11158.htm

CÍMSZÓ: Ehrenthal

SZEMÉLYNÉV: Ehrenhal Aron

SZÓCIKK: Ehrenthal Aron, rabbi, szül. Prosznitzban, megh. 1888. Jeles szónok volt és nagy hírnevet szerzett kitűnő németnyelvű szónoklataival. Kaposvári rabbiállásából a csehországi Horitzba került. Megjelent művei: Mate Aharón (Prága, 1861) homiletikus magyarázatok, Hadaszim Leniszuin (Frankfurt, 1887) esküvői beszédek és Bineurénu.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1158. címszó a lexikon => 216. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11158.htm

CÍMSZÓ: Ehrenthal

SZEMÉLYNÉV: Ehrenhal Aron

SZÓCIKK: Ehrenthal Aron, rabbi, szül. Prosznitzban, megh. 1888. Jeles szónok volt és nagy hírnevet szerzett kitűnő németnyelvű szónoklataival. Kaposvári rabbiállásából a csehországi Horitzba került. Megjelent művei: Mate Aharón Prága, 1861 homiletikus magyarázatok, Hadaszim Leniszuin Frankfurt, 1887 esküvői beszédek és Bineurénu.

11158.ht

CÍMSZÓ Ehrentha

SZEMÉLYNÉV Ehrenha Aro

SZÓCIKK Ehrentha Aron rabbi szül Prosznitzban megh 1888 Jele szóno vol é nag hírneve szerzet kitűn németnyelv szónoklataival Kaposvár rabbiállásábó csehország Horitzb került Megjelen művei Mat Aharó Prága 186 homiletiku magyarázatok Hadaszi Leniszui Frankfurt 188 esküvő beszéde é Bineurénu

11158.h

CÍMSZ Ehrenth

SZEMÉLYNÉ Ehrenh Ar

SZÓCIK Ehrenth Aro rabb szü Prosznitzba meg 188 Jel szón vo na hírnev szerze kitű németnyel szónoklataiva Kaposvá rabbiállásáb csehorszá Horitz kerül Megjele műve Ma Ahar Prág 18 homiletik magyarázato Hadasz Leniszu Frankfur 18 esküv beszéd Bineurén

11158.

CÍMS Ehrent

SZEMÉLYN Ehren A

SZÓCI Ehrent Ar rab sz Prosznitzb me 18 Je szó v n hírne szerz kit németnye szónoklataiv Kaposv rabbiállásá csehorsz Horit kerü Megjel műv M Aha Prá 1 homileti magyarázat Hadas Lenisz Frankfu 1 eskü beszé Bineuré

11158

CÍM Ehren

SZEMÉLY Ehre

SZÓC Ehren A ra s Prosznitz m 1 J sz hírn szer ki németny szónoklatai Kapos rabbiállás csehors Hori ker Megje mű Ah Pr homilet magyaráza Hada Lenis Frankf esk besz Bineur

1115

CÍ Ehre

SZEMÉL Ehr

SZÓ Ehre r Prosznit s hír sze k németn szónoklata Kapo rabbiállá csehor Hor ke Megj m A P homile magyaráz Had Leni Frank es bes Bineu