11156.htm

CÍMSZÓ: Ehrenreich

SZEMÉLYNÉV: Ehrenreich Sámuel

SZÓCIKK: E. Sámuel, 2. rabbi, szül. Beregszászon 1860. 1893-ban a borsodcsabai rabbiszéket foglalta el és 1898. a szilágysomlyói hitközség élére került, ahol jelenleg is működik. Itt híres jesivát vezet. 1904-ben sajtó alá rendezte és megjegyzésekkel ellátta nagyatyjának Schwartz Ábrahám Juda ha-Kohén Kol Arje c. responsum-gyűjteményét. 1924-ben megjelent Lechem Selomó c. talmudi glosszákat tartalmazó műve. 1927-ben kijavított szöveggel és kommentárral ellátva kiadta egy középkori tudós világhírű responsum-gyűjteményét Raavan c. alatt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1156. címszó a lexikon => 215. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11156.htm

CÍMSZÓ: Ehrenreich

SZEMÉLYNÉV: Ehrenreich Sámuel

SZÓCIKK: E. Sámuel, 2. rabbi, szül. Beregszászon 1860. 1893-ban a borsodcsabai rabbiszéket foglalta el és 1898. a szilágysomlyói hitközség élére került, ahol jelenleg is működik. Itt híres jesivát vezet. 1904-ben sajtó alá rendezte és megjegyzésekkel ellátta nagyatyjának Schwartz Ábrahám Juda ha-Kohén Kol Arje c. responsum-gyűjteményét. 1924-ben megjelent Lechem Selomó c. talmudi glosszákat tartalmazó műve. 1927-ben kijavított szöveggel és kommentárral ellátva kiadta egy középkori tudós világhírű responsum-gyűjteményét Raavan c. alatt.

11156.ht

CÍMSZÓ Ehrenreic

SZEMÉLYNÉV Ehrenreic Sámue

SZÓCIKK E Sámuel 2 rabbi szül Beregszászo 1860 1893-ba borsodcsaba rabbiszéke foglalt e é 1898 szilágysomlyó hitközsé élér került aho jelenle i működik It híre jesivá vezet 1904-be sajt al rendezt é megjegyzésekke ellátt nagyatyjána Schwart Ábrahá Jud ha-Kohé Ko Arj c responsum-gyűjteményét 1924-be megjelen Leche Selom c talmud glosszáka tartalmaz műve 1927-be kijavítot szövegge é kommentárra ellátv kiadt eg középkor tudó világhír responsum-gyűjteményé Raava c alatt

11156.h

CÍMSZ Ehrenrei

SZEMÉLYNÉ Ehrenrei Sámu

SZÓCIK Sámue rabb szü Beregszász 186 1893-b borsodcsab rabbiszék foglal 189 szilágysomly hitközs élé kerül ah jelenl működi I hír jesiv veze 1904-b saj a rendez megjegyzésekk ellát nagyatyján Schwar Ábrah Ju ha-Koh K Ar responsum-gyűjteményé 1924-b megjele Lech Selo talmu glosszák tartalma műv 1927-b kijavíto szövegg kommentárr ellát kiad e középko tud világhí responsum-gyűjtemény Raav alat

11156.

CÍMS Ehrenre

SZEMÉLYN Ehrenre Sám

SZÓCI Sámu rab sz Beregszás 18 1893- borsodcsa rabbiszé fogla 18 szilágysoml hitköz él kerü a jelen működ hí jesi vez 1904- sa rende megjegyzések ellá nagyatyjá Schwa Ábra J ha-Ko A responsum-gyűjtemény 1924- megjel Lec Sel talm glosszá tartalm mű 1927- kijavít szöveg kommentár ellá kia középk tu világh responsum-gyűjtemén Raa ala

11156

CÍM Ehrenr

SZEMÉLY Ehrenr Sá

SZÓC Sám ra s Beregszá 1 1893 borsodcs rabbisz fogl 1 szilágysom hitkö é ker jele műkö h jes ve 1904 s rend megjegyzése ell nagyatyj Schw Ábr ha-K responsum-gyűjtemén 1924 megje Le Se tal glossz tartal m 1927 kijaví szöve kommentá ell ki közép t világ responsum-gyűjtemé Ra al

1115

CÍ Ehren

SZEMÉL Ehren S

SZÓ Sá r Beregsz 189 borsodc rabbis fog szilágyso hitk ke jel műk je v 190 ren megjegyzés el nagyaty Sch Áb ha- responsum-gyűjtemé 192 megj L S ta gloss tarta 192 kijav szöv komment el k közé vilá responsum-gyűjtem R a