11136.htm

CÍMSZÓ: Egger

SZEMÉLYNÉV: Egger Dávid

SZÓCIKK: Egger Dávid, ötvös. Az 1870-80-as években a legkiválóbb ötvösművészek egyike, ki az Egger testvérek aranyműves és régiségkereskedő cég budapesti főnöke volt. 1880-ban Stefánia főhercegnő részére ő készítette Budapest főváros nászajándékát, mely egy magyaros stílusban tervezett teljes ékszerkészletből állott. Felülmúlhatatlan ügyességgel utánozta a régi zománcok minden faját, de működését félben hagyta mielőtt gazdag tapasztalatait a modern zománc terén felhasználhatta volna. A magyar főpapok közül különösen Ipolyi Arnold püspök foglalkoztatta. Az Egger-műhelyből való az Orsz. Iparművészeti Múzeumban egy szenteltvíztartó aranyzománc dísszel.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1136. címszó a lexikon => 212. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11136.htm

CÍMSZÓ: Egger

SZEMÉLYNÉV: Egger Dávid

SZÓCIKK: Egger Dávid, ötvös. Az 1870-80-as években a legkiválóbb ötvösművészek egyike, ki az Egger testvérek aranyműves és régiségkereskedő cég budapesti főnöke volt. 1880-ban Stefánia főhercegnő részére ő készítette Budapest főváros nászajándékát, mely egy magyaros stílusban tervezett teljes ékszerkészletből állott. Felülmúlhatatlan ügyességgel utánozta a régi zománcok minden faját, de működését félben hagyta mielőtt gazdag tapasztalatait a modern zománc terén felhasználhatta volna. A magyar főpapok közül különösen Ipolyi Arnold püspök foglalkoztatta. Az Egger-műhelyből való az Orsz. Iparművészeti Múzeumban egy szenteltvíztartó aranyzománc dísszel.

11136.ht

CÍMSZÓ Egge

SZEMÉLYNÉV Egge Dávi

SZÓCIKK Egge Dávid ötvös A 1870-80-a évekbe legkiválób ötvösművésze egyike k a Egge testvére aranyműve é régiségkeresked cé budapest főnök volt 1880-ba Stefáni főhercegn részér készített Budapes főváro nászajándékát mel eg magyaro stílusba tervezet telje ékszerkészletbő állott Felülmúlhatatla ügyességge utánozt rég zománco minde faját d működésé félbe hagyt mielőt gazda tapasztalatai moder zomán teré felhasználhatt volna magya főpapo közü különöse Ipoly Arnol püspö foglalkoztatta A Egger-műhelybő val a Orsz Iparművészet Múzeumba eg szenteltvíztart aranyzomán dísszel

11136.h

CÍMSZ Egg

SZEMÉLYNÉ Egg Dáv

SZÓCIK Egg Dávi ötvö 1870-80- évekb legkiváló ötvösművész egyik Egg testvér aranyműv régiségkereske c budapes főnö vol 1880-b Stefán főherceg részé készítet Budape fővár nászajándéká me e magyar stílusb terveze telj ékszerkészletb állot Felülmúlhatatl ügyességg utánoz ré zománc mind fajá működés félb hagy mielő gazd tapasztalata mode zomá ter felhasználhat voln magy főpap köz különös Ipol Arno püsp foglalkoztatt Egger-műhelyb va Ors Iparművésze Múzeumb e szenteltvíztar aranyzomá díssze

11136.

CÍMS Eg

SZEMÉLYN Eg Dá

SZÓCI Eg Dáv ötv 1870-80 évek legkivál ötvösművés egyi Eg testvé aranymű régiségkeresk budape főn vo 1880- Stefá főherce rész készíte Budap fővá nászajándék m magya stílus tervez tel ékszerkészlet állo Felülmúlhatat ügyesség utáno r zomán min faj működé fél hag miel gaz tapasztalat mod zom te felhasználha vol mag főpa kö különö Ipo Arn püs foglalkoztat Egger-műhely v Or Iparművész Múzeum szenteltvízta aranyzom díssz

11136

CÍM E

SZEMÉLY E D

SZÓC E Dá öt 1870-8 éve legkivá ötvösművé egy E testv aranym régiségkeres budap fő v 1880 Stef főherc rés készít Buda főv nászajándé magy stílu terve te ékszerkészle áll Felülmúlhata ügyessé után zomá mi fa működ fé ha mie ga tapasztala mo zo t felhasználh vo ma főp k külön Ip Ar pü foglalkozta Egger-műhel O Iparművés Múzeu szenteltvízt aranyzo díss

1113SZEMÉL

SZÓ D ö 1870- év legkiv ötvösműv eg test arany régiségkere buda f 188 Ste főher ré készí Bud fő nászajánd mag stíl terv t ékszerkészl ál Felülmúlhat ügyess utá zom m f műkö f h mi g tapasztal m z felhasznál v m fő külö I A p foglalkozt Egger-műhe Iparművé Múze szenteltvíz aranyz dís