11148.htm

CÍMSZÓ: Ehrenfeld

SZEMÉLYNÉV: Ehrenfeld Jesája

SZÓCIKK: Ehrenfeld, 1. Jesája, rabbi, a Chaszam Szófer unokája, szül. 1850., megh. Nagysurányon 1902. Előbb Breznán, majd Sárospatakon azután Nagysurányon működött. Éleseszű talmudista hírében állott. Hátrahagyott tóramagyarázatait halála után veje, Blum Juda hanusfalui rabbi adta ki Sévet Szófer (Munkács, 1903) c.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1148. címszó a lexikon => 215. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11148.htm

CÍMSZÓ: Ehrenfeld

SZEMÉLYNÉV: Ehrenfeld Jesája

SZÓCIKK: Ehrenfeld, 1. Jesája, rabbi, a Chaszam Szófer unokája, szül. 1850., megh. Nagysurányon 1902. Előbb Breznán, majd Sárospatakon azután Nagysurányon működött. Éleseszű talmudista hírében állott. Hátrahagyott tóramagyarázatait halála után veje, Blum Juda hanusfalui rabbi adta ki Sévet Szófer Munkács, 1903 c.

11148.ht

CÍMSZÓ Ehrenfel

SZEMÉLYNÉV Ehrenfel Jesáj

SZÓCIKK Ehrenfeld 1 Jesája rabbi Chasza Szófe unokája szül 1850. megh Nagysurányo 1902 Előb Breznán maj Sárospatako azutá Nagysurányo működött Élesesz talmudist hírébe állott Hátrahagyot tóramagyarázatai halál utá veje Blu Jud hanusfalu rabb adt k Séve Szófe Munkács 190 c

11148.h

CÍMSZ Ehrenfe

SZEMÉLYNÉ Ehrenfe Jesá

SZÓCIK Ehrenfel Jesáj rabb Chasz Szóf unokáj szü 1850 meg Nagysurány 190 Elő Brezná ma Sárospatak azut Nagysurány működöt Éleses talmudis híréb állot Hátrahagyo tóramagyarázata halá ut vej Bl Ju hanusfal rab ad Sév Szóf Munkác 19

11148.

CÍMS Ehrenf

SZEMÉLYN Ehrenf Jes

SZÓCI Ehrenfe Jesá rab Chas Szó unoká sz 185 me Nagysurán 19 El Brezn m Sárospata azu Nagysurán működö Élese talmudi híré állo Hátrahagy tóramagyarázat hal u ve B J hanusfa ra a Sé Szó Munká 1

11148

CÍM Ehren

SZEMÉLY Ehren Je

SZÓC Ehrenf Jes ra Cha Sz unok s 18 m Nagysurá 1 E Brez Sárospat az Nagysurá működ Éles talmud hír áll Hátrahag tóramagyaráza ha v hanusf r S Sz Munk

1114

CÍ Ehre

SZEMÉL Ehre J

SZÓ Ehren Je r Ch S uno 1 Nagysur Bre Sárospa a Nagysur műkö Éle talmu hí ál Hátraha tóramagyaráz h hanus S Mun