11150.htm

CÍMSZÓ: Ehrenfeld

SZEMÉLYNÉV: Ehrenfeld Sámuel

SZÓCIKK: E. Sámuel, rabbi, szül. 1835., megh. Nagymartonban 1883. Szófer Ábrahám Binjamin tanítványa volt. 1866-ban a bethleni hitközség meghívta rabbinak. Két évig működött itt és nagy jesivát vezetett. 1868-ban szikszói rabbi lett. Itt is minden energiáját a jesiva fejlesztésére fordította. 1874-ben kiadta Chaszán Szófer c. talmudi glosszákat tartalmazó művét és a könyvből befolyt összegeket a tanítványok élelmezésére fordította. 1877-ben Nagymartonra került. 1878-ban kiadta ugyancsak a Schulchan Áruch egy részéhez írt kommentárjait, ugyancsak Chaszán Szófer cím alatt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1150. címszó a lexikon => 215. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11150.htm

CÍMSZÓ: Ehrenfeld

SZEMÉLYNÉV: Ehrenfeld Sámuel

SZÓCIKK: E. Sámuel, rabbi, szül. 1835., megh. Nagymartonban 1883. Szófer Ábrahám Binjamin tanítványa volt. 1866-ban a bethleni hitközség meghívta rabbinak. Két évig működött itt és nagy jesivát vezetett. 1868-ban szikszói rabbi lett. Itt is minden energiáját a jesiva fejlesztésére fordította. 1874-ben kiadta Chaszán Szófer c. talmudi glosszákat tartalmazó művét és a könyvből befolyt összegeket a tanítványok élelmezésére fordította. 1877-ben Nagymartonra került. 1878-ban kiadta ugyancsak a Schulchan Áruch egy részéhez írt kommentárjait, ugyancsak Chaszán Szófer cím alatt.

11150.ht

CÍMSZÓ Ehrenfel

SZEMÉLYNÉV Ehrenfel Sámue

SZÓCIKK E Sámuel rabbi szül 1835. megh Nagymartonba 1883 Szófe Ábrahá Binjami tanítvány volt 1866-ba bethlen hitközsé meghívt rabbinak Ké évi működöt it é nag jesivá vezetett 1868-ba szikszó rabb lett It i minde energiájá jesiv fejlesztésér fordította 1874-be kiadt Chaszá Szófe c talmud glosszáka tartalmaz művé é könyvbő befoly összegeke tanítványo élelmezésér fordította 1877-be Nagymartonr került 1878-ba kiadt ugyancsa Schulcha Áruc eg részéhe ír kommentárjait ugyancsa Chaszá Szófe cí alatt

11150.h

CÍMSZ Ehrenfe

SZEMÉLYNÉ Ehrenfe Sámu

SZÓCIK Sámue rabb szü 1835 meg Nagymartonb 188 Szóf Ábrah Binjam tanítván vol 1866-b bethle hitközs meghív rabbina K év működö i na jesiv vezetet 1868-b sziksz rab let I mind energiáj jesi fejlesztésé fordított 1874-b kiad Chasz Szóf talmu glosszák tartalma műv könyvb befol összegek tanítvány élelmezésé fordított 1877-b Nagymarton kerül 1878-b kiad ugyancs Schulch Áru e részéh í kommentárjai ugyancs Chasz Szóf c alat

11150.

CÍMS Ehrenf

SZEMÉLYN Ehrenf Sám

SZÓCI Sámu rab sz 183 me Nagymarton 18 Szó Ábra Binja tanítvá vo 1866- bethl hitköz meghí rabbin é működ n jesi vezete 1868- sziks ra le min energiá jes fejlesztés fordítot 1874- kia Chas Szó talm glosszá tartalm mű könyv befo összege tanítván élelmezés fordítot 1877- Nagymarto kerü 1878- kia ugyanc Schulc Ár részé kommentárja ugyanc Chas Szó ala

11150

CÍM Ehren

SZEMÉLY Ehren Sá

SZÓC Sám ra s 18 m Nagymarto 1 Sz Ábr Binj tanítv v 1866 beth hitkö megh rabbi műkö jes vezet 1868 szik r l mi energi je fejleszté fordíto 1874 ki Cha Sz tal glossz tartal m köny bef összeg tanítvá élelmezé fordíto 1877 Nagymart ker 1878 ki ugyan Schul Á rész kommentárj ugyan Cha Sz al

1115

CÍ Ehre

SZEMÉL Ehre S

SZÓ Sá r 1 Nagymart S Áb Bin tanít 186 bet hitk meg rabb műk je veze 186 szi m energ j fejleszt fordít 187 k Ch S ta gloss tarta kön be össze tanítv élelmez fordít 187 Nagymar ke 187 k ugya Schu rés kommentár ugya Ch S a