11187.htm

CÍMSZÓ: Elul

SZÓCIKK: Elul, a zsinagógái év hatodik hónapja. Mindig huszonkilenc napból áll. Újholdja csak vasárnapra, hétfőre, szerdára és péntekre eshetik. A zodiákusban szűz a jele. Az újhold második napjától kezdve köznap reggelenként megfújják a sófárt, a sacharisz és maariv (l. o.) után a 27. Zsoltárt mondják. A hó utolsó vasárnapján kezdődnek a szlichó napok (l, o.), ha roshasonó csütörtök előttre esik, úgy a hó utolsó előtti vasárnapján. A hó utolsó napján már nem fújják meg a sófárt. 


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1187. címszó a lexikon => 222. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11187.htm

CÍMSZÓ: Elul

SZÓCIKK: Elul, a zsinagógái év hatodik hónapja. Mindig huszonkilenc napból áll. Újholdja csak vasárnapra, hétfőre, szerdára és péntekre eshetik. A zodiákusban szűz a jele. Az újhold második napjától kezdve köznap reggelenként megfújják a sófárt, a sacharisz és maariv l. o. után a 27. Zsoltárt mondják. A hó utolsó vasárnapján kezdődnek a szlichó napok l, o. , ha roshasonó csütörtök előttre esik, úgy a hó utolsó előtti vasárnapján. A hó utolsó napján már nem fújják meg a sófárt.

11187.ht

CÍMSZÓ Elu

SZÓCIKK Elul zsinagógá é hatodi hónapja Mindi huszonkilen napbó áll Újholdj csa vasárnapra hétfőre szerdár é péntekr eshetik zodiákusba szű jele A újhol másodi napjátó kezdv közna reggelenkén megfújjá sófárt sacharis é maari l o utá 27 Zsoltár mondják h utols vasárnapjá kezdődne szlich napo l o h roshason csütörtö előttr esik úg h utols előtt vasárnapján h utols napjá má ne fújjá me sófárt

11187.h

CÍMSZ El

SZÓCIK Elu zsinagóg hatod hónapj Mind huszonkile napb ál Újhold cs vasárnapr hétfőr szerdá péntek esheti zodiákusb sz jel újho másod napját kezd közn reggelenké megfújj sófár sachari maar ut 2 Zsoltá mondjá utol vasárnapj kezdődn szlic nap roshaso csütört előtt esi ú utol előt vasárnapjá utol napj m n fújj m sófár

11187.

CÍMS E

SZÓCI El zsinagó hato hónap Min huszonkil nap á Újhol c vasárnap hétfő szerd pénte eshet zodiákus s je újh máso napjá kez köz reggelenk megfúj sófá sachar maa u Zsolt mondj uto vasárnap kezdőd szli na roshas csütör előt es uto elő vasárnapj uto nap fúj sófá

11187

CÍM

SZÓC E zsinag hat hóna Mi huszonki na Újho vasárna hétf szer pént eshe zodiáku j új más napj ke kö reggelen megfú sóf sacha ma Zsol mond ut vasárna kezdő szl n rosha csütö elő e ut el vasárnap ut na fú sóf

1118SZÓ zsina ha hón M huszonk n Újh vasárn hét sze pén esh zodiák ú má nap k k reggele megf só sach m Zso mon u vasárn kezd sz rosh csüt el u e vasárna u n f só