügy Kü nyomat elő re étk testamentu fi utasí Pesz Ha intézke v követk S s kényszer ev v v megé Ber s k bes T r részle elő éte amel s fogyas a am t vo jól B megn ti állat Legi búzakeny megeng ál ajánl Pesz l mindenek főkövetelmé tart eb Ber m m i uta tiszta külö gondo ál rész ha excrementum fö bef főzőhelyi k udv L 1 De 18. Bőrc hel teme ha öl s feláll á hul s köz elföld cser ha c he k ol tű ny kellem il t v taposómal sz k hatá s feláll Ze C M K közé prov ex he követke Jeruz f Hinnom-völg örö é elhas sze felesleg eléget szol lep óvak tel kidolg iz ren segí Levi 4 3 S N Ch Kit ism betegs am az seg természe tu jól gyógyí megpróbá óvórendszabál internál na mért alkalma infe elkerü az ec lep minősíte n leír következ l tiszta vona bi törvényh T rab részle kiegészíte Mis szak Te törv r oszl olyan am tisztátalan rag betegsé menstruáci betegség megakadály olyan am érintk tisztá tárgy személye hull szabályo es izo móds alkalma to részle e fü lem módszer mi kétségte e v s ragál Ke álla pusztí r s rigorózus f alkalma ti rit törvény S na g ford a eset am veszed vonh az am c rit termész Ch meg am m to e am fedet hag Veszedelm tart te id beáll e iv R e r ot tartózk tár elkerü ajánl kile veszélyes isme veszély tart eltilt étkez fed testr érint keny h a vit s vev táplálék helye J Te T tisztá edény edénye amely meghatár rendeltet lemos k Kéz s ha r bi kitét oko teg lelke ocsm L arcm r kézm m ét tisztál rend szig ve benedi C ét e kéz leönté ví részle e cere érintet fennma kézmos has térfo meghatáro úgysz minős tiszt intézke részle e rit fü cs v a zsi ké borzal v közé tudatl következ mind elte járván túl k fe megkí Kút-mér r Talm alv intézke Eltilt ét közv lefe tanácso k ol fek Maimon ko o szex él kimer foglal el fennta el érde gyakorl meghatá id biztosítá rendé törv intézke ö veszé ütlege íté é e tulajdo tekin erk fel C M Irod Saalsc mosa B M Polizei T Bud San Institu Heb Rabino Méd T Fich