11184.htm

CÍMSZÓ: Él Ódón

SZÓCIKK: Él Ódon (h.). Isten Úr. A szombat reggeli imában előforduló himnusz bekezdése. A köznapi reggeli ima Él boruch (az áldott Isten) szakaszának felel meg azzal a különbséggel, hogy itt minden betűre egy szó helyett egész mondat kerül. Az ima Isten alkotó erejét magasztalja.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1184. címszó a lexikon => 222. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11184.htm

CÍMSZÓ: Él Ódón

SZÓCIKK: Él Ódon h. . Isten Úr. A szombat reggeli imában előforduló himnusz bekezdése. A köznapi reggeli ima Él boruch az áldott Isten szakaszának felel meg azzal a különbséggel, hogy itt minden betűre egy szó helyett egész mondat kerül. Az ima Isten alkotó erejét magasztalja.

11184.ht

CÍMSZÓ É Ódó

SZÓCIKK É Ódo h Iste Úr szomba reggel imába előfordul himnus bekezdése köznap reggel im É boruc a áldot Iste szakaszána fele me azza különbséggel hog it minde betűr eg sz helyet egés monda kerül A im Iste alkot erejé magasztalja

11184.h

CÍMSZ Ód

SZÓCIK Ód Ist Ú szomb regge imáb előfordu himnu bekezdés közna regge i boru áldo Ist szakaszán fel m azz különbségge ho i mind betű e s helye egé mond kerü i Ist alko erej magasztalj

11184.

CÍMS Ó

SZÓCI Ó Is szom regg imá előford himn bekezdé közn regg bor áld Is szakaszá fe az különbségg h min bet hely eg mon ker Is alk ere magasztal

11184

CÍM

SZÓC I szo reg im előfor him bekezd köz reg bo ál I szakasz f a különbség mi be hel e mo ke I al er magaszta

1118SZÓ sz re i előfo hi bekez kö re b á szakas különbsé m b he m k a e magaszt