11170.htm

CÍMSZÓ: Eisenberger

SZEMÉLYNÉV: Eisenberger Géza

SZÓCIKK: Eisenberger Géza, rabbi, szül. Batrovceban (Szlavónia) 1892 ápr. 28. 1909-1919 a budapesti Rabbiképző növendéke volt. 1919-ben avatták rabbivá. 1919-ben a Pesti Izraelita Hitközség vallástanára, 1920. vallástanár Szegeden, 1921. a tapolcai hitközség rabbijává választották, 1926 óta gödöllői főrabbi. Imák a frigyszekrény előtt c. munkája Tapolcán jelent meg 1928-ban.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1170. címszó a lexikon => 216. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11170.htm

CÍMSZÓ: Eisenberger

SZEMÉLYNÉV: Eisenberger Géza

SZÓCIKK: Eisenberger Géza, rabbi, szül. Batrovceban Szlavónia 1892 ápr. 28. 1909-1919 a budapesti Rabbiképző növendéke volt. 1919-ben avatták rabbivá. 1919-ben a Pesti Izraelita Hitközség vallástanára, 1920. vallástanár Szegeden, 1921. a tapolcai hitközség rabbijává választották, 1926 óta gödöllői főrabbi. Imák a frigyszekrény előtt c. munkája Tapolcán jelent meg 1928-ban.

11170.ht

CÍMSZÓ Eisenberge

SZEMÉLYNÉV Eisenberge Géz

SZÓCIKK Eisenberge Géza rabbi szül Batrovceba Szlavóni 189 ápr 28 1909-191 budapest Rabbiképz növendék volt 1919-be avattá rabbivá 1919-be Pest Izraelit Hitközsé vallástanára 1920 vallástaná Szegeden 1921 tapolca hitközsé rabbijáv választották 192 ót gödöllő főrabbi Imá frigyszekrén előt c munkáj Tapolcá jelen me 1928-ban

11170.h

CÍMSZ Eisenberg

SZEMÉLYNÉ Eisenberg Gé

SZÓCIK Eisenberg Géz rabb szü Batrovceb Szlavón 18 áp 2 1909-19 budapes Rabbikép növendé vol 1919-b avatt rabbiv 1919-b Pes Izraeli Hitközs vallástanár 192 vallástan Szegede 192 tapolc hitközs rabbijá választottá 19 ó gödöll főrabb Im frigyszekré elő munká Tapolc jele m 1928-ba

11170.

CÍMS Eisenber

SZEMÉLYN Eisenber G

SZÓCI Eisenber Gé rab sz Batrovce Szlavó 1 á 1909-1 budape Rabbiké növend vo 1919- avat rabbi 1919- Pe Izrael Hitköz vallástaná 19 vallásta Szeged 19 tapol hitköz rabbij választott 1 gödöl főrab I frigyszekr el munk Tapol jel 1928-b

11170

CÍM Eisenbe

SZEMÉLY Eisenbe

SZÓC Eisenbe G ra s Batrovc Szlav 1909- budap Rabbik növen v 1919 ava rabb 1919 P Izrae Hitkö vallástan 1 vallást Szege 1 tapo hitkö rabbi választot gödö főra frigyszek e mun Tapo je 1928-

1117

CÍ Eisenb

SZEMÉL Eisenb

SZÓ Eisenb r Batrov Szla 1909 buda Rabbi növe 191 av rab 191 Izra Hitk vallásta vallás Szeg tap hitk rabb választo göd főr frigysze mu Tap j 1928