11183.htm

CÍMSZÓ: Él mólé ráchámim

SZÓCIKK: Él mólé ráchámim (h.) Irgalmas Isten... Ima, melyet a halottak lelki üdvéért mondanak különböző alkalmakkor. 1. Közvetlenül a koporsó elföldelése után, miután az már nem látható. 2. Évfordulókon, akár a síroknál, akár pedig a templomban tóraolvasás után, Tórával a kézben. 3. Mazkirok alkalmával. 4. Sírkőállítások s általában sírlátogatások alkalmával, ha minjon (l. o.) van jelen.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1183. címszó a lexikon => 222. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11183.htm

CÍMSZÓ: Él mólé ráchámim

SZÓCIKK: Él mólé ráchámim h. Irgalmas Isten... Ima, melyet a halottak lelki üdvéért mondanak különböző alkalmakkor. 1. Közvetlenül a koporsó elföldelése után, miután az már nem látható. 2. Évfordulókon, akár a síroknál, akár pedig a templomban tóraolvasás után, Tórával a kézben. 3. Mazkirok alkalmával. 4. Sírkőállítások s általában sírlátogatások alkalmával, ha minjon l. o. van jelen.

11183.ht

CÍMSZÓ É mól ráchámi

SZÓCIKK É mól ráchámi h Irgalma Isten.. Ima melye halotta lelk üdvéér mondana különböz alkalmakkor 1 Közvetlenü kopors elföldelés után miutá a má ne látható 2 Évfordulókon aká síroknál aká pedi templomba tóraolvasá után Tóráva kézben 3 Mazkiro alkalmával 4 Sírkőállításo általába sírlátogatáso alkalmával h minjo l o va jelen

11183.h

CÍMSZ mó ráchám

SZÓCIK mó ráchám Irgalm Isten. Im mely halott lel üdvéé mondan különbö alkalmakko Közvetlen kopor elföldelé utá miut m n láthat Évfordulóko ak sírokná ak ped templomb tóraolvas utá Tóráv kézbe Mazkir alkalmáva Sírkőállítás általáb sírlátogatás alkalmáva minj v jele

11183.

CÍMS m ráchá

SZÓCI m ráchá Irgal Isten I mel halot le üdvé monda különb alkalmakk Közvetle kopo elföldel ut miu látha Évfordulók a sírokn a pe templom tóraolva ut Tórá kézb Mazki alkalmáv Sírkőállítá általá sírlátogatá alkalmáv min jel

11183

CÍM rách

SZÓC rách Irga Iste me halo l üdv mond külön alkalmak Közvetl kop elfölde u mi láth Évforduló sírok p templo tóraolv u Tór kéz Mazk alkalmá Sírkőállít által sírlátogat alkalmá mi je

1118

CÍ rác

SZÓ rác Irg Ist m hal üd mon külö alkalma Közvet ko elföld m lát Évfordul síro templ tóraol Tó ké Maz alkalm Sírkőállí álta sírlátoga alkalm m j