11151.htm

CÍMSZÓ: Ehrenfeld

SZEMÉLYNÉV: Ehrenfeld Saul

SZÓCIKK: E. Saul, rabbi, szül. Pozsonyban 1839., megh. Szikszón 1905. Unokája volt a híres Chaszam Szófernek, s már tanulókorában az éleseszű talmudisták közé számított. A rabbioklevél megszerzése után nagytekintélyű kereskedő volt s csak akkor vállalt rabbiállást, midőn bátyja, E. Sámuel, a Chaszán Szófer szerzője Szikszóról Nagymartonba ment rabbinak. Ekkor E. elvállalta a rabbiállást Szikszón, ahol 80 éven át működött és jesivájával országos hírnevet szerzett.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1151. címszó a lexikon => 215. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11151.htm

CÍMSZÓ: Ehrenfeld

SZEMÉLYNÉV: Ehrenfeld Saul

SZÓCIKK: E. Saul, rabbi, szül. Pozsonyban 1839., megh. Szikszón 1905. Unokája volt a híres Chaszam Szófernek, s már tanulókorában az éleseszű talmudisták közé számított. A rabbioklevél megszerzése után nagytekintélyű kereskedő volt s csak akkor vállalt rabbiállást, midőn bátyja, E. Sámuel, a Chaszán Szófer szerzője Szikszóról Nagymartonba ment rabbinak. Ekkor E. elvállalta a rabbiállást Szikszón, ahol 80 éven át működött és jesivájával országos hírnevet szerzett.

11151.ht

CÍMSZÓ Ehrenfel

SZEMÉLYNÉV Ehrenfel Sau

SZÓCIKK E Saul rabbi szül Pozsonyba 1839. megh Szikszó 1905 Unokáj vol híre Chasza Szófernek má tanulókorába a élesesz talmudistá köz számított rabbioklevé megszerzés utá nagytekintély keresked vol csa akko vállal rabbiállást midő bátyja E Sámuel Chaszá Szófe szerzőj Szikszóró Nagymartonb men rabbinak Ekko E elvállalt rabbiállás Szikszón aho 8 éve á működöt é jesivájáva országo hírneve szerzett

11151.h

CÍMSZ Ehrenfe

SZEMÉLYNÉ Ehrenfe Sa

SZÓCIK Sau rabb szü Pozsonyb 1839 meg Sziksz 190 Unoká vo hír Chasz Szóferne m tanulókoráb éleses talmudist kö számítot rabbioklev megszerzé ut nagytekintél kereske vo cs akk válla rabbiállás mid bátyj Sámue Chasz Szóf szerző Szikszór Nagymarton me rabbina Ekk elvállal rabbiállá Szikszó ah év működö jesivájáv ország hírnev szerzet

11151.

CÍMS Ehrenf

SZEMÉLYN Ehrenf S

SZÓCI Sa rab sz Pozsony 183 me Sziks 19 Unok v hí Chas Szófern tanulókorá élese talmudis k számíto rabbiokle megszerz u nagytekinté keresk v c ak váll rabbiállá mi báty Sámu Chas Szó szerz Szikszó Nagymarto m rabbin Ek elválla rabbiáll Sziksz a é működ jesivájá orszá hírne szerze

11151

CÍM Ehren

SZEMÉLY Ehren

SZÓC S ra s Pozson 18 m Szik 1 Uno h Cha Szófer tanulókor éles talmudi számít rabbiokl megszer nagytekint keres a vál rabbiáll m bát Sám Cha Sz szer Sziksz Nagymart rabbi E elváll rabbiál Sziks műkö jesiváj orsz hírn szerz

1115

CÍ Ehre

SZEMÉL Ehre

SZÓ r Pozso 1 Szi Un Ch Szófe tanulóko éle talmud számí rabbiok megsze nagytekin kere vá rabbiál bá Sá Ch S sze Sziks Nagymar rabb elvál rabbiá Szik műk jesivá ors hír szer