11159.htm

CÍMSZÓ: Ehrentheil

SZEMÉLYNÉV: Ehrentheil Móric

SZÓCIKK: "Ehrentheil Móric, pedagógus és író, szül. Szilágynagyfalun 1825., megh. Budapesten 1894 dec. 27. Miután sok helyen volt népiskolai tanító, 1867. Budapesten telepedett meg, ahol mint író működött. Művei: Magyar nyelvtan (Erényi Mór álnév alatt); Kleine deutsche Sprachlehre (1865); Jüdische Charakterbilder (1866); Héber-magyar szótár Mózes öt könyvéhez (Sárospatak 1868.); Jüdisches Familienbuch (1880); Der Geist des Talmud (1880); Reception und Orthodoxie (1892). Azonkívül két folyóiratot is adott ki rövid ideig: Jüdische Volksschule és Das traditionelle Judentum c. utóbbit Dr. Freud álnéven."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1159. címszó a lexikon => 216. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11159.htm

CÍMSZÓ: Ehrentheil

SZEMÉLYNÉV: Ehrentheil Móric

SZÓCIKK: Ehrentheil Móric, pedagógus és író, szül. Szilágynagyfalun 1825., megh. Budapesten 1894 dec. 27. Miután sok helyen volt népiskolai tanító, 1867. Budapesten telepedett meg, ahol mint író működött. Művei: Magyar nyelvtan Erényi Mór álnév alatt ; Kleine deutsche Sprachlehre 1865 ; Jüdische Charakterbilder 1866 ; Héber-magyar szótár Mózes öt könyvéhez Sárospatak 1868. ; Jüdisches Familienbuch 1880 ; Der Geist des Talmud 1880 ; Reception und Orthodoxie 1892 . Azonkívül két folyóiratot is adott ki rövid ideig: Jüdische Volksschule és Das traditionelle Judentum c. utóbbit Dr. Freud álnéven.

11159.ht

CÍMSZÓ Ehrenthei

SZEMÉLYNÉV Ehrenthei Móri

SZÓCIKK Ehrenthei Móric pedagógu é író szül Szilágynagyfalu 1825. megh Budapeste 189 dec 27 Miutá so helye vol népiskola tanító 1867 Budapeste telepedet meg aho min ír működött Művei Magya nyelvta Erény Mó álné alat Klein deutsch Sprachlehr 186 Jüdisch Charakterbilde 186 Héber-magya szótá Móze ö könyvéhe Sárospata 1868 Jüdische Familienbuc 188 De Geis de Talmu 188 Receptio un Orthodoxi 189 Azonkívü ké folyóirato i adot k rövi ideig Jüdisch Volksschul é Da traditionell Judentu c utóbbi Dr Freu álnéven

11159.h

CÍMSZ Ehrenthe

SZEMÉLYNÉ Ehrenthe Mór

SZÓCIK Ehrenthe Móri pedagóg ír szü Szilágynagyfal 1825 meg Budapest 18 de 2 Miut s hely vo népiskol tanít 186 Budapest telepede me ah mi í működöt Műve Magy nyelvt Erén M áln ala Klei deutsc Sprachleh 18 Jüdisc Charakterbild 18 Héber-magy szót Móz könyvéh Sárospat 186 Jüdisch Familienbu 18 D Gei d Talm 18 Recepti u Orthodox 18 Azonkív k folyóirat ado röv idei Jüdisc Volksschu D traditionel Judent utóbb D Fre álnéve

11159.

CÍMS Ehrenth

SZEMÉLYN Ehrenth Mó

SZÓCI Ehrenth Mór pedagó í sz Szilágynagyfa 182 me Budapes 1 d Miu hel v népisko taní 18 Budapes teleped m a m működö Műv Mag nyelv Eré ál al Kle deuts Sprachle 1 Jüdis Charakterbil 1 Héber-mag szó Mó könyvé Sárospa 18 Jüdisc Familienb 1 Ge Tal 1 Recept Orthodo 1 Azonkí folyóira ad rö ide Jüdis Volkssch traditione Juden utób Fr álnév

11159

CÍM Ehrent

SZEMÉLY Ehrent M

SZÓC Ehrent Mó pedag s Szilágynagyf 18 m Budape Mi he népisk tan 1 Budape telepe működ Mű Ma nyel Er á a Kl deut Sprachl Jüdi Charakterbi Héber-ma sz M könyv Sárosp 1 Jüdis Familien G Ta Recep Orthod Azonk folyóir a r id Jüdi Volkssc tradition Jude utó F álné

1115

CÍ Ehren

SZEMÉL Ehren

SZÓ Ehren M peda Szilágynagy 1 Budap M h népis ta Budap telep műkö M M nye E K deu Sprach Jüd Charakterb Héber-m s köny Sáros Jüdi Familie T Rece Ortho Azon folyói i Jüd Volkss traditio Jud ut áln