11154.htm

CÍMSZÓ: Ehrenreich

SZEMÉLYNÉV: Ehrenreich Lajos

SZÓCIKK: E. Lajos, orvos, szül. Pozsonyban 1837. Oklevelét Bécsben nyerte, majd járásorvos lett Szirákon, később tiszteletbeli megyei főorvosnak választották. Cikkei a német és magyar orvosi szaksajtóban jelentek meg. Önálló műve: A malária betegségek, különös tekintettel Magyarországra (Bpest, 1890). Ez a munka a Magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlésén 100 aranyat nyert.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1154. címszó a lexikon => 215. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11154.htm

CÍMSZÓ: Ehrenreich

SZEMÉLYNÉV: Ehrenreich Lajos

SZÓCIKK: E. Lajos, orvos, szül. Pozsonyban 1837. Oklevelét Bécsben nyerte, majd járásorvos lett Szirákon, később tiszteletbeli megyei főorvosnak választották. Cikkei a német és magyar orvosi szaksajtóban jelentek meg. Önálló műve: A malária betegségek, különös tekintettel Magyarországra Bpest, 1890 . Ez a munka a Magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlésén 100 aranyat nyert.

11154.ht

CÍMSZÓ Ehrenreic

SZEMÉLYNÉV Ehrenreic Lajo

SZÓCIKK E Lajos orvos szül Pozsonyba 1837 Oklevelé Bécsbe nyerte maj járásorvo let Szirákon későb tiszteletbel megye főorvosna választották Cikke néme é magya orvos szaksajtóba jelente meg Önáll műve malári betegségek különö tekintette Magyarországr Bpest 189 E munk Magya orvoso é természetvizsgáló vándorgyűlésé 10 aranya nyert

11154.h

CÍMSZ Ehrenrei

SZEMÉLYNÉ Ehrenrei Laj

SZÓCIK Lajo orvo szü Pozsonyb 183 Oklevel Bécsb nyert ma járásorv le Sziráko késő tiszteletbe megy főorvosn választottá Cikk ném magy orvo szaksajtób jelent me Önál műv malár betegsége külön tekintett Magyarország Bpes 18 mun Magy orvos természetvizsgál vándorgyűlés 1 arany nyer

11154.

CÍMS Ehrenre

SZEMÉLYN Ehrenre La

SZÓCI Laj orv sz Pozsony 18 Okleve Bécs nyer m járásor l Szirák kés tiszteletb meg főorvos választott Cik né mag orv szaksajtó jelen m Öná mű malá betegség külö tekintet Magyarorszá Bpe 1 mu Mag orvo természetvizsgá vándorgyűlé aran nye

11154

CÍM Ehrenr

SZEMÉLY Ehrenr L

SZÓC La or s Pozson 1 Oklev Béc nye járáso Szirá ké tisztelet me főorvo választot Ci n ma or szaksajt jele Ön m mal betegsé kül tekinte Magyarorsz Bp m Ma orv természetvizsg vándorgyűl ara ny

1115

CÍ Ehren

SZEMÉL Ehren

SZÓ L o Pozso Okle Bé ny járás Szir k tisztele m főorv választo C m o szaksaj jel Ö ma betegs kü tekint Magyarors B M or természetvizs vándorgyű ar n