11147.htm

CÍMSZÓ: Ehn

SZEMÉLYNÉV: Ehn Berta

SZÓCIKK: Ehn Berta, operaénekesnő, szül. Budapesten 1845 okt. 30. A bécsi konzervatórium elvégzése után 1864. Linzben lépett fel először német színpadon. Sűrű vendégszereplések után előbb Stuttgartba, majd a bécsi Hofoperhez szerződtették. A nyolcvanas években volt tagja az intézetnek, ahol haláláig sok ünneplésben volt része.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1147. címszó a lexikon => 214. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11147.htm

CÍMSZÓ: Ehn

SZEMÉLYNÉV: Ehn Berta

SZÓCIKK: Ehn Berta, operaénekesnő, szül. Budapesten 1845 okt. 30. A bécsi konzervatórium elvégzése után 1864. Linzben lépett fel először német színpadon. Sűrű vendégszereplések után előbb Stuttgartba, majd a bécsi Hofoperhez szerződtették. A nyolcvanas években volt tagja az intézetnek, ahol haláláig sok ünneplésben volt része.

11147.ht

CÍMSZÓ Eh

SZEMÉLYNÉV Eh Bert

SZÓCIKK Eh Berta operaénekesnő szül Budapeste 184 okt 30 bécs konzervatóriu elvégzés utá 1864 Linzbe lépet fe előszö néme színpadon Sűr vendégszereplése utá előb Stuttgartba maj bécs Hofoperhe szerződtették nyolcvana évekbe vol tagj a intézetnek aho halálái so ünneplésbe vol része

11147.h

CÍMSZ E

SZEMÉLYNÉ E Ber

SZÓCIK E Bert operaénekesn szü Budapest 18 ok 3 béc konzervatóri elvégzé ut 186 Linzb lépe f elősz ném színpado Sű vendégszereplés ut elő Stuttgartb ma béc Hofoperh szerződtetté nyolcvan évekb vo tag intézetne ah halálá s ünneplésb vo rész

11147.

CÍMS

SZEMÉLYN Be

SZÓCI Ber operaénekes sz Budapes 1 o bé konzervatór elvégz u 18 Linz lép elős né színpad S vendégszereplé u el Stuttgart m bé Hofoper szerződtett nyolcva évek v ta intézetn a halál ünneplés v rés

11147

CÍM

SZEMÉLY B

SZÓC Be operaéneke s Budape b konzervató elvég 1 Lin lé elő n színpa vendégszerepl e Stuttgar b Hofope szerződtet nyolcv éve t intézet halá ünneplé ré

1114SZEMÉL

SZÓ B operaének Budap konzervat elvé Li l el színp vendégszerep Stuttga Hofop szerződte nyolc év intéze hal ünnepl r