11153.htm

CÍMSZÓ: Ehrenreich

SZEMÉLYNÉV: Ehrenreich Izsák

SZÓCIKK: Ehrenreich, 1. Izsák, vésnökművész, szül. Pozsonyban 1765., megh. Pesten. Eleinte Pozsonyban űzte mesterségét, hol főleg mágnások foglalkoztatták, mint kitűnő kő-címervésnököt. 1789. Pest városi magisztrátusának engedélyével, «vésnöki művészetének gyakorlására» Pesten telepedett le a belvárosi Kemnitzer-fele házban. Még nagyobb hírre vitte fia, Móric, aki kitért és E. Sándor, Ádám néven szerepel a művészet irodalmában, m.b.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1153. címszó a lexikon => 215. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11153.htm

CÍMSZÓ: Ehrenreich

SZEMÉLYNÉV: Ehrenreich Izsák

SZÓCIKK: Ehrenreich, 1. Izsák, vésnökművész, szül. Pozsonyban 1765., megh. Pesten. Eleinte Pozsonyban űzte mesterségét, hol főleg mágnások foglalkoztatták, mint kitűnő kő-címervésnököt. 1789. Pest városi magisztrátusának engedélyével, vésnöki művészetének gyakorlására Pesten telepedett le a belvárosi Kemnitzer-fele házban. Még nagyobb hírre vitte fia, Móric, aki kitért és E. Sándor, Ádám néven szerepel a művészet irodalmában, m.b.

11153.ht

CÍMSZÓ Ehrenreic

SZEMÉLYNÉV Ehrenreic Izsá

SZÓCIKK Ehrenreich 1 Izsák vésnökművész szül Pozsonyba 1765. megh Pesten Eleint Pozsonyba űzt mesterségét ho főle mágnáso foglalkoztatták min kitűn kő-címervésnököt 1789 Pes város magisztrátusána engedélyével vésnök művészeténe gyakorlásár Peste telepedet l belváros Kemnitzer-fel házban Mé nagyob hírr vitt fia Móric ak kitér é E Sándor Ádá néve szerepe művésze irodalmában m.b

11153.h

CÍMSZ Ehrenrei

SZEMÉLYNÉ Ehrenrei Izs

SZÓCIK Ehrenreic Izsá vésnökművés szü Pozsonyb 1765 meg Peste Elein Pozsonyb űz mesterségé h fől mágnás foglalkoztattá mi kitű kő-címervésnökö 178 Pe váro magisztrátusán engedélyéve vésnö művészetén gyakorlásá Pest telepede belváro Kemnitzer-fe házba M nagyo hír vit fi Móri a kité Sándo Ád név szerep művész irodalmába m.

11153.

CÍMS Ehrenre

SZEMÉLYN Ehrenre Iz

SZÓCI Ehrenrei Izs vésnökművé sz Pozsony 176 me Pest Elei Pozsony ű mesterség fő mágná foglalkoztatt m kit kő-címervésnök 17 P vár magisztrátusá engedélyév vésn művészeté gyakorlás Pes teleped belvár Kemnitzer-f házb nagy hí vi f Mór kit Sánd Á né szere művés irodalmáb m

11153

CÍM Ehrenr

SZEMÉLY Ehrenr I

SZÓC Ehrenre Iz vésnökműv s Pozson 17 m Pes Ele Pozson mestersé f mágn foglalkoztat ki kő-címervésnö 1 vá magisztrátus engedélyé vés művészet gyakorlá Pe telepe belvá Kemnitzer- ház nag h v Mó ki Sán n szer művé irodalmá

1115

CÍ Ehren

SZEMÉL Ehren

SZÓ Ehrenr I vésnökmű Pozso 1 Pe El Pozso mesters mág foglalkozta k kő-címervésn v magisztrátu engedély vé művésze gyakorl P telep belv Kemnitzer há na M k Sá sze műv irodalm