11149.htm

CÍMSZÓ: Ehrenfeld

SZEMÉLYNÉV: Ehrenfeld Náthán

SZÓCIKK: E. Náthán, rabbi, szül. Csúzon (Komárom vm.) 1843., megh. Berlinben 1912 febr. 17. Pozsonyban és Bécsben tanult, majd a kiéli egyetemen filozófiai doktorátust tett. Előbb Brandenburgban, majd Prenzlauban, 1878. Gnesenben, 1890. Prágában lett főrabbi, 1900. Berlinbe hívták meg, mint kiváló hitszónokot, de a meghívást nem fogadta el s haláláig prágai főrabbi maradt. Utóda veje, a szintén magyar Bródy Heinrich (l. o.) lett. A zsidó tanítóképző intézet felállítása s a régi prágai intézmények felvirágoztatása az ő fáradhatatlan munkásságának köszönhető.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1149. címszó a lexikon => 215. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11149.htm

CÍMSZÓ: Ehrenfeld

SZEMÉLYNÉV: Ehrenfeld Náthán

SZÓCIKK: E. Náthán, rabbi, szül. Csúzon Komárom vm. 1843., megh. Berlinben 1912 febr. 17. Pozsonyban és Bécsben tanult, majd a kiéli egyetemen filozófiai doktorátust tett. Előbb Brandenburgban, majd Prenzlauban, 1878. Gnesenben, 1890. Prágában lett főrabbi, 1900. Berlinbe hívták meg, mint kiváló hitszónokot, de a meghívást nem fogadta el s haláláig prágai főrabbi maradt. Utóda veje, a szintén magyar Bródy Heinrich l. o. lett. A zsidó tanítóképző intézet felállítása s a régi prágai intézmények felvirágoztatása az ő fáradhatatlan munkásságának köszönhető.

11149.ht

CÍMSZÓ Ehrenfel

SZEMÉLYNÉV Ehrenfel Náthá

SZÓCIKK E Náthán rabbi szül Csúzo Komáro vm 1843. megh Berlinbe 191 febr 17 Pozsonyba é Bécsbe tanult maj kiél egyeteme filozófia doktorátus tett Előb Brandenburgban maj Prenzlauban 1878 Gnesenben 1890 Prágába let főrabbi 1900 Berlinb hívtá meg min kivál hitszónokot d meghívás ne fogadt e halálái prága főrabb maradt Utód veje szinté magya Bród Heinric l o lett zsid tanítóképz intéze felállítás rég prága intézménye felvirágoztatás a fáradhatatla munkásságána köszönhető

11149.h

CÍMSZ Ehrenfe

SZEMÉLYNÉ Ehrenfe Náth

SZÓCIK Náthá rabb szü Csúz Komár v 1843 meg Berlinb 19 feb 1 Pozsonyb Bécsb tanul ma kié egyetem filozófi doktorátu tet Elő Brandenburgba ma Prenzlauba 187 Gnesenbe 189 Prágáb le főrabb 190 Berlin hívt me mi kivá hitszónoko meghívá n fogad halálá prág főrab marad Utó vej szint magy Bró Heinri let zsi tanítókép intéz felállítá ré prág intézmény felvirágoztatá fáradhatatl munkásságán köszönhet

11149.

CÍMS Ehrenf

SZEMÉLYN Ehrenf Nát

SZÓCI Náth rab sz Csú Komá 184 me Berlin 1 fe Pozsony Bécs tanu m ki egyete filozóf doktorát te El Brandenburgb m Prenzlaub 18 Gnesenb 18 Prágá l főrab 19 Berli hív m m kiv hitszónok meghív foga halál prá főra mara Ut ve szin mag Br Heinr le zs tanítóké inté felállít r prá intézmén felvirágoztat fáradhatat munkásságá köszönhe

11149

CÍM Ehren

SZEMÉLY Ehren Ná

SZÓC Nát ra s Cs Kom 18 m Berli f Pozson Béc tan k egyet filozó doktorá t E Brandenburg Prenzlau 1 Gnesen 1 Prág főra 1 Berl hí ki hitszóno meghí fog halá pr főr mar U v szi ma B Hein l z tanítók int felállí pr intézmé felvirágozta fáradhata munkásság köszönh

1114

CÍ Ehre

SZEMÉL Ehre N

SZÓ Ná r C Ko 1 Berl Pozso Bé ta egye filoz doktor Brandenbur Prenzla Gnese Prá főr Ber h k hitszón megh fo hal p fő ma sz m Hei tanító in feláll p intézm felvirágozt fáradhat munkássá köszön