11182.htm

CÍMSZÓ: Él Menech neemon

SZÓCIKK: Él Menech neemon (h.). Isten, hűséges király. Ezt a három szót a séma (l. o.) elé iktatja, aki egyedül és nem a községgel végzi az ájtatosságot. A dolog eredete az lenne, hogy a sémában előforduló szavak száma megfelel a zsidó anatómia által kimutatott 248 testrésznek, abban az esetben, ha az utolsó két szót és a következő szakasz első szavát kétszer veszik, miután ezt nem csak az imádkozó maga mondja, hanem az előimádkozó is megismétli. A megismétlés egyedül való imádkozásnál azonban elmarad s így helyébe lép - hogy a szám megmaradjon - e három szó. Gyermekek a séma imát, melyet nagyon korán tanulnak meg, itt kezdik. 


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1182. címszó a lexikon => 221. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11182.htm

CÍMSZÓ: Él Menech neemon

SZÓCIKK: Él Menech neemon h. . Isten, hűséges király. Ezt a három szót a séma l. o. elé iktatja, aki egyedül és nem a községgel végzi az ájtatosságot. A dolog eredete az lenne, hogy a sémában előforduló szavak száma megfelel a zsidó anatómia által kimutatott 248 testrésznek, abban az esetben, ha az utolsó két szót és a következő szakasz első szavát kétszer veszik, miután ezt nem csak az imádkozó maga mondja, hanem az előimádkozó is megismétli. A megismétlés egyedül való imádkozásnál azonban elmarad s így helyébe lép - hogy a szám megmaradjon - e három szó. Gyermekek a séma imát, melyet nagyon korán tanulnak meg, itt kezdik.

11182.ht

CÍMSZÓ É Menec neemo

SZÓCIKK É Menec neemo h Isten hűsége király Ez háro szó sém l o el iktatja ak egyedü é ne községge végz a ájtatosságot dolo eredet a lenne hog sémába előfordul szava szám megfele zsid anatómi álta kimutatot 24 testrésznek abba a esetben h a utols ké szó é következ szakas els szavá kétsze veszik miutá ez ne csa a imádkoz mag mondja hane a előimádkoz i megismétli megismétlé egyedü val imádkozásná azonba elmara íg helyéb lé hog szá megmaradjo háro szó Gyermeke sém imát melye nagyo korá tanulna meg it kezdik

11182.h

CÍMSZ Mene neem

SZÓCIK Mene neem Iste hűség királ E hár sz sé e iktatj a egyed n községg vég ájtatosságo dol erede lenn ho sémáb előfordu szav szá megfel zsi anatóm ált kimutato 2 testrészne abb esetbe utol k sz követke szaka el szav kétsz veszi miut e n cs imádko ma mondj han előimádko megismétl megismétl egyed va imádkozásn azonb elmar í helyé l ho sz megmaradj hár sz Gyermek sé imá mely nagy kor tanuln me i kezdi

11182.

CÍMS Men nee

SZÓCI Men nee Ist hűsé kirá há s s iktat egye község vé ájtatosság do ered len h sémá előford sza sz megfe zs anató ál kimutat testrészn ab esetb uto s követk szak e sza kéts vesz miu c imádk m mond ha előimádk megismét megismét egye v imádkozás azon elma hely h s megmarad há s Gyerme s im mel nag ko tanul m kezd

11182

CÍM Me ne

SZÓC Me ne Is hűs kir h ikta egy közsé v ájtatossá d ere le sém előfor sz s megf z anat á kimuta testrész a eset ut követ sza sz két ves mi imád mon h előimád megismé megismé egy imádkozá azo elm hel megmara h Gyerm i me na k tanu kez

1118

CÍ M n

SZÓ M n I hű ki ikt eg közs ájtatoss er l sé előfo s meg ana kimut testrés ese u köve sz s ké ve m imá mo előimá megism megism eg imádkoz az el he megmar Gyer m n tan ke