11172.htm

CÍMSZÓ: Eisenstadt

SZEMÉLYNÉV: Eisenstadt Méir

SZÓCIKK: "E. (Katzenellenbogen) Méir. 1670-ben, a zsidóknak Ausztriából és Kismartonból törtónt kiűzése után elhagyta atyjával Chajim E.-tal és fivérével Mózes E.-tal (l. o.) hazáját és Prágában telepedett le. 1695 körül Stomfán rabbihivatalt viselt. Szerzője a következő könyveknek: Ner Lamoór (Wilmersdorf 1675); Miste Jájin (Pürth 1695). Ezenkívül írt még glosszákat a Széfer Ha- gilgulimhoz (Frankfurt 1684)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1172. címszó a lexikon => 217. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11172.htm

CÍMSZÓ: Eisenstadt

SZEMÉLYNÉV: Eisenstadt Méir

SZÓCIKK: E. Katzenellenbogen Méir. 1670-ben, a zsidóknak Ausztriából és Kismartonból törtónt kiűzése után elhagyta atyjával Chajim E.-tal és fivérével Mózes E.-tal l. o. hazáját és Prágában telepedett le. 1695 körül Stomfán rabbihivatalt viselt. Szerzője a következő könyveknek: Ner Lamoór Wilmersdorf 1675 ; Miste Jájin Pürth 1695 . Ezenkívül írt még glosszákat a Széfer Ha- gilgulimhoz Frankfurt 1684 .

11172.ht

CÍMSZÓ Eisenstad

SZEMÉLYNÉV Eisenstad Méi

SZÓCIKK E Katzenellenboge Méir 1670-ben zsidókna Ausztriábó é Kismartonbó törtón kiűzés utá elhagyt atyjáva Chaji E.-ta é fivéréve Móze E.-ta l o hazájá é Prágába telepedet le 169 körü Stomfá rabbihivatal viselt Szerzőj következ könyveknek Ne Lamoó Wilmersdor 167 Mist Jáji Pürt 169 Ezenkívü ír mé glosszáka Széfe Ha gilgulimho Frankfur 168

11172.h

CÍMSZ Eisensta

SZEMÉLYNÉ Eisensta Mé

SZÓCIK Katzenellenbog Méi 1670-be zsidókn Ausztriáb Kismartonb törtó kiűzé ut elhagy atyjáv Chaj E.-t fivérév Móz E.-t hazáj Prágáb telepede l 16 kör Stomf rabbihivata visel Szerző követke könyvekne N Lamo Wilmersdo 16 Mis Jáj Pür 16 Ezenkív í m glosszák Széf H gilgulimh Frankfu 16

11172.

CÍMS Eisenst

SZEMÉLYN Eisenst M

SZÓCI Katzenellenbo Mé 1670-b zsidók Ausztriá Kismarton tört kiűz u elhag atyjá Cha E.- fivéré Mó E.- hazá Prágá teleped 1 kö Stom rabbihivat vise Szerz követk könyvekn Lam Wilmersd 1 Mi Já Pü 1 Ezenkí glosszá Szé gilgulim Frankf 1

11172

CÍM Eisens

SZEMÉLY Eisens

SZÓC Katzenellenb M 1670- zsidó Ausztri Kismarto tör kiű elha atyj Ch E. fivér M E. haz Prág telepe k Sto rabbihiva vis Szer követ könyvek La Wilmers M J P Ezenk glossz Sz gilguli Frank

1117

CÍ Eisen

SZEMÉL Eisen

SZÓ Katzenellen 1670 zsid Ausztr Kismart tö ki elh aty C E fivé E ha Prá telep St rabbihiv vi Sze köve könyve L Wilmer Ezen gloss S gilgul Fran