11160.htm

CÍMSZÓ: Ehrentren

SZEMÉLYNÉV: Ehrentren Heinrich

SZÓCIKK: Ehrentren Heinrich, müncheni orth. rabbi, szül. Óbudán 1854., megh. Münchenben 1927 jan. Nagysurányban és a pozsonyi jesiván tanult, az után Mainzban a Bondy-családnál volt nevelő, egyszersmind a heidelbergi egyetem hallgatója. Az utóbbi helyt filozófiai doktorátust tett. Veje volt Hirsch (l. o.) óbudai, majd hamburgi főrabbinak s 1885 óta a müncheni orth. frakció, az «Agudasz Jiszróél» rabbija volt, minélfogva az egész hitközség vallási ügyei ő alá tartoztak. Munkatársa volt a mainzi Israelitnek és a frankfurti Jahrbuchnak, de élete főműve a Rabbinowitztól kezdett müncheni talmudkézirat kiadásának folytatása, a Dikduké Szóferim (Variae Lectiones, Przemysl 1897). Ezeken kívül megjelentek: Minchasz Pittim c. (1928) halachikus értekezései.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1160. címszó a lexikon => 216. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11160.htm

CÍMSZÓ: Ehrentren

SZEMÉLYNÉV: Ehrentren Heinrich

SZÓCIKK: Ehrentren Heinrich, müncheni orth. rabbi, szül. Óbudán 1854., megh. Münchenben 1927 jan. Nagysurányban és a pozsonyi jesiván tanult, az után Mainzban a Bondy-családnál volt nevelő, egyszersmind a heidelbergi egyetem hallgatója. Az utóbbi helyt filozófiai doktorátust tett. Veje volt Hirsch l. o. óbudai, majd hamburgi főrabbinak s 1885 óta a müncheni orth. frakció, az Agudasz Jiszróél rabbija volt, minélfogva az egész hitközség vallási ügyei ő alá tartoztak. Munkatársa volt a mainzi Israelitnek és a frankfurti Jahrbuchnak, de élete főműve a Rabbinowitztól kezdett müncheni talmudkézirat kiadásának folytatása, a Dikduké Szóferim Variae Lectiones, Przemysl 1897 . Ezeken kívül megjelentek: Minchasz Pittim c. 1928 halachikus értekezései.

11160.ht

CÍMSZÓ Ehrentre

SZEMÉLYNÉV Ehrentre Heinric

SZÓCIKK Ehrentre Heinrich münchen orth rabbi szül Óbudá 1854. megh Münchenbe 192 jan Nagysurányba é pozsony jesivá tanult a utá Mainzba Bondy-családná vol nevelő egyszersmin heidelberg egyete hallgatója A utóbb hely filozófia doktorátus tett Vej vol Hirsc l o óbudai maj hamburg főrabbina 188 ót münchen orth frakció a Agudas Jiszróé rabbij volt minélfogv a egés hitközsé vallás ügye al tartoztak Munkatárs vol mainz Israelitne é frankfurt Jahrbuchnak d élet főműv Rabbinowitztó kezdet münchen talmudkézira kiadásána folytatása Dikduk Szóferi Varia Lectiones Przemys 189 Ezeke kívü megjelentek Minchas Pitti c 192 halachiku értekezései

11160.h

CÍMSZ Ehrentr

SZEMÉLYNÉ Ehrentr Heinri

SZÓCIK Ehrentr Heinric münche ort rabb szü Óbud 1854 meg Münchenb 19 ja Nagysurányb pozson jesiv tanul ut Mainzb Bondy-családn vo nevel egyszersmi heidelber egyet hallgatój utób hel filozófi doktorátu tet Ve vo Hirs óbuda ma hambur főrabbin 18 ó münche ort frakci Aguda Jiszró rabbi vol minélfog egé hitközs vallá ügy a tartozta Munkatár vo main Israelitn frankfur Jahrbuchna éle főmű Rabbinowitzt kezde münche talmudkézir kiadásán folytatás Dikdu Szófer Vari Lectione Przemy 18 Ezek kív megjelente Mincha Pitt 19 halachik értekezése

11160.

CÍMS Ehrent

SZEMÉLYN Ehrent Heinr

SZÓCI Ehrent Heinri münch or rab sz Óbu 185 me München 1 j Nagysurány pozso jesi tanu u Mainz Bondy-család v neve egyszersm heidelbe egye hallgató utó he filozóf doktorát te V v Hir óbud m hambu főrabbi 1 münch or frakc Agud Jiszr rabb vo minélfo eg hitköz vall üg tartozt Munkatá v mai Israelit frankfu Jahrbuchn él főm Rabbinowitz kezd münch talmudkézi kiadásá folytatá Dikd Szófe Var Lection Przem 1 Eze kí megjelent Minch Pit 1 halachi értekezés

11160

CÍM Ehren

SZEMÉLY Ehren Hein

SZÓC Ehren Heinr münc o ra s Ób 18 m Münche Nagysurán pozs jes tan Main Bondy-csalá nev egyszers heidelb egy hallgat ut h filozó doktorá t Hi óbu hamb főrabb münc o frak Agu Jisz rab v minélf e hitkö val ü tartoz Munkat ma Israeli frankf Jahrbuch é fő Rabbinowit kez münc talmudkéz kiadás folytat Dik Szóf Va Lectio Prze Ez k megjelen Minc Pi halach értekezé

1116

CÍ Ehre

SZEMÉL Ehre Hei

SZÓ Ehre Hein mün r Ó 1 Münch Nagysurá poz je ta Mai Bondy-csal ne egyszer heidel eg hallga u filoz doktor H ób ham főrab mün fra Ag Jis ra minél hitk va tarto Munka m Israel frank Jahrbuc f Rabbinowi ke mün talmudké kiadá folyta Di Szó V Lecti Prz E megjele Min P halac értekez