11137.htm

CÍMSZÓ: Egri

SZEMÉLYNÉV: Egri Viktor

SZÓCIKK: "Egri Viktor, regény- és novellaíró, szül. Nagyszombaton 1898. Sokat ír és műveit a biztos konstrukció jellemzi. Regényei: A rácsablakos ház; Demeter megtérése; Felkel a nap. Novelláskötete Pierre találkozása címen jelent meg."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1137. címszó a lexikon => 212. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11137.htm

CÍMSZÓ: Egri

SZEMÉLYNÉV: Egri Viktor

SZÓCIKK: Egri Viktor, regény- és novellaíró, szül. Nagyszombaton 1898. Sokat ír és műveit a biztos konstrukció jellemzi. Regényei: A rácsablakos ház; Demeter megtérése; Felkel a nap. Novelláskötete Pierre találkozása címen jelent meg.

11137.ht

CÍMSZÓ Egr

SZEMÉLYNÉV Egr Vikto

SZÓCIKK Egr Viktor regény é novellaíró szül Nagyszombato 1898 Soka í é művei bizto konstrukci jellemzi Regényei rácsablako ház Demete megtérése Felke nap Novelláskötet Pierr találkozás címe jelen meg

11137.h

CÍMSZ Eg

SZEMÉLYNÉ Eg Vikt

SZÓCIK Eg Vikto regén novellaír szü Nagyszombat 189 Sok műve bizt konstrukc jellemz Regénye rácsablak há Demet megtérés Felk na Novellásköte Pier találkozá cím jele me

11137.

CÍMS E

SZEMÉLYN E Vik

SZÓCI E Vikt regé novellaí sz Nagyszomba 18 So műv biz konstruk jellem Regény rácsabla h Deme megtéré Fel n Novellásköt Pie találkoz cí jel m

11137

CÍM

SZEMÉLY Vi

SZÓC Vik reg novella s Nagyszomb 1 S mű bi konstru jelle Regén rácsabl Dem megtér Fe Novelláskö Pi találko c je

1113SZEMÉL V

SZÓ Vi re novell Nagyszom m b konstr jell Regé rácsab De megté F Novellásk P találk j