11173.htm

CÍMSZÓ: Eisenstadt

SZEMÉLYNÉV: Eisenstadt Mózes ben Izsák

SZÓCIKK: E. Mózes, E. 2. Méir fivére. A kismartoni zsidók kiűzésekor (1670) ő is elhagyta hazáját és Prágába ment. Ott tanítással foglalkozott. Ott írta a Chochmasz Hamiszpár c. aritmetikai tankönyvet (Dyrhenfurt 1712) és az 1713-1714. Prágában dühöngő pestisben elhaltakról Ein neu Klaglied (Amsterdam 1714) c. siralmat.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1173. címszó a lexikon => 217. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11173.htm

CÍMSZÓ: Eisenstadt

SZEMÉLYNÉV: Eisenstadt Mózes ben Izsák

SZÓCIKK: E. Mózes, E. 2. Méir fivére. A kismartoni zsidók kiűzésekor 1670 ő is elhagyta hazáját és Prágába ment. Ott tanítással foglalkozott. Ott írta a Chochmasz Hamiszpár c. aritmetikai tankönyvet Dyrhenfurt 1712 és az 1713-1714. Prágában dühöngő pestisben elhaltakról Ein neu Klaglied Amsterdam 1714 c. siralmat.

11173.ht

CÍMSZÓ Eisenstad

SZEMÉLYNÉV Eisenstad Móze be Izsá

SZÓCIKK E Mózes E 2 Méi fivére kismarton zsidó kiűzéseko 167 i elhagyt hazájá é Prágáb ment Ot tanítássa foglalkozott Ot írt Chochmas Hamiszpá c aritmetika tankönyve Dyrhenfur 171 é a 1713-1714 Prágába dühöng pestisbe elhaltakró Ei ne Klaglie Amsterda 171 c siralmat

11173.h

CÍMSZ Eisensta

SZEMÉLYNÉ Eisensta Móz b Izs

SZÓCIK Móze Mé fivér kismarto zsid kiűzések 16 elhagy hazáj Prágá men O tanításs foglalkozot O ír Chochma Hamiszp aritmetik tankönyv Dyrhenfu 17 1713-171 Prágáb dühön pestisb elhaltakr E n Klagli Amsterd 17 siralma

11173.

CÍMS Eisenst

SZEMÉLYN Eisenst Mó Iz

SZÓCI Móz M fivé kismart zsi kiűzése 1 elhag hazá Prág me tanítás foglalkozo í Chochm Hamisz aritmeti tanköny Dyrhenf 1 1713-17 Prágá dühö pestis elhaltak Klagl Amster 1 siralm

11173

CÍM Eisens

SZEMÉLY Eisens M I

SZÓC Mó fiv kismar zs kiűzés elha haz Prá m tanítá foglalkoz Choch Hamis aritmet tankön Dyrhen 1713-1 Prág düh pesti elhalta Klag Amste siral

1117

CÍ Eisen

SZEMÉL Eisen

SZÓ M fi kisma z kiűzé elh ha Pr tanít foglalko Choc Hami aritme tankö Dyrhe 1713- Prá dü pest elhalt Kla Amst sira