11162.htm

CÍMSZÓ: Ehrlich

SZEMÉLYNÉV: Ehrlich Jakab

SZÓCIKK: E. Jakab, rabbi, szül. Pápán a XVIII. sz. század utolsó évtizedében, megh. Nádason 1871. 1822-től haláláig töltötte be a nádasi rabbiállást és korának ismertebb talmudtudósaival tudományos levelezésben állott. Szófer Mózes döntvényei sokszor említik nevét.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1162. címszó a lexikon => 216. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11162.htm

CÍMSZÓ: Ehrlich

SZEMÉLYNÉV: Ehrlich Jakab

SZÓCIKK: E. Jakab, rabbi, szül. Pápán a XVIII. sz. század utolsó évtizedében, megh. Nádason 1871. 1822-től haláláig töltötte be a nádasi rabbiállást és korának ismertebb talmudtudósaival tudományos levelezésben állott. Szófer Mózes döntvényei sokszor említik nevét.

11162.ht

CÍMSZÓ Ehrlic

SZEMÉLYNÉV Ehrlic Jaka

SZÓCIKK E Jakab rabbi szül Pápá XVIII sz száza utols évtizedében megh Nádaso 1871 1822-tő halálái töltött b nádas rabbiállás é korána ismerteb talmudtudósaiva tudományo levelezésbe állott Szófe Móze döntvénye sokszo említi nevét

11162.h

CÍMSZ Ehrli

SZEMÉLYNÉ Ehrli Jak

SZÓCIK Jaka rabb szü Páp XVII s száz utol évtizedébe meg Nádas 187 1822-t halálá töltöt náda rabbiállá korán ismerte talmudtudósaiv tudomány levelezésb állot Szóf Móz döntvény soksz említ nevé

11162.

CÍMS Ehrl

SZEMÉLYN Ehrl Ja

SZÓCI Jak rab sz Pá XVI szá uto évtizedéb me Náda 18 1822- halál töltö nád rabbiáll korá ismert talmudtudósai tudomán levelezés állo Szó Mó döntvén soks emlí nev

11162

CÍM Ehr

SZEMÉLY Ehr J

SZÓC Ja ra s P XV sz ut évtizedé m Nád 1 1822 halá tölt ná rabbiál kor ismer talmudtudósa tudomá levelezé áll Sz M döntvé sok eml ne

1116

CÍ Eh

SZEMÉL Eh

SZÓ J r X s u évtized Ná 182 hal töl n rabbiá ko isme talmudtudós tudom levelez ál S döntv so em n