11185.htm

CÍMSZÓ: Eloháj nesómó

SZÓCIKK: Eloháj nesómó, (h.) Istenem, a lélek, kezdetű reggeli ima, amely az eredendő bűn gondolatával ellentétben a lélek tisztaságát és halhatatlanságát magasztalja. Az ősrégi imát már a Talmud korában ismerték. (Beráchót 60., Jer. Ros. Has. 1. 1.)     


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1185. címszó a lexikon => 222. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11185.htm

CÍMSZÓ: Eloháj nesómó

SZÓCIKK: Eloháj nesómó, h. Istenem, a lélek, kezdetű reggeli ima, amely az eredendő bűn gondolatával ellentétben a lélek tisztaságát és halhatatlanságát magasztalja. Az ősrégi imát már a Talmud korában ismerték. Beráchót 60., Jer. Ros. Has. 1. 1.

11185.ht

CÍMSZÓ Elohá nesóm

SZÓCIKK Elohá nesómó h Istenem lélek kezdet reggel ima amel a eredend bű gondolatáva ellentétbe léle tisztaságá é halhatatlanságá magasztalja A ősrég imá má Talmu korába ismerték Beráchó 60. Jer Ros Has 1 1

11185.h

CÍMSZ Eloh nesó

SZÓCIK Eloh nesóm Istene léle kezde regge im ame ereden b gondolatáv ellentétb lél tisztaság halhatatlanság magasztalj ősré im m Talm koráb ismerté Berách 60 Je Ro Ha

11185.

CÍMS Elo nes

SZÓCI Elo nesó Isten lél kezd regg i am erede gondolatá ellentét lé tisztasá halhatatlansá magasztal ősr i Tal korá ismert Berác 6 J R H

11185

CÍM El ne

SZÓC El nes Iste lé kez reg a ered gondolat ellenté l tisztas halhatatlans magaszta ős Ta kor ismer Berá

1118

CÍ E n

SZÓ E ne Ist l ke re ere gondola ellent tiszta halhatatlan magaszt ő T ko isme Ber