11167.htm

CÍMSZÓ: Einhorn

SZEMÉLYNÉV: Einhorn Ábrahám Cháim

SZÓCIKK: Einhorn, 1. Ábrahám Cháim, mojszini (Máramaros vm.) magántudós. Megjelentek Birchasz Habájisz, Mekór Habróchó, Acé Hoélu c. művei, amelyekben vallásgyakorlati kérdésekkel foglalkozik. Öregségére Palesztinába költözött, ahol Szafetban telepedett le és ott is halt meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1167. címszó a lexikon => 216. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11167.htm

CÍMSZÓ: Einhorn

SZEMÉLYNÉV: Einhorn Ábrahám Cháim

SZÓCIKK: Einhorn, 1. Ábrahám Cháim, mojszini Máramaros vm. magántudós. Megjelentek Birchasz Habájisz, Mekór Habróchó, Acé Hoélu c. művei, amelyekben vallásgyakorlati kérdésekkel foglalkozik. Öregségére Palesztinába költözött, ahol Szafetban telepedett le és ott is halt meg.

11167.ht

CÍMSZÓ Einhor

SZEMÉLYNÉV Einhor Ábrahá Chái

SZÓCIKK Einhorn 1 Ábrahá Cháim mojszin Máramaro vm magántudós Megjelente Birchas Habájisz Mekó Habróchó Ac Hoél c művei amelyekbe vallásgyakorlat kérdésekke foglalkozik Öregségér Palesztináb költözött aho Szafetba telepedet l é ot i hal meg

11167.h

CÍMSZ Einho

SZEMÉLYNÉ Einho Ábrah Chá

SZÓCIK Einhor Ábrah Chái mojszi Máramar v magántudó Megjelent Bircha Habájis Mek Habróch A Hoé műve amelyekb vallásgyakorla kérdésekk foglalkozi Öregségé Palesztiná költözöt ah Szafetb telepede o ha me

11167.

CÍMS Einh

SZEMÉLYN Einh Ábra Ch

SZÓCI Einho Ábra Chá mojsz Márama magántud Megjelen Birch Habáji Me Habróc Ho műv amelyek vallásgyakorl kérdések foglalkoz Öregség Palesztin költözö a Szafet teleped h m

11167

CÍM Ein

SZEMÉLY Ein Ábr C

SZÓC Einh Ábr Ch mojs Máram magántu Megjele Birc Habáj M Habró H mű amelye vallásgyakor kérdése foglalko Öregsé Paleszti költöz Szafe telepe

1116

CÍ Ei

SZEMÉL Ei Áb

SZÓ Ein Áb C moj Mára magánt Megjel Bir Habá Habr m amely vallásgyako kérdés foglalk Öregs Paleszt költö Szaf telep